Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 529° 
Bummer
Go ahead,
take away my voice.

I’ll still have my fists,
and a reason to fight.
keep on trying
 521° 
JoJo
one more pill.
one more jump and you’ll be living
in a permanent state of comfortable silence.
will you save me?
 375° 
Thomas Wan
If earth were a prison,
Some of us are misbehaving angels;
Others:
Demons on parole.
 330° 
Jason James
Some are happier,
Some more miserable,
Some have more time,
Some have less,
Some wealthier,
Some poorer,
Some more self assured
Some more insecure
Than me.
 198° 
Benjamin
You are my safe haven
And I hate it
The person I began to love is no longer who I want to be with.
 192° 
Brujo Alligatore
I’m trapped
In an inferior
Alternate timeline
 171° 
Stephanie
Para sa Pusong Iniwan
: A Spoken Word Poetry by Stephanie Dela Cruz

Umuulan na naman pala
Basa na naman ang kalsada
Malamig na naman ang dampi ng hanging nagmumula sa bukas na bintana
Gabi na rin pala, nalipasan na nang gutom,
Nakapatay ang ilaw sa kwarto, pero maya’t mayang binibisita ng liwanag ng kidlat
ang malungkot na gabi
Ang hirap pala ngumiti kung may luhang dumadampi sa mga pisngi
Nakakatawa kasi eh. Buti pa ang kidlat bumibisita
Buti pa ang kidlat, may hatid na liwanag, tapos yayakapin ka ng kakaibang lamig ng haplos ng hanging dala nito
Mabuti pa ang ulan, bumubuhos na parang malayang-malaya
Bumubuhos kasama ng mga luha
Bumubuhos kasama ng mga sakit na iniwan
Bumubuhos kasabay ng pagluha ng pusong iniwan.

Umaga na naman pala
Buti nalang nagising ng maaga
Haharap sa mesa, at kagaya ng nakasanayan, magtitimpla ng mainit na kape
Tatangkaing gisingin ang diwa, susubukang palitan ng init ang hatid na lamig ng gabi
Iba talaga ‘pag hinahatid ka ng sariling paghikbi sa kapayapaan ng mundo ng mga panaginip
Doon kung saan walang sakit, yung bang walang imposible
Heto na naman, panibagong araw
Araw-araw kong nasisilayan ang sigla ng sikat ng araw pero bakit dama pa rin yung dilim kinagabihan
Hindi pa rin matanaw ang liwanag
Tinangay mo kasi
Sinama mo sa pag-alis
Bakit naman kasi ang bilis? Hindi man lang ako nakapagpaalam

Tanghali na pala
Oras na ng kain.
At tulad ng dati, inaaya pa rin nila ko kumain
At tulad ng dati, tumatanggi pa rin
Kasi alam ko pupuntahan mo ko tapos sabay tayong kakain
Dun sa dati, sa paborito natin
Tanghalian na pala
Pero imbis na sa pagkain ay sa telepono ako nakatingin
Hindi man aminin pero sa loob loob ko’y naghihintay pa rin
Para sa iyong “kumain ka na ba?” o “Puntahan kita, kain tayo”
Hingang malalim, yung may kasamang matinding damdamin

Ilang tanghalian pa at malilimutan rin kita

Malilimutan ko rin yung ningning sa’yong mga mata kapag kausap kita
Yung mga biro **** corny pero tatawanan ko pa rin kasi habang binabanggit mo yun, natutuwa  ako
Natutuwa ako na kasama kita
Natutuwa ako na kausap kita
Natutuwa ako kasi akin ka
Natutuwa ako kasi ang cute mo, para kang batang masayahin
Natutuwa ako kasi magkasama tayo
Natutuwa ako kasi solo natin ang bawat sandali
Natutuwa ako kasi ikaw yan at mahal kita

Yun. Tumpak! Mahal pa rin kita.


Matagal na rin pala.
At hindi na tulad ng dati
Memoryado ko na lahat ng pasikot-sikot ng pagkatao mo
Ginawa kasi kitang mundo ko
Mahirap.
Masakit.
At para lang malaman mo, hindi kita kinabisado na tila mga salita sa paborito nating kanta para lang limutin
Mahirap.
Masakit.
Hindi naman kasi kita ginawang mundo para lang lisanin
Pero hindi naman talaga kita nilisan, mahal.
Ikaw yung nang-iwan
Ikaw yung sumuko
Ikaw yung bumitaw
At matagal na rin pala
Nung sinabi mo sakin na “Malaya ka na” alalang-ala ko pa. Yun yung panahon kung kalian ayaw kong lumaya. Ayaw kong lumaya sa pag-ibig mo. Gusto ko masintensyahan ng habang-buhay na pagkakulong dyan sa puso mo, sa buhay mo.

Pinilit ko kumapit pero kinalagan mo ako, pangako, pinilit ko pero pinalaya mo ako

Matagal na rin pala
Mahirap pa rin.
Masakit pa rin.
Ako nalang ang hinihintay. Siguro’y panahon na.
Para sarili ko naman yung palayain ko
Hindi naman siguro kailangang pilitin
Hindi naman kasi ganoon kadaling kalimutan ang isang taong naging parte na rin ng pagkatao ko
Pero para sa ikalalaya ng pusong iniwan
Para sa ikagagaling ng pusong lubos na nasaktan
Sisimulan ko na…..                makalimot.

Pero teka…


Umuulan na naman pala.
Wag naman sana pero ayan na, papatak na naman pala


Maaalala na naman kita.
I just have every pain and smiles enough to write this piece, not necessarily the experiences. Perhaps, