Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
solEmn oaSis Nov 5
when I write
my feet soaked
it feels like
I'm going down
again into a flooding surface
of those aired headlines!
enough to construct my thoughts
in to an evident words,
trying hard not to get frowned
with how am I supposed to rhyme
telling my self ...why I let my self listen
to the whispers and wails wanders in-depth
even though I just want my flow be clear and shallow!

when I am reading
it pours many horizons I used to love and dwell
those poetry whereby hunger and thirst were filled
everytime I am indeed here in this mysterious world,
incomparable to one another.
just like the most beautiful view,
I can not fled because even whenever
I failed to visit for a long period of time
I just can't reside away from here fellow

I really just don't know when and how
but i am quite sure I have a will to sow
my reads and my writes not to get lost.
relief and lightness wanting to impose
free my heart and mind about my sorrow
*fulfill my being in times of a road narrow
why is that good news
needs to be heard first
Before stating...what is bad news?
I think simply because of W r i s t
solEmn oaSis Nov 5
Bring out a couple clue
within their double clue
:
1) there was this existing ^height that attracts the rising of unwavering sound of a slow movement,

2) meanwhile,those impending rapid motion will all gathered by only one force then it will be spreading in to stable downfall  !!!
i originally entitled this....
°°°°° "poem like a foam" °°°°°
©solEmn oaSis

before i,
there is h
to O part
time teller
of his fortune saying him a...
hello responses by simple hi
Nov 1 · 38
ALAALA
solEmn oaSis Nov 1
Sa lahat ng mga bumati
gayon din po sa mga nakaalala
Ngayon ako po'y tumabi
Sa gilid, kalakip ang Pagpapala
ramdam man ang talab
ng Araw sa aking balat
Tila ba hapding may Alab
na dulot ng tama ng Bala
itong Nilalaman ng aking isip
at nais mailipad ng aking pisi
yaring mga katagang may talas
Ngunit sa Tugmaan po ay salat
Gayon ma'y ipinaaabot ko pa rin sa Tala
Sa tulong ng hanging merong tubig alat
Ngunit di kailan man mangangalawang
ang taos puso kong pasasalamat sa lahat
sapagkat paikot-ikotin man ang radar..
.......Ang radar ay radar pa rin
kahit pa takasan at baliktarin!


Sa ating lahat...Umagang Kay ganda
Simula na muli ng bagong pag-asa

©November 02,2020
"Are we not drawn onward?"
A pleasant good morning here
also have a blessed every single day to everyone and....
"drawn onward to new era"
solEmn oaSis Nov 1
Kung hindi ngayon kailan?
hanggang kailan mapipigilan
malikmata sa abang isipan?
Lumulobog nga ba
o sadyang pasikat pa
lang ang araw Kong nagigisnan?
Hanggang saan pa ba
ang kayang tanawin ng inyong kalooban?
'gang sa likod ba ng mga lilang
ulap at mala-kahel na papawirin?
Tulad rin ba niya ang inyong mga mata na mayroong tanglaw at panglaw?
Sa kung gaano kalalim ang lawak ng karagatan sa taglay nitong saklaw?
Kung kayo ang nasa katayuan ng namamasdan **** katauhan..
Mababatid ninyo kaya kung paano niya
minamalas ang nasa kanyang harapan?
Sa pakiwari ko'y hindi sapagkat talos kong nadaramang higit ng inyong mga puso...
Na ang nilikhang inyong nakikita ay walang nakikita sa malayong ibayo !
Hindi dahil sa siya ay naiinip lang na makita na ang kanyang minamahal..
Ang tutoo nangangamba na ako na baka hindi na niya maantay ang resulta ng aking pagpapagal.
Sapagkat kung ano man ang nilalarawan ng bawat kapaligiran..
Pikit mata ko na ipinipinta ang mga sandali kung paano ko siya daratnan !
Kaya ngayon na ang tamang oras
At di ko na kaya na ipagpabukas
upang sabihin sa kanya na hindi na ako mamamalakaya.
Mahal heto na ako sa iyong likuran..
'Wala akong hilang sagwan',
Ang bulong ko sa aking isipan..
Tatakpan ko ang iyong mga matang namamalakaya
Hanggang sa ang aninag mo muling maging malaya..
Dahil ang araw na ito ay hindi takipsilim para sa ating dalawa
Bagkos ang liwanag nating inaasam ay binibigay na ng bukang-liwayway !!!

Ngunit mga katoto kung ang sagot ninyo ay Oo..
Marahil inyo nang napag-isipan mga binibini at mga ginoo
"... Na kung minsan bago pa tayo may mapagmasdan
Madalas hindi agad namamasid ang lihim na kagandahan"
Bihira man bigkasin ang kasabihang...
" magkaiba yung may tinitingnan
sa mayroong tinititigan "
mula sa malikot kong balintataw
nailibing ko na ang pandemya ngayong araw ng undas at binuhay ang larawan ng masasayang
" ALAALA "
Nov 1 · 97
Tambuli
solEmn oaSis Nov 1
Nakabibingi ang tunog ng katahimikan
Katahimikang pumapaimbulog sa karimlan
BinaLi ang sungay... buntot ay nabahag....
NakasisiLaw na tila maLiyab na sunog etong Liwanag
Liwanag na magbibigay linaw sa iniwang bakas ng alingawngaw
Puwing na hinipan... Hagip pati ang tahip na tinalupan !


©Pag-ibig, Pag-asa at Pananampalataya
if we truly can see what was good in the bad,
we surely could learned our lesson behind and beyond  !
Nov 1 · 30
" the stop over "
solEmn oaSis Nov 1
when the unseen preQueL
meant to be realized...
perpendicular way will Lead
the road to riches somehow

unless the strange seQueL may
seems to be paraLLeL with
the sunshine that will absolutely fame.
therefore the lunar month shows of  ...
a great start !!!
batteries pinned off !?!
Oct 25 · 93
own the spot
solEmn oaSis Oct 25
my life , my clothes
my love , my breads
my love life , my everyday living !

my all children , my life
my purpose , my love
my all purpose , my shortage

my everyday living , my challenges
my shortage , my strength
my clothes and my breads , my poems and my stories !

on the spot decision of mine weakens my strength to face my challenges
but there was this spot that i do not own
perhaps i could possess and make my children live their lives worthwhile !
i won my son and daughter !
they can now own their spots in my sufferings yet grow old in their respective successful career !
Oct 23 · 354
' iSiwaLaT '
solEmn oaSis Oct 23
ang kaakit-akit
**** bating-
pangwakas
ang siyang wagas
na nagdala ng madamdaming
mga katanungan
mula sa iyong puso patungo
sa iyong kasintahan,
gamit ang ibabaw ng
mga matikas na alon...
walang pasubali na ipinahayag mo
ang iyong pangmatagalang
paglalarawan sa marami,
bagaman ang mundo
ng magkabilang dako
ay pansamatalang natutulog na
... ang kagandahan niyon
ay mananatiling gising pa rin.
Dahil siya ang natatangi **** daigdig
at ikaw nga ang makulay niyang pag-ibig!
At mula sa iyong napakalambing na pagsisimula
Mayroong "kayo" na magsasalo sa magdamag
habang heto si Ako...mananatili ring tapat
at gaya niya na di nakakalimot sa akin!
Kaya naman sa iyo aking mahal,
Malayo ka man sa akin ngayon,
lagi pa rin namang merong "tayo"
Maulap man ang papawirin
Ating babagtasin
ang araw at sinag nito
hanggang sa isang kabilogan
na lang ng buwan
ang aking pananabikan at bibilangin ko!
Sa pagsapit niyon
matamis na katahimikan
ang siya nating mabubuo!
tanging sa ating pagniniig
nang may buong kasabikan
ang mga himig na maririnig!
mula sa simula hanggang
sa ang wakas ay magsilbing hudyat
na sa langit nating inaasam
ay magigisnan ang malakidlat
na tilamsik ng ating pagsusuyuan
Di-kapara ng naunang magsing-irog
mula sa bukana ng talon ay nahulog
at kapwa bumitaw sa ere sa gitna ng kulog
pero tayo...Hindi tayo sa patibong matutulog!
patutunayan nating Hindi tayo
ang tipong mauuwi sa TaLiwaS
dahil sa katunayan nga mahal ko
sa pamagat pa lang binungad ko na ang SiLaw aT
labo na nananahan sa pagitan ng tukso
at ng bahay na inaakala nilang
panghabang-buhay na tahanan!
Transferring my feelings
of longingness
from formal norm
into a tagalog love-poetry
Oct 23 · 127
*the succesor*
solEmn oaSis Oct 23
when in the wilderness,* then the portal seems so long and wide
no matter how heavy the distance is, let go of your deepest sigh ...
at the signal of the time, the wounded mind will exhile in the heart and heal any sore!
because for every success is worth the celebration!
no matter how big or small
even when the lines are not rhyming anymore!

do not be afraid, do not be discouraged, do not let your words slip,
express how you feel by looking up or kneeling.
and when you hold your pen and its loose ink ...
kindly convey your thoughts to a lifetime place that can grow around different corners!
someday,
howsoever ...
selfishness can correct the colorless mixture of fire and water
covered by heaven and Earth
and made thru the collision of Love and hatred
until a massive light fades, and obscures the limit of fading *views
detour to }!{ my alter ego!
when my own familiar world lost inside my left brain
but boldly came out to face
what is parallel with
unknown right in my future reality!
Oct 5 · 131
" the shapeshifter "
solEmn oaSis Oct 5
open up Less upclose hint:
upsidedown absorb unwet waves of silent noise,
otherwise Loud silence moist more !!!
5-7-5
Aug 26 · 78
Y
solEmn oaSis Aug 26
Y
not a question mark
had seen by my naked eyes
but the great Savior
imaginable imagery
made by the caps lock as i
took a closer look unto
the altar's holy cross !
Aug 26 · 129
" bugso ... "
solEmn oaSis Aug 26
Katorse de Agosto
Ngayong kambal-taon
kaganapan di na wasto
para bang koraL sa taLon

Pinigilan kong huwag humawak ng pLuma
ngunit sadyang malapit sa akin ang tugma
na tila ba regalo Lulan sa loob nitong papel de hapon
Ako'y napasulat at tuluyang humugot sa mahiwagang kahon

A-kinse na pala, akin ngang namalayan
Alas-dos impunto nang relo aking tiningnan
Bagamat nga dahil sa ang hapag-sulatan ko ay kapos na
Hindi naman ito ang kataposan para sabihing ang tula ko ay tapos na...

Makandadohan man tayo sa pintoan ng kapalaran
At itrangka sa atin pati na ang bintana ng tadhana
MagiLiw pa rin akong bumabati sa bawat isa na makababasa
sa tulong nitong teknolohiya sa panahon ng pandemiya...

Kamusta na po ba kayo?
sa bagong normal na pamumuhay
Ikaw, ako, siLa... Lahat tayo !
Gawin pa rin nawang pormal itong ating buhay

Hindi man nga natin ngayon nakikita yaong kalaban...
Kinikita pa rin naman maituturing nating kaibigan !
" Siya ang Liwanag, ang tamang daan sa katotohanan at ang  B U H A Y  "
hanggang dito na lamang, hanggang sa muLi, nagmamahal... TULA~Y

© 08/15/20
solEmn oaSis
in times of pandemic
merely don't panic
for there is harmony
in every U N I T Y !
Aug 2 · 77
refLexes
solEmn oaSis Aug 2
Smile in between mileS
Heart revolves the eartH
skip what we must escape
face our fear to reaf it in all phase
Phrasing hard back here
Praising God's beautiful creations too !
solEmn oaSis Jan 31
Kung ako ang siklab
Tiyak ikaw ang dagitab
Na buhay na buhay sa pinakamadilim na karimlan
Na siyang nag-aangat sa mga anino na kay pino at may likas na talino

Kung ako ang ningas
Nararapat lamang ikaw ang hangin at simoy
Hindi nabago at malaya na naging tanggulan...
Dinuduyan ang kasanggulan.
Para lamang malinang at kalingain
Upang sa gayon ang naturang ningas ay magliyab at maging isang apoy !

Kung ako ang pagpapalitan at pagkakaisa
At halos nga ay kapwa pawiin...
Ikaw dapat ang gabay at kamay
Na may tangan ng tiwala at paniniwala...
Naghihintay ng sandali at tiyempo
Upang maihanay ang iyong sarili sa ritmo at tono
Nang sa gayon magagawa nating...
Maipagpatuloy ang
Pagputok ng sulong sinindihan hanggang sa maging ilaw.
At muli magagawa nating...
Balikan ang sinimulang paglalakbay pasulong kalakip ang tatag at tibay

Mula sa gitna ng kadiliman
Tayo nawa ang maging malinaw
Gaya baga ng dulot ng kinabukasan.
Hawak-kamay tayo, iyan ang kailangang mangibabaw...
Sapagkat sa ating pagsususkob...
At tanging sa ating pagsusukob,

Tayo ay....

maliwanag na maliwanag .

