Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Nov 2020
Nakabibingi ang tunog ng katahimikan
Katahimikang pumapaimbulog sa karimlan
BinaLi ang sungay... buntot ay nabahag....
NakasisiLaw na tila maLiyab na sunog etong Liwanag
Liwanag na magbibigay linaw sa iniwang bakas ng alingawngaw
Puwing na hinipan... Hagip pati ang tahip na tinalupan !


©Pag-ibig, Pag-asa at Pananampalataya
if we truly can see what was good in the bad,
we surely could learned our lesson behind and beyond  !
solEmn oaSis
Written by
solEmn oaSis  Malabon City Philippines
(Malabon City Philippines)   
  111
 
Please log in to view and add comments on poems