Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
SYL Nov 19
111822

If I die today, I don’t want a sorrowful service
I know it is quite inevitable and yet I want people
To learn not to lose hope or lose joy.

If there’re words that they will utter,
I pray it’s no longer for me but for those who are left —
Who are truly in need of comfort as living individuals.

Let them play a Worship Song
And remember the goodness of God
And His faithfulness that will endure forever!

For even death should not separate
Every relationship with Christ
But death should add fire to their faith.

I hope they will sing a song for the Lord
And no longer sing me some lullabies
For I would no longer hear them.

If I die today, I want to leave not an earthly legacy
But I want people to remember me
As a follower of Jesus who has finished her race.

If I die, I would no longer run
Coz I have stopped where God told me to stop
And let me see His face as He grants me a “Well, done” hug.

But today, I still breathe the air God has given the world.
Life is a gift and there’s no reason to waste it.
Let me appreciate life by serving my Master with all I have.

Today, I want to keep speaking life to others –
And I’d rather choose to empower them now
Than hearing them later with no ears to sense them.

I’d rather receive rejections today as I speak the truth
Than overhear their late acceptance
When I lie in the last home the world could give me.

Today, I want to move freely – led by the Holy Spirit.
I’d rather move now for the sake of God’s will
Rather than not being able to move anymore
Because my timeline has passed its season.

I know God has planted so many dreams within me.
I know I can do more in this world and I can achieve more.
But I want to learn how to achieve the things
That my flesh cannot attain.

I want to give a smile,
Not to those who may laugh at me when I am at my worst.
But I want to focus on my Only Audience
Who is the Ultimate Judge of my life.

I knew I am inconsistent in so many things
And I have failed my God so many times.
But if He exposed me today, then it is for my good.
I may not understand why and how
But I am sure that my God doesn’t lie.

He knows I am tired of the pressures life pours on me.
I may find myself drowning in the worries of this world
But these things are only temporary.

I know someday, I no longer need to lie on my bed
To have the rest which I think I deserve.
And when the Day comes,
I will no longer sleep
And I can no longer distinguish Night and Day
For my eyes will only be fixed on the Apple of my eye.

It’s crazy pleasing the world
And running the way people do.
We are all tired but may we know
The rest our Saviour had freely given us.

We don’t need to toil the way we know how.
Coz this time, we will shift from “prison” to “reason.”
And there will be a huge elimination
Of the things that do not matter in eternal life.
And I pray we can distinguish it
Through discernment which is a gift from above.

Dissipating  too  slowly
in this life..

--maybe,  
I should believe

in more...


of


themBoiling up
into a million

"*******"'s..

Maybe I should   just
take it slow.


~   ~   ~   ~   ~   ~

Society
You're killing me

*******

*******

*******

*******,


Hey..    


Oh.Deep beneath the cover
of another perfect wonder

Where it's so white as snow

Privately divided
by a world so undecided

And there's no where to go

In between the cover
of another perfect wonder

Where it's so white as snow

Running through a field
where all my tracks will b e concealed

and there's no where to go

I said hey,

Oh

Oh yeah...

tell my love, now.
https://youtu.be/T2zf2G3KMUo
#RHCP❤xo
solEmn oaSis Apr 16
ang hangin ay may hatid na amoy
at may init naman ang sa apoy
sa tubig, may ahon pag nalunod
sa lupa, may bangon pag natisod

bilangin wari tagong bituin,,,,
upang ang hiling ay makapiling !!!
buhangin din tila ba pag-ibig,,,,
Lutang at pawang sumasalamin !

tulak ng bibig kabig ng dibdib
kung ayaw daw maraming dahilan
puspos o kapos... bawas o tigib
kapag gusto ay merong paraan

para umigi kapupuntahan,,,
lingonin lagi pinanggalingan
sampuan man 'tong pagpapantigan
pasyon ay dinig ng nanindigan !!!
magnilay - nilay
“Why seek the Living One among the dead?“
asked angels to a few who‘d watched the Lord
be crucified—His blood and life outpoured,
“He is not here! He‘s risen as He said!“
In days before these women wept in grief
as Jesus‘ lifeless body, wrapped in shroud,
lay buried, guarded, sealed from Paschal crowd,
but by God‘s plan entombment would be brief!
His slaying served full payment for the debt
incurred against Himself by mankind‘s sin.
His raising proved His sacrifice the win
to satisfy God‘s wrath, my debts forget!
Because Christ Jesus died but ever lives,
the sin of all who trust Him God forgives!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ylzm Mar 24
If you need dark to see light
   then you had never seen the light
If you need the grotesque to see beauty
   then in all likelihood you're the grotesque one
If you need death's sting to feel alive
   then you're already dead for life's contemptuous of death
If absence makes heart fonder
   then death's eternal separation
   compels love unto life resurrected
SYL Oct 2021
100521

Humihikab na naman ang kalawakan,
Natutulog ang mga bituing
Patay-sindi kung magparamdam.
At ang bagong-gising na buwan ay sumisigaw
Na parang mga pinag-samasamang alikabok
At syang isinaboy sa garapon ng buhay.

Kusang nagtutuklapan ang mga nakahilerang pader
Na pinino na parang mga buhangin sa dalampasigan.
Habang paisa-isang nagbabato ng galit
Ang mitikolosong likido na tumataboy
Sa mga ekstranghero ng sanlibutan.

Nagsisimula na ring gumapang ang pananim
Na ang binhi'y hiningahan ng kariktan.
At sa malalambot na mga ulap
Ay magtatapat ito ng kanyang paghanga.