Manigong bagong taon sa lahat!!!


*ryn's incandescent translated to tagalog by: solEmn oaSis
At Maligayang buwan ng mga puso
Ngayong 2020 punan ng pag-ibig ang sulo
Dec 2018 · 1.2k
" jolly bee "
solEmn oaSis Dec 2018
i just can't remember the exact date
but yes i can still recall when was the time
i saw you walking across that aisle
because from then on i found you sublime

what a sunny day on that very moment
and it so funny that i was born
as if my dark skin felt so dry
unto your look so wet

yet the significance of essence
was relevant when we get inside
hand in hand you and i
meet and greet so sigh

wala akong ibang inisip kundi
ang paano kita mapapangiti
nang mayroong kislap sa iyong mga mata
gayong sa mga hugot at banat hindi handa

yaong mga piraso at piyesa
nitong mabulaklak kong dila
nagkusang tumimo sa aking puso
dahilan para makasumpong ng sulo

sa sandaling matamang kong napagmasdan
malinaw kong imahe habang ako'y iyong tinitigan
wala pa akong sinasabi noong tayo'y nasa hapag-kainan
wala mang nakahain,sarap-sarap na ng ating mga tawanan

as a matter of fact
we don't care about clock
as we alter our talk
in the middle of flock

minamahal kong dalaga naa-alala mo na nga ba?
how much we had important fun
on that prominent fast food-chain
iyon yung mga panahon nawala ako sa talababa!
practical jokes
do create pokes
huwag maging pikon
i-tawa lang ang tugon
Oct 2017 · 339
Up next:
solEmn oaSis Oct 2017
YOU CAN LOVE ME AS LONG AS YOU WANT ( choking )
THAT'S ALL I COULD GIVE! ( with teary eyes already )
JUST ALWAYS REMEMBER THIS --- ( sighing )
THERE WILL ALWAYS BE  AN " US "... ( sobbing )
BUT I WON'T PROMISE YOU WHAT I AM LONGING TOO! . . .
( taking a deep breath )
. . . . . A "WE" ( heart breaking )
My 100TH Sentimental Journey
reading You here @hellopoetry
I Wrote and enjoy
That's all i convey
solEmn oaSis Jun 2017
days became week
weeks became month
months  became year
years may passed more than a decade
but still... i am with you!
You who had been reading
my over flowing ink that links
from a poem after the other!
Just like this one brother and sister
I wish any one of you won't bother
Let me tell you again- i had this feeling inside
that i always try to hide
which i just can't really set aside
my personal life from what i have to tide
maybe that was just my style
to walk by your path
and discover your file
for me to release my uncontrollable wrath,,,
hype, joy and happiness
anxiety, fear and loneliness
mess, beauty and madness
Light and shade over darkness
what ever it is
that's the way it was.
Yet we can ease up all of these
especially through our sixth sense.

Generation to Generation
we are the hope of our Nation
defense is our first offense
don't let your self conquer by someone else
but if the emotion want something to go on
then Let it be! Don't hang on.
Choose to be open
no matter how often
the interval has
Free your self just like a gas
accelerate if you must
Don't quit but rest so you can last
after the break, try to hold that intangible liquid!
focus on every turning point,it will make you solid!

concentrate when you are about to fast or meditate
despite of hunger or literally there's no food on your plate
for Man shall not live by bread alone,
but also on the Gospel of our God we shouldn't condone!

We All know that The body achieves
what the mind believes
always be true to our selves
there are so many lessons in that bookshelves!

one by one learn to move
Let your imagination groove
move to learn! Laugh out your heart
outburst the Soul of your unique art

Word For World Begin that foreplay
don't end it suddenly without a forecast
prefer to be YOU no matter how you hide your foresight
What Matters Most You have THE EYE in Your forehead

determine to use that God-given talent
shout it out in whatever accent
dare to share it and never be narrow
From THEN ON And UP TO NOW!
Up next: - _ - _ - _ - _ walking ryn _ - _ - _ - _
Jun 2017 · 3.3k
" dapat Apat "
solEmn oaSis Jun 2017
Tatlong Bituin at Isang Araw
Isang Bandila, Apat na Kulay
Dilaw Pula't Bughaw, Puting Dalisay
muling nagugunita sa aking balintataw!
Nasaan ka na nga ba?
tanong namin minsan ni kuya
habang sa amin si Bunso
iniaabot ang papel na piraso.
Nakatupi iyon at aking binuklat
nang masilayan ko...katotohana'y sumiwalat.
Damdamin ko'y halos gustong sumambulat
sumandaling napapikit, sa aking pagmulat
agad ko siyang hinagka't niyakap
tumulo ang luha, sarili'y hinagilap
hanggang matanto sa aking hinagap
Bunso kong Anak... Ina'y INAAPUHAP
Ang kanyang mga mata'y nangungusap
huwag malungkot! ibig kong ipakiusap
unti-unti ring matutupad mga pangarap
waring singsing...hinugis ng alapaap

Kahit walang ulan, posibleng magkabahag-hari
Hangga't may pag-asa, lumbay mapapawi
balang-araw mommy ninyo siguradong babawi
makakapiling din na parang buhawi
kasi di tayo gaya dati
dapat Apat tulad nitong  Talumpati
Kaso ang nailapat ay Labis
pagkat panulat ko di Lapis
Limang salita sa Bawat Taludturan
sa mga saknong sana'y matutunan

Kulang man kayo sa Pagmamahal
tayo'y Family Three na Literal
ako man ay naging Hangal
Mga Anak Kayo'y Aking Dangal
MAHAL KO KAYO! inyong tandaan
pagkat ako'y Haligi ng Tahanan
magmula pa sa inyong kamusmosan
hanggang Mahalin ang INANG BAYAN !!!

Philippines Independence Day June 12, 1898 - 2017
Ang Pamilya ang matibay na Pundasyon ng Lipunan.
Lipunan na may Pagkakaisa upang bumuo ng Malayang Gobyerno
Gobyernong magpa-HANGGANG NGAYON hangad at Ipinagbubunyi ang Araw ng Kasarinlan!
Na siya rin namang Araw ng Kalayaan!
" i Love You Daddy " that was what is written on a piece of paper my daughter Mimi gave to me!!!
and i am so touch!

Some people believe that the families generally like a beautiful box full of things they want: love, joy, companionship and other beautiful things;
But other times the word " family "
-can compare more likely into an empty box!!!
we must first put something inside it before we could get anything unto it.
Being a single Parent i realized that if we want love and joy...
we must raise affection, service and encouragement within to fulfill whatever emptiness ! and the release of more than we put in the box can make it  vacant!
solEmn oaSis Jun 2017
i

think that

i shall never see

A Poem lovely as a Tree

A tree whose hungry mouth is prest

Against the earth’s sweet flowing breast;

A tree that looks at God all day, And lifts her

*Leafy arms to pray; A tree that may in Summer wear


A nest of robins in her hair; Upon whose ***** snow has lain;

Who intimately lives with rain.

Poems are

made by fools like

Me, But only God

*can make a tree
"Trees" written by Joyce Kilmer
Journalist and poet
1886–1918
Jun 2017 · 2.2k
Sabi Nila :
solEmn oaSis Jun 2017
ang Pag-ibig daw ay maikukumpara sa napakaraming bagay
may mga pagkakataon kalakip ito sa iba't-ibang larangan
meron maikli,may katamtaman o napakahabang paglalakbay
iyon bang tipong pagdaraanan yung mga hindi inaasahan

Sabi nga ng isang Kilalang pinoy na makata
" O! Pag-ibig kapag pumasok sa puso ninuman,
hahamakin ang lahat masunod ka lamang.. "
kaya bakit ako papapipigil sa aking nadarama

Madalas nilang sabihin...
para ka lang nagwawalis
kaalinsabay ang malakas na hangin
walis ka nang walis,pero kalat di nalilinis!

Minsan tulad sa isang sugal
maihahambing daw ang Pag-ibig
hindi ka tataya kung wala kang pag-asang manalo.
kaya ba nauso yung - nagmahal nasaktan hindi umuwing bigo!

at heto pa ang kakaiba
medyo magandang salita
hango kasi sa di pangkaraniwang talata
pero angkop ito pangmasa...

Gaano man daw kadalas  ang minsan
Bihira talaga lagi ang kasagotan
dahil ang Pag-ibig daw ay tila ba isang " half baked cookies "
ayon po iyan sa isang novelist,,parang yun sa kanta rin na-
" more than a kiss "

sa layo ng kinapuntahan,di ko mawari kung ako ba'y napag-iwanan!
sa lalim ng kahulugan,halos hindi ko agad natumbok aking napag-alaman!
Kaya Pala... Sabi Nila : Pag-ibig Ang Siyang Tugon!
mataas man o mababa ang Temperatura ng Pugon!
Driving a vehicle or being a driver is my livelihood and my passion.
But my Drive to Write is where my Heart is !!!
May 2017 · 664
LET IT FLOW ! (haiku)
solEmn oaSis May 2017
i always knew my
way back to your Precious Heart
every now and then!
this haiku goes to the
one i love "Hello Poetry"
solEmn oaSis May 2017
there comes a time
i don't intend to look at my self
there comes a time
i do pretend that i am okay
until one day in my life
i decided to come across such traces
Whereby I can Allocate My phrases
What goes up and down, but still remains in the same place?
What gets wetter & wetter the more it dries?
What's there beyond the blue skies?
What's there behind the faint glaze?
despite of all its emptiness
i just can't find the answers.
Maybe because my vision shown me less
or possibly because of the Lost* ..... Tears in my Eyes ....
not even how i tried to Reach that mountain's peak
still i am not tired to Search those lines of mine i chose to pick!
Though I know it was not that hard
for me to get down back on the yard
through taking the landslide experience
with no one catching as i fall
except for the hunger and thirst of my soul
every time i heard the loud whisper of nature's call!

And so i took a rest yet having TINY pierce
on the shirt seen on my left bleeding chest
not knowing for a LITTLE while
until the Fairy Wind told Me so.
It hurts me seriously like a burn heat
when i uprooted the ****** thorn on it.
But some kind of relief
when i held that  grief!
and started to draw
Whenever i saw
a falling dry leaf
once there was eye.

once there was eye
i used to paint recently
thru the blood flown
straight from A loving heart
where tears were dropping apart!
And suddenly here comes my line
conspiring with my mystery rhyme
once there was eye full of emotion
i had been delineate with a notion
there's something i wanna share
here i am walked closer to shore
thinking out loud about my vow
that I Must Have to Take a Bow
for me to see my own real complexion
Right Down to the Image of reflection
made by swaying waters
on The River of Dreams!
And once there was eye
watching unto it like the way i did...
someone will learn how to look deep up above
and can exercise when to visualize what is Hidden,
yet for those eyes who can only see what is Given
blessed are they, for they need not nothing to dig what is written!

once there was eye
who wants to untie
that thick blind fold
"come on give it a try"
OPEN IT UP !
i will be grateful for sure!!
and my glad will become so high!!!
once there was eye emphasizing his sigh
to give this poem some light.
once there was eye who also wants
their own style and interpretations
of this solemn piece i entitle...
~ ~ once there was eye ~ ~ (the untold story)
*LET IT FLOW !
inks out of its vessel ,
links the author's influential spell !
consistency is my game
solEmn oaSis is my pen name

i am fluent of no language
but  TAGALOG is my mother tongue
Proud to be Filipino
who loves to look after international Language!
May 2017 · 2.2k
......Tears in my Eyes ....
solEmn oaSis May 2017
i wiped it...
and i wipe it again
not because i am so dreary!

it just that...
i really loved the feeling
every time i dropped it out from my heart!

the thing is..
all of what you are
and all of what you're not!
(©)
is what I've been thinking of
are you gonna come out
once again?

                                    *
and
        ­                                
if
                        ­            
you
                                        
do?
     ­                                     
i'm
                  ­                      
sure
                                ­          
there
                                                
is­
                                              
joy!
    ­                                    
but
                                  
if
            ­                  
you
                                
don't,
                                    
i
        ­                                
knew..
                    ­                      
i..
                                      
..ahhaamm
                                        
i ah...
                                      
i
          ­                                    
know
                  ­                                
you
                                                       ­   
aren't
                                                 ­               
the
                                                       ­   
rea-
                                                  
s­on
                                            
why
     ­                                     
am
                   ­                 
i
                                        ­    
crying
                                           *!

                                           !
                                           !

  
because if i do
cry,there is only one thing
  
it may cause! it was the LOST...
(©)
......Tears in my Eyes....
which has been and always be
i am longing for
                              
to
                                    
let
                                          
it
                                      
loose
                                 pain-
                                 les-
                                    -sly
       ­                               !
                            ­          !
                                      !

    ­                                 !
                                     !

                                     !
                                   be
                                   cause
                       i
                                
bel-
               ­               
ieve
                      
tears
     ­                       
is
                                 ­     
Gift
                            
of
            ­              *
*God
i am currently running out of rhyme
doing this piece, i wish i have more
and i am so sorry for that
my dearest fellas,,,
but i want to internalized first my feelings
about all of emotions made by these
before i won't make it for the record...
that was to  'save the best for last!"
THANK YOU LORD!!!

me to you
you to me
represents each one of us
May 2017 · 6.7k
Sanlibo't Isang Awit
solEmn oaSis May 2017
Intro (1st stanza)
Sa lahat ng kung sino o ano ka man,
at maging sa lahat ng di mo tunay na pagkakilanlan,
madalas nga ikaw ang sa puso ko'y nananahan,
Sa iyong balikat ako ay iyong pinapatahan,
Sa twing Ako'y nababalot nitong karimlan,
Liwanag ka sa aking nagugulohang isipan.
pagsinta mo sa aking nararamdaman,
ang siyang tangi kong tangan-tangan!

1st refrain
kapag nais kong lumuha
laging naririyan ka
Sa pighati at saya
laging naroon ka
karamay nga kita
Ano man ang aking dala
wala pa man akong problema
ako na ay iyong hila-hila
sa lugar kung saan pila-pila
ang mga nakahain na di basta-basta
pagkat ang sisidlan,laman ay sobra-sobra!

2nd stanza
hindi tulad sa liwasan na aking pinanggalingan
doon sa may gawing silanganan
na di raw kailan man lumulubog ang araw
ngunit wala naman akong liwanag na matanaw
Subalit ngayon
binago mo
aking kahapon
Sinama mo ako
Sa iyong patutunguhan
pinanatili sa 'yong kandungan
bagamat ang haring araw ay walang masikatan
at kay panglaw man nga dito sa kanluran

2nd refrain
Maliwanag kong Naaaninag
ang pinaka-marilag na sinag
na tila ba nagsasabing,,,
halika dito sa aking piling...
hawiin mo ang ulap na tabing,
at tutuparin ko ang 'yong hiling.

adlib
DAMDAMIN MO'Y 'WAG NANG IKUBLI,,
SA AWITIN KONG ITO 'WAG KANG MAG-ATUBILI,,
BASAHIN MO ANG AKING MGA LABI
TIYAK DARATAL SA IYO  MATATAMIS NA NGITI
SABAYAN MO AKO SA AKING HIMIG,
'DI BA'T ANG MUSIKA'Y ATING TINIG.
NA TILA BA DAYAMI DOON SA KAMALIG.
SA BAGYO'T SIGWA WALA ITONG LIGALIG!

3rd stanza
'pagkat alam Niya may isang Ako
na mangangalap ng Kanyang piraso
upang sa muli nga'y mabuo
ang taglay nitong komposo
hanggang sa ang naturang Ikaw ay mapagtanto
na hindi lang Sila kundi pati na rin Tayo
ang sa Kanila ay siyang dapat magpayo
"ano man ang galit Mo sa Mundo,,,
at sa Iyong buhay ay di Ka makontento
'wag na 'wag kang sa Pagsubok ay magtampo
Tandaang Ninyo na ... Nasa Puso ng Tao
masisilayan ang Ilaw na nagpapatingkad
Sa Daigdig Natin na animo'y di na sumisikad
na halos hikahos ang MARAMI sa pagtingkayad
mamataan lamang Nila ang tanglaw sa pagsayad"

repeat 1st refrain except last 5 lines

chorus one
ohh Sanlibo't Isang Awit
sayo ako'y kakapit
hawakan mo nga akong mahigpit
sa twing mensahe mo'y kinakawit
mga damdamin na hugot
sa aking pag-iisa ay sagot
napapawi mo nadaramang poot
tuwa man o isang lungkot
ang hatid na iyong dulot
mga liriko mo sa akin ay nanunuot
dagliang naiibsan itong pagkabagot

repeat adlib

chorus two
Lalo't kapag ang 'yong melodiya,
sa pusong umiibig ay kaiga-igaya,
umasa kang ang iyong ritmo ay lampas ilaya.
di man pakawalan matataas na nota... tono mo ay malaya!
At patuloy kitang pakikinggan
taimtim ko ngang susundan
mga letra mo sa Dalampasigan
kahit pa kahit na paulit-ulit mo akong talikdan,,
batid ko naman ang koro mo'y walang hanggan
tangayin ka man at mapadpad sa Laot ng tagdan
di maglalaon muli kang dadaong sa may Pantalan
para ikumpara ang luma sa bago **** kasarinlan

repeat 2nd refrain
do the bridge (3x)
repeat Intro
repeat chorus one and two
repeat bridge once again in a fading away voices

BRIDGE:
sabihin man nila na ako sayo'y baLiw
ligaya kong natatamasa, di na magmamaLiw
wala man akong instrumentong isinasaLiw
itong Sanlibo't Isang Awit,alay ko sa'yo giLiw

Inspired By Sally Bayan
my very first particular song in its parts
that comes from the bottom of my heart

© solEmn oaSis
Hymns of my Soul is now ....
the soul of a thousand and one song
that i promised to dedicate
before the uncontrollable twilight
just like by the time i am here
sometimes, conquering the darkness of night
thru the lit of candle that brightens
the whole day of our everyday presence!
Presence which we wanna end it up yet!
Yet we prepared always to get started once we must!
May 2017 · 2.1k
" Hymns of my Soul "
solEmn oaSis May 2017
buhay natin ay ano nga ba?
kung walang lagyo ang musika
kagaya ng isang A capella
ang bawat simula
ay may kataposan
ngunit sa bawat kataposan
ay may panibagong simulain
isang prinsipyo na di kayang tuldokan
isang nakaraan na di mapaparam
sapagkat ito ay binantasan ng tandang pandamdam!
kaya naman halina kayo SAGLIT
samahan ako sa pasakalye ng aking DALIT
dahil tulad ninyo...di ko rin nais na wakasan
itong himno ng aking kaluluwa na di ko mapigilan
mailapat sa papel ng aking hapag sulatan
at marubdob na papangyarihin ang taos-pusong koalisyon
ng aking Pag-asa, Pananampalataya at Debosyon
sa pamamagitan ng aking Isang Libo't isang Awit
na pinapag-sanib ng samot-saring kudlit at kuwit
hanggang sa aking maabot ang liwanag sa dilim
at kayo ay aking handogan bago ang takip-silim
What ever happens.... I will continue
what i have been started and
what i haven't yet!
What i am trying to say is...
" some have some while some have no
that's why for those who have most-
this one is also for all of you! "
because for me your Poetry is my Music!
solEmn oaSis May 2017
winter of perturbation
spring of emotion
summer get away
fall from blue sky

we started with love
then swayed by lust
gradually severed by lies
finally we EnD up losing

But that is not how my 90th poem goes
nevertheless if only I ain't got no foes
however for whatever reasons
this one will go slow for all seasons

Because often times
I used to look like this
I say what I think
specially thru my ink

those figures of speech
chase by waves on the beach
that bounces back on the seashore of my poetry
which went to the distance in between of your scissors' story

fall,summer,spring and winter
no matter how my rhymes floats wilder
my heart and soul will never sink in reading your own masterpiece too
as a matter of fact,,no climate change has been exhausted for times two

Yes! Back at one... i will start all over again
until the sun rays that i may regain
would pay the price i owe for dreaming
that one day, i could simply write a melody w/out hesitating!

I might not be a musician
that can compose a magic
just like the performance of a magician
but for sure.. i shall return being poetic

symbolically or literally speaking my rhythm
Hence I've got to pursue my desperate hymn
now that i'm on in my 90th poem, no clues should be frustratED
whereas I Am actually out of the blue and brand new delightED
my tribute to all laborer
happy labor day to All Filipinos
also to all people abroad,
here in Philippines is celebrating holiday
called... Kilusang Mayo Uno
Apr 2017 · 4.3k
=_tigatig ng tugatog_=
solEmn oaSis Apr 2017
hindi siya isang pintor
at ni hindi rin isang iskultor
ngunit nais na niyang maipinta
sa tulong ng mahiwagang tinta
yaong sa kanya'y humihimok
:mga kulay at puno sa diwa niya'y nakalilok!
Maging ang napakatayog na bundok
aakyatin niya hanggang mayapakan iyong rurok
at muli doon sa ibabaw
kanya pa ring isisigaw
ang mga pasaring ng kanyang abot-tanaw
bukam-bibig niyang imemensahe ang lihim sa liham nitong Tanglaw at Panglaw!
Bagamat minsan na niyang pinailanlang
yaring tagumpay na sa kabiguan ay sumalansang
at kung ating susuriin,di lahat ng kabalisaan ay gaya ng tubig sa pampang
sapagkat mayroong kapayapaan sa gitna ng kagulohang humahadlang.

Sa tuwinang pagmamasdan niya
ang walang pakpak na mga anghel sa lupa,
sa mga sandaling ramdam niya
ang mapanganib na mga lobong nag-aanyong tupa.
Iisa lamang ang katanongan na sa kanya'y sumasagupa
"ano nga ba ang kasagotan sa mata-pobre upang ito ay magpatirapa?"
nang sa gayo'y matutong manikluhod sa Dakilang Lumikha
Maiwaksi ang pang-aalipusta sa mga dusta
Huwag nang malunod pa sa yaman sa halip tumulong sa aba at dukha
sabi nga niya... ITAGA MO SA BATO AT SA TUBIG AY ILISTA
"hindi lang bilog ang kaya kong paikotin"
Ayon pa sa kanya--aking uulitin
"magagawa kong iluklok
ang magnasang maging nasa tuktok
basta't may kalakip na pag-ibig sa nasasakopang sulok"

hindi siya isang pintor
at ni hindi rin isang iskultor
ngunit nais na niyang maipinta
sa tulong ng mahiwagang tinta
yaong sa kanya'y humihimok
:mga kulay at puno sa diwa niya'y nakalilok!
learn to move
move to learn

*April 9 Araw ng Kagitingan sa Pinas
Apr 2017 · 450
' batingaw '
solEmn oaSis Apr 2017
when " WORDS ACT LOUDER THAN SPEAK " ....
That is the time our voices are reverberating
just like what you said my co-Poet joining me here in commemorating ;) <3
at ngayon ko lang nalaman na ang alingawngaw
...... ay tila isang tahimik na bakal na kapag kinalembang...nagiging batingaw !
let us all celebrate poets and writers!
The LEGACY of our very own
Hello Poetry
leads us-followers or viewers into a such LITURGY!!
i am so happy for this new look changer.
Mar 2017 · 398
**emo talk**
solEmn oaSis Mar 2017
naalala mo pa ba nung huli akong lumiham sa iyo
iyon den yung unang beses na naghimotok ako
nai-compare kita noon with different kinds of websites
pero ngayon narealize ko,,you don't care 'bout your parasites
how dare you !!!!!!! of all your version
"browse faster",,lagi **** connotation
alam ko may matibay kang wall,timeline at spam for recognition
but what if i antagonize you from your home down to notification
well that's not my point,....the thing is you overcome those days---
those days of your lives full of wealth yet lack of happiness
nevertheless,,,despite of that.... "we"--people who patronize your brilliant ideas
really loves the feeling of joy you brought everytime towards our dump moments
Social media such as facebook as well as hp world can showcase our feelings or simply be an enthusiast every time we have something on our mind.
Mar 2017 · 347
whose with me?
solEmn oaSis Mar 2017
Nobody else right here
except for me,myself and i
yes i'm only one but not alone
a bare truth witnesses by my naked eye

Those silhouettes made by shuttering lights
comes from shimmering splendid nights
as i look
merely at the life size mirror inside this house*
i saw...as well as my shadows roving around at my real image*

Oh no! Not again.
How can i retain?
For me to maintain
my endanger refrain!
If you are not the one,
Then whose with me?
Co'z i want somebody to share
Someone who can dare
to understand the worth of we!
Feb 2017 · 2.3k
Dear **facebook** ,
solEmn oaSis Feb 2017
I've tried to google you,
pati na rin yahoo..
Pero bkit ako pinaasa,,
At binalewala ni piccasa
Kaya ngayon si gmail
Nag-twitter na rin kay
Instagram! At nag iwan ng katanungan...
Pwde bng sa youtube na lang tayo magkita...
Kasi mainit sa mata
Kapag sa youjizz diba....
Pero alam muh ba fb?
Sa dinamidame ng www
Ayosdito,, as in sulit talaga
Post! usap! deal! AyosDito
Magkakaroon ka ng maraming FRIENDSTER!!!
kaya hinde kta ipagpapalit khit na kay skype !
**emo talk** coming soon-a sequel of Dear facebook
Nov 2016 · 257
30/30
solEmn oaSis Nov 2016
My words act louder than speak
solEmn oaSis May 2016
umulan man at umaraw (rain or shine)
sa gutom man at uhaw (in hunger and thirst)
gaano man kababaw (no matter how insignificant)
itong ating abot-tanaw (our gather horizon)

sa panahon ng tag-lagas (during the autumn)
sasanga ang puno ng wagas (the tree gotta branch full of pure)
dahon at dagta magbabawas (leaves and resin currently reduce)
may mag-aanyong maangas (then a form of the only you takes its amazing column)

sa punong walang lilim (in chief unshaded)
walang aninong maililihim (no shadow would hide)
magbubunga ang ugat (root shall yields)
lingid sa ating pamulat (lurking at our naked eye)

mula sa pagsilip ng bukang-liwayway (From dawn preview)
hanggang sa init ng tanghaling tapat (until mid-noon heat)
maging sa pagsapit ng dapit-hapon (even at the approach of dusk)
pagtatakpan ako, mula sa simula muli ng takip silim (shielding the blue one, i started again on the twilight)
sometimes when we touch
there is a little called "love"
it may fade or it might last
but the real big thing is that...
between from our head to toe
we always embrace the fact
about true meaning of ***
over love perception
happening on us...
women may say "in your ***"
while male said... **** my ****!
partners or lovers
could stay strong together
and enjoy those Gifts of God--
share the wisdom feeling you and me
even at the time when each one of us
were far apart under the lovers moon!
don't forget to remember, there is....
"A LOVE THAT LUST"
Mar 2016 · 423
S E Q U E L 3
solEmn oaSis Mar 2016
" The Past Tenser  "

... while here i am still bother

for the memory and selfie i took tender

me and you happy together...

having our kids that keeps ourselves closer !

enclosed by my vows saying with feeling stronger...

" To love you is forever

To forget is never

To die is better

Than love to another "


on that very moment

cheek to cheek

i am half naked

so you smiled

your sweetest smiled !

your long and curly

shiny black hair

attached unto my head

  and became serving as my bangs.

So i showed my lips open softly wide !!

until now... i am enjoying i am enjoying

my wisdom tooth as it was in the beginning !!!
me and my ex-wife
Mar 2016 · 594
S E Q U E L 2
solEmn oaSis Mar 2016
" From The Picture Taker "

Shadeless

Shameless

My hat is off

With my smiley

Ready to take off

and launch for anybody!

Earphones on my near shoulder

Acting like a sthetoscope

Just to hear my beating heart;

Not only twice but thrice

Nakedly seen on my left chest part!

Chapter recorded by a clapper...

Says--- our story start from now.

Days seemed to be an hour of vow

So share the wisdom feeling you and me

Originally from the picture taker

Even if the captured photo was taken as a selfie!

And we can made within ourselves an artistic soldier.
my sweet and warmth welcome to all
Mar 2016 · 486
S E Q U E L
solEmn oaSis Mar 2016
" The Gentleman "

Say cheese....because sooner or later

I'll be fine writing this header

For i will let you come first

Before i care about my thirst

Let me hold your hand

and together we'LL stand

unshade my sun glasses

eye to eye feel our senses

Undress my hat

Nose to nose

We'LL communicate

Like a lovely cat

Once you capture my image

Every angle of mine serves as your unwanted signage

By that time... it was i, that you don't deserve!!!

Unleash your flash upon the light of your calm!!

And you'LL ever know how gentleman i am!
coming soon ---
from the picture taker
Feb 2016 · 835
" the cycle of eternity "
solEmn oaSis Feb 2016
creator, creations, creatures,
chance, choose, changes,
poems poet poetry
above and beyond infinity

Earth Wind Water and fire
through our eyes, we can lire
British or French language
Filipino, American, has own luggage

everyone weighing its burden
somebody carrying that origin
coming from nowhere
existing and now here

Just like the "r e m i n d e r" by Christina
and the fact about the "5 SENSES"
by Craig Harrison who gave me stamina
for me to wreck those concrete fences

le comps in her "Learn something new every day,"
"Maybe It Is Just An Idea" by Christian Danner
and "when the words flow" of SoulSurvivor
helps me to realized "the cycle of eternity"
it feels good to be back :)
Jan 2016 · 594
s P S :
solEmn oaSis Jan 2016
some people say
i am an alcoholic
but i always say
i do work like a dog! wor-kahol-ic

i hate violence
coz i do love silence
i hate arguement
coz i do love agreement

people say some
unwholesome talks
but it's okay folks
just do what makes you awesome

i'd rather like detractor's flee
who made them selves so true
and i won't like to disagree with those false praisers
as long as they aren't doing my dislikes

say some people
whose being honest
now and then whom stats are triple-double
treasure them cheerfully in most valuable persons

no matter how they jumbled your word play
just show your moves with an exciting foreplay
express your self on and off poetry but don't become the cause of delay
for sincere Poets Surely save Poem Scripted on their simultaneous Poetic Soul

yours truly,

solEmn

Post Script :

when i come back
i am gonna be posting....
*" the cycle of eternity "
how i am longing to see you all again here fellas !
have a nice days....keep on posting here @ Hello Poetry!
solEmn oaSis Jan 2016
Hello fellow poets and artist Finding this site made me smile. I look forward to reading everyone's poems and art.

"Let tomorrow sleep and peacefulness will turn to you. Free yourself and go with your razor sharp emotions. Even the twisted flow is the proof that you're alive. I invite the tearfully-indulging sorrow."

Dreamer..made the best of being a misfit...I have a close bond with Emily Dickinson.. she speaks the most to me.. I'm an Aquarian.. I help people much as i can..

Sea salt and tentacle love letters scatter into my aromatic wind like snowfall in the Arctic. Prevalent. Soft, sweet layers of flowery smoke linger in my midnight lungs. Dark secrets revealed here. Passions unleashed.

To me the world is made of poetry spoken and unspoken

I apologize here and now for butchering your lovely language. Not my first

Doesn't Make Any Sense. Trying Hard To Be A Poet.

Under construction.
Don't stay too long, it's dark in here.
I'm not a good conversationalist, but feel free to message me still.
my mystery rhyme has still seeking for its own rhythm and blues!
,'til my sweet serenity haul me unto a strange melodies and clues.
(to be continued...)
Jan 2016 · 1.3k
? your self
solEmn oaSis Jan 2016
whenever you want to unchoke and talk behind your brain
better be seated, grab your pen and take down note that related spreading  nettle amber grain
question mark your self fondly to lessen your train of pain
collaborate with your tongue unselfishly, so you can have a rainbow without any rain
Sometimes i just always look
like this..." i say what i think "
especially through my ink!
Jan 2016 · 397
Like this poem?
solEmn oaSis Jan 2016
this is me

lost and lonely

without you
because you're not only listen
you do understand
Jan 2016 · 371
h
solEmn oaSis Jan 2016
h
why do we have to shout
when we are angry?
whom shall we recourse
to lessen that red eye!

Psychology over Philosophy
logic versus bucolic
what ever it is or who may wins
there are silent letters in these stanzas
as i am actually looking for a vacant sit,
i saw a chair that looks like small letter h!
Jan 2016 · 406
Pen Name (10w)
solEmn oaSis Jan 2016
inks out of its vessel* ,
links the author's influential spell !
consistency is my game
solEmn oaSis is my pen name
Jan 2016 · 483
continue reading...
solEmn oaSis Jan 2016
...you at the perfect time
can follow the flow
of a poet such like me,
some kind of a mime

now  you see me-now you don't.
some says..i can be often comical.
If i open the invisible box of chemical,
will you catch it?, i think you won't

cause i have
nothing but voice
of a serious silence
on a black and white face!

a mimic out of you,
a ponder of different hue,,
come laugh with me
behind the teary eyes of mine!

through the quirts of my gloves
i can visibly sown those rhythmic gesticulation.
All you need is your will and a little direction,
for me to pantomime a series of poetic qualities!
being an idealistic is my originality!
whether from my heart or from my mind,
don't really know where the spirit must come from
"all i know is my enthusiasm in writing some kind of poetry"
Jan 2016 · 625
" a B c " on and off
solEmn oaSis Jan 2016
Allegedly white, so clear and clean
Anointed space allotted for a sense of place
Answers the questions-what, to whom and when
Absolutely no spot, couldn't stop those painter's pen full of grace
Beautifully colored by their rational brush
Bravery and angst may both consist out of that abstract
Bitterness-inspirational expressions might include to make some blash
Better viewing too once the master piece is being construct
Captivating such attention
Culturally trades tradition
Cultivating mixed emotion
Centrally concealed attraction
attitude Behavior character
has now
a Bridge connection
created by art
or should i say?
" art By creation " on and off
a Blank canvas !**

© solEmn oaSis
#shapeofapparition
my tribute to all
the poets and writers
here and outside
  @ Hello Poetry
By analogy with artists having
a blank canvas
and thus being able to do
what they want with it!
Jan 2016 · 475
epic
solEmn oaSis Jan 2016
" the left and the right "**

daughter, i am always here.
Never fail to obey my command
so i can make you stronger!

son, be matured enough
at your age, always listen to me
for i am your beloved father

both of you knew what i am
going through being a husband again
it's alright,don't you worry
i'm okay! wish me luck, have no anxiety

remember:  i have two hands the left and the right
hold them up high so clean and bright

kids: someday you will realize a poem of mine you are about to pick
just like this one i would like not to end it up yet so it could be an epic
Lorenzo and Noemi, love each other! Inherit from me those legacies of ethic!
Do actions speak louder than words until my words act powerful than speak!
meet my son and daughter guys.
Happy Happy 7th birthday to you Noemi
wishing you to have a wonderful love of wisdom in life!
from your daddy solEmn and Kuya Lorenzo
January 14,2016 thursday
Jan 2016 · 547
}!{
solEmn oaSis Jan 2016
}!{
you teach me how,
they showed me why...
you gave me wings and let me fly,
and i emerged from the chrysalis
of self-conscious adolescence.
Now i can feel the blessing of our vow!
an overview to my poetry about....
"the cycle of eternity"
Jan 2016 · 843
"the existence of forever"
solEmn oaSis Jan 2016
" Hear ye, hea..

but, wait a second!

What is this hear say
that there is no forever

Don't they really know
it does really exist
how about you? Yes you!

you who's reading this one moment in time,
what is your stand?
or maybe can we just sit
and talk awhile  this precious one

let me put it this way
for instance, you are the smart sender
and i am the silent receiver
do you think that whatever you say
i am about to ignore or pick it up as an essay

If there is a *lie
in the
middle of the word believe.
Just like lovers often do, they've gone
to broke-up because there is an over
at the rear of the word lover.
even those friends with best of reminiscence...

became unwanted all of sudden
where is now their companion?
Sadly, they had been finished
because the word friend has its end!
Now i will tell you something
it was started with one thing
not just anything but everything...

can't really last forever, yes there is nothing!
Yet in every rule there is an exemption
just like the natural law, 24 hours a day
night  changes into a morning glory
full moon into a quarter moon
from a star unto falling star
the spark having a kindling
from translucent to transparent

from sunrise to sunset
for what comes up must come down
being temporary to permanent
from permanent to change
and when the cold and darkness are absent
then the said "light and heat"
are the sanctuary and the existence of forever
So the word FOREVER it self do change
No hint just like our life span!

Never can tell by anyone and couldn't be scan
those unpredictable infinities and beyond.
that was the existence of forever would be!
And so i shouldn't be *over.

but i must end the lie that there is no forever
in fact, i would like to be apart of you!
You that i consider like my wind blows
Wind blows changing hues
Hues delighting our feelings
Feelings saying that we have the same bloods
Bloods overflowing into the root word of so called families
Family that no matter what happens it has... i, l, y,
i, l, y, which means i love you, yes i do!
Yes i do! but if you don't,, let me continue my disjointed introduction
**" Hear ye, Hear ye! viva forever!!, viva forever!!! "
forever (10w)
Changes are the living proofs of the existence of forever!
Jan 2016 · 390
c
solEmn oaSis Jan 2016
c
reverse that*  p  unto  d

so  you can see

the bare truth

*behind the cURTAIN of my Reality
don't be cONFUSE with
my pERSONALITY
from my character...
it is dEPEND upon
of who you are to me
and who am i to u!
solEmn oaSis Jan 2016
rain or shine
in hunger and thirst
no matter how insignificant
our gather horizon
during the autumn
the tree gotta branch full of pure
leaves and resin currently reduce
then a form of the only you takes its amazing column
in chief unshaded
no shadow would hide
root shall yields
lurking at our naked eye
From dawn preview
until mid-noon heat
even at the approach of dusk
shielding the blue one, i started again on the twilight
just like the lady-looking tree,
representing our mother nature...
in my private-collective mind,
members do the one of a kind!
#shapeofapparitionpoetry

maki-ISTAMBAY
sa...
ang kulay bughaw at ang nag-iisang ikaw
Created Nov 9, 2015

to all you guys...
~~~HAPPY 2 MONTHSARY~~~
thanks for being here and there!
Next page