Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Sonorant Oct 2020
She is to me
Like fire to frostbitten fingertips.
I cherish the silver sliver
Of her sweet, tempered knife
Invading a dull, grey life.
My stone,
Fragmented over planes
I knew naught existed.

All the while, I cannot share
This secret spell
She has mistakenly casted over me.

As I am the cloth close to her heart,
Weepless and waiting-
For her to draw me
Towards the flame of her lips.
I will never tell her this:

I am a thousand pieces.
solEmn oaSis Oct 2020
ang kaakit-akit
**** bating-
pangwakas
ang siyang wagas
na nagdala ng madamdaming
mga katanungan
mula sa iyong puso patungo
sa iyong kasintahan,
gamit ang ibabaw ng
mga matikas na alon...
walang pasubali na ipinahayag mo
ang iyong pangmatagalang
paglalarawan sa marami,
bagaman ang mundo
ng magkabilang dako
ay pansamatalang natutulog na
... ang kagandahan niyon
ay mananatiling gising pa rin.
Dahil siya ang natatangi **** daigdig
at ikaw nga ang makulay niyang pag-ibig!
At mula sa iyong napakalambing na pagsisimula
Mayroong "kayo" na magsasalo sa magdamag
habang heto si Ako...mananatili ring tapat
at gaya niya na di nakakalimot sa akin!
Kaya naman sa iyo aking mahal,
Malayo ka man sa akin ngayon,
lagi pa rin namang merong "tayo"
Maulap man ang papawirin
Ating babagtasin
ang araw at sinag nito
hanggang sa isang kabilogan
na lang ng buwan
ang aking pananabikan at bibilangin ko!
Sa pagsapit niyon
matamis na katahimikan
ang siya nating mabubuo!
tanging sa ating pagniniig
nang may buong kasabikan
ang mga himig na maririnig!
mula sa simula hanggang
sa ang wakas ay magsilbing hudyat
na sa langit nating inaasam
ay magigisnan ang malakidlat
na tilamsik ng ating pagsusuyuan
Di-kapara ng naunang magsing-irog
mula sa bukana ng talon ay nahulog
at kapwa bumitaw sa ere sa gitna ng kulog
pero tayo...Hindi tayo sa patibong matutulog!
patutunayan nating Hindi tayo
ang tipong mauuwi sa TaLiwaS
dahil sa katunayan nga mahal ko
sa pamagat pa lang binungad ko na ang SiLaw aT
labo na nananahan sa pagitan ng tukso
at ng bahay na inaakala nilang
panghabang-buhay na tahanan!
Transferring my feelings
of longingness
from formal norm
into a tagalog love-poetry
TheStartOfMyEnds Jul 2020
One not an ounce of fear
she crawled out of her pupa
evolved so clamorously
flaunting such aura
delicate beautiful wings
so small and thin, of great fragility
but an appetite for the world
larger than a king's hunger,
greed for power, wealth, gold..

"Stay! - just a second longer"

But she had to know, had to see
      ...had to explore
                 ...had to have it all

strayed away too far from thee
little wings
remoulding colours
in memories of her valour; her ambitions;
forever etched in one's mind
a harrowing flight
let them bewail such occurence
let them seek consoling thoughts
who believes in metempsychosis
she found home in the lights embrace
I was 26 when dreams were gone
And I lay a corpse

A day as every other
Set of work and more
It never occurred twice
To savour this life a little more.

Through this day
I only remain a memory
I have lived short
Was it the wrong order
Or a quick thought
I haven't questioned yet.

It seems okay, to let go
To leave you behind
I am sorry for parting soon
I will be waiting.

-D
Life is too short To Say No, To Say Never.
In the memory of a friend,
May your soul Rest in Peace.
The universe called him-
To be clothed in constellations,
Guarded in galaxies;
To where soft clouds of gilded light
Made their home-
The stars welcomed him,
And wrapped him in night.
Gray Dawson Nov 2019
My father's stony face
Gripped with expressionless, death
He just stares at me
And I tear back

The dirt feels too hard
The world, too cold
I'm saying sorry
But everything just feels wrong

I'm grieving for him
But it's not him who's dead
It's me
Danielle Nov 2019
There is a star I look upon
the midnight blue sky,
in gray moonlight
after the showers.
You reached the end—
the death of star.
Gray May 2019
i want you next to me,
to feel your soul intertwined

to feel you once again
would be a dream come true

you are the one thing
that meant anything to me

you held me together,
and now you're gone

wish i could bring you back
another poem for my dearly departed gramma.
01/11/1945 - 10/22/2017
you are missed more than you know
Next page