Hinahawi na parang mga bagong pitas na rosas sa hardin
Ang bawat bungang muling ihahasik sa pagsapit ng dilim.
At sa ikalawang pagbangon ng binhing pinagmulan ng lahat
Ay masasaksihan ng bawat nilalang
Ang sinasabi nitong liwanag na bubulag sa lahat.
Lily Oct 2021
What is this Love?
This glorious mercy from above:
This life He gives
So I can live
How can I not worship fore’er?
O read and see—the Lord is here.

What is this Cross?
His love in fullness there displayed
So I can say
That e’en today
I have a home eternally
O read and see—the Lord is free.

What is this Tomb?
The reason He was in the womb:
To bleed and die
So He could buy
Us all back from our own dark graves
O read and see—the Lord, He saves.

What is this Day:
This day He rose and left the grave?
Let the world know
His love o’erflow?
How can I not tell all the world?
O read and see—the Lord, He serves.

What is this Love?
This glorious mercy from above:
This life He gives
So I can live
How can I not worship fore’er?
O read and see—the Lord is here.
can't wait for Easter! :)
SYL Aug 2021
081721

Pikit-mata kong inaaninag ang liwanag
Na dumarampi sa aking mga pilik-mata
Habang bahagyang nagbabadya ang pagsirit
At pag-agos nang marahan
Ng pawis na pilit kong ikinukubli
Sa bawat pagtiklop ng hapon.

Walang oras o segundong hayag
Sa kung papaanong paraan ba aahon ang Araw
Na tila ba kaytagal kong hinintay na bumangong muli.
Ni hindi ko magawang lumapit
Sa mga sinag nitong hayagang yumayakap sa akin
Na para bang nais Nitong hingahang muli
Ang buo kong pagkatao.
Hinahagkan ang bawat pagbugso ng aking pulso
Buhat sa kawalang ulirat sa katotohanang
Minsang kumatok at pinagbuksan.

Nagbigkis ang lahat ng mga mandirigmang
Walang ibang hiling
Kundi sumapit ang takdang araw
Na ilang beses binuhol-buhol sa kalendaryo
Gaya ng pag-aabang sa muling pagsindi’t pag-ulan
Ng mga bulalakaw sa langit
At may iba’t ibang kapaliwanagan.

Nagliwanag naman ang kurtinang nagbibigkis
Sa hagdanang patungo sa kaluwalhatian
At sa pastulang aking minsang sinuklian
Ng Kanyang mga balak
At pinagtaniman ng mga binhing nagbunga na ngayon
At akin nang inaani nang may galak.

Dumudungaw sa lente ng aking mga mata
Ang aking pagkataong binihasan ng liwanag.
At tunay ngang ang mga luha'y papawiin
At wala nang ibang maibibigkas pa kundi
Papuri't pagsamba sa tunay na nagmamay-ari
Ng kaluwalhatiang habambuhay na aakap
Sa panibagong mundong nagtapos na ang kadiliman.

"Bubuksan Ko ang kalangitan,
Maging ang buong kalawakan,
Masilayan mo lamang ang laan Ko para sa'yo.
Tamasahin mo ang kabuuan ng Aking presensya
At ang pag-ibig Kong alay na inihanda ko para sa'yo.
Ang piging sa Aking pagsasalo'y hayag sa buong sansinukob
At ang lahat ay nais Kong makapiling sa Aking pagbabalik.
Ang hamon ng buhay ay siya ring susubok sa'yong katapatan
Kaya't wag kang matakot na waksian ang mga kamaliang
Iyong kinasanayan at ika'y magpasakop sa Aking kaluwalhatin.
Ang lahat ng Iyong mga narinig at nakita'y magliliwanag
Sa pagsapit ng itinakdang oras..
At sa iyong paghihintay ay patuloy kang lumakad
Sa landas kong laan para sa'yo.
Patuloy **** ipalaganap na ang Aking kaharian
Ay bukas para sa lahat,
At ang dugong dumanak
Buhat sa Aking bukod-tanging Anak na si Hesus
Ay siyang nakasuklob sa'yo sa iyong laban.
Tanggapin mo ang regalo Kong Banal na Ispiritong
Syang gagabay sa'yong mga pasya't
Magbibigay kaliwanagan sa mga bagay
Na tanging pang-langit lamang.
Ikaw, kayong mga tinawag Ko'y sama-samang humayo,
Ipalaganap n'yo ang liwanag sa madilim na sansinukob..
At sa Aking paghuhusga'y gagawaran Ko
Ang lahat ng aking mga anak
Na hanggang sa huli'y nanatili, nagpasakop
At kumilos ayon sa Aking mga Salita't mga utos.
Ang pag-ibig Ko'y sa iyo.."
SYL Jul 2021
Ang lalim ng 'Yong pag-unawa'y
Higit pa sa mga nakapilang karagatang
Nagsasapawan patungong Silangan at Kanluran.
Umaapaw ang 'Yong pagkalingang walang ibang nais
Kundi ibuhos ang 'Yong katapatan sa aking kakulangan.

At gaya nga ng mga ibong walang sawang sumisipol,
Ay gayundin naman ang 'Yong pag-ibig
Na hindi ko mabigyang pamagat
Gaya ng mga tulang kinakatha ng puso't pag-iisip.

Sa bawat bigkas ng bibig,
Sa bawat tuldok na simula ng pagguhit,
Sa bawat pintig ng pusong tanging Sayo ang papuri..
Ikaw at ikaw pa rin ang hihintayin,
At malaya kong ihahagis ang mga kamay sa ere --
Kung saan ang langit ay panandaliang masisilayan.

Maghihintay sa araw ng paghayag ng liwanag,
Ang boses **** sa mga letra lamang nabibigyang-buhay
Ay balang araw ding hehele't magpapatikom
Sa mga armas ng kadiliman.
At balang araw, masasabi ko ring,
"Nagbunga ang paghihintay."
Next page