Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Cam Dec 2020
You can leave.
and push me away,
but I promise  
I will always stay,
by your side
where I belong,
‘cause even if
you do me wrong,
it’s just me and you
so I’ll see it through,
‘cause don’t ya know,
I love you.
Lucy Nov 2020
Watching yourself in the mirror crying,
knowing you are slowly dying.
Starving yourself to be skinny,
feeling really ignominy.

Trying so hard to lose weight,
not even remembering when you last ate.
Losing control of yourself,
finally understanding you really need help.
Food is now your biggest nightmare,
losing your beauty, hair by hair.

Recovery doesn't happen overnight,
but believe me it is worth the fight.
Keep trying until you get there,
some people will truly care.

Giving up is not an option,
just show me the real emotion.
Your feelings are valid there is no doubt,
don't be scared and let it all out.
Eliza Oct 2020
This isn't just pain,
This will make you go insane.
True heartbreak is deep within the soul,
You forget every life goal.
The pain is indescribable.
You are no longer reliable.
Every part of your being is destroyed
You just become a void.
But this isn't the end.
Open up and tell a close friend.
You are not alone,
Don't forget to reclaim your throne.
solEmn oaSis Oct 2020
ang kaakit-akit
**** bating-
pangwakas
ang siyang wagas
na nagdala ng madamdaming
mga katanungan
mula sa iyong puso patungo
sa iyong kasintahan,
gamit ang ibabaw ng
mga matikas na alon...
walang pasubali na ipinahayag mo
ang iyong pangmatagalang
paglalarawan sa marami,
bagaman ang mundo
ng magkabilang dako
ay pansamatalang natutulog na
... ang kagandahan niyon
ay mananatiling gising pa rin.
Dahil siya ang natatangi **** daigdig
at ikaw nga ang makulay niyang pag-ibig!
At mula sa iyong napakalambing na pagsisimula
Mayroong "kayo" na magsasalo sa magdamag
habang heto si Ako...mananatili ring tapat
at gaya niya na di nakakalimot sa akin!
Kaya naman sa iyo aking mahal,
Malayo ka man sa akin ngayon,
lagi pa rin namang merong "tayo"
Maulap man ang papawirin
Ating babagtasin
ang araw at sinag nito
hanggang sa isang kabilogan
na lang ng buwan
ang aking pananabikan at bibilangin ko!
Sa pagsapit niyon
matamis na katahimikan
ang siya nating mabubuo!
tanging sa ating pagniniig
nang may buong kasabikan
ang mga himig na maririnig!
mula sa simula hanggang
sa ang wakas ay magsilbing hudyat
na sa langit nating inaasam
ay magigisnan ang malakidlat
na tilamsik ng ating pagsusuyuan
Di-kapara ng naunang magsing-irog
mula sa bukana ng talon ay nahulog
at kapwa bumitaw sa ere sa gitna ng kulog
pero tayo...Hindi tayo sa patibong matutulog!
patutunayan nating Hindi tayo
ang tipong mauuwi sa TaLiwaS
dahil sa katunayan nga mahal ko
sa pamagat pa lang binungad ko na ang SiLaw aT
labo na nananahan sa pagitan ng tukso
at ng bahay na inaakala nilang
panghabang-buhay na tahanan!
Transferring my feelings
of longingness
from formal norm
into a tagalog love-poetry
CheyAnn R Oct 2020
Can you try to keep these daily reminders
I know it's hard but I know you can do it
You are beautiful even if you don't realize it
You are alive for a reason
No matter what they say to you
You are valid and loved
What you have to say matters
Don't let anyone take your happiness away
Don't stress yourself over the little things
You are only human don't overwork yourself
Always remember to take care of yourself
Drink lots of water & eat properly
Sleep as much as possible
Stay strong no matter what
Don't be ashamed to cry
Take time for yourself
Don't let anyone push you around
Try to stay calm no matter what
You don't have to bottle everything up
Other people are there for you
<3
Bibiana Alvarez Sep 2020
No matter how hard you try
People Will always lie
They say you can't do this you can't do that
Some days you're so mad
You try to paint the perfect picture
But you always end up injured
You try to create the perfect smile
You always go that extra mile
They throw it on the ground
You never make a sound
You try to be creative
They'll never believe you'll make it
To be creative
You gotta be a native
So they say with a crown upon their head
They want you dead
You will rise
You will shine
You will be fine
Just give it time
You're worth more than a dime
You will create the heavens
You will teach them all lessons
Zack Ripley Aug 2020
Stay alive. Stay in bed.
Stay with me. But stay out of my head.
When the day is long, stay strong.
And when everything's going wrong,
I'll pick up my guitar
And we'll sing our song.
If you're asked to stay away,
Please tell me we'll stay together.
Because when I'm with you, I feel better
Zack Ripley Aug 2020
Close your eyes. Take a breath.
The pain you feel, the grief,
Won't be the death of you.
Because you've had this pain before.
And even though you're still sore,
There are still people
You need to be there for.
Who will be there for you.
unnamed Jun 2020
Someone once told me,
I will never be good enough,
I am the worst,
I ruined them.

And I taught myself the other way round.

When you wish for an end,
Always remember there are people out there faced worst,
And they survived.

When you wish to give up,
Always remember why you started in the first place,
And made up your mind.

When people stepped on you,
Always remember to be strong,
And moved on.

Yes,
You will drown in the midst of darkness,
But you will also live in the midst of light.
Even for a few seconds.

Find and remember that few seconds,
And always remember to live for yourself.

Because,
It's your life you live,
Not theirs.

That's why it's okay if no one understands.
Next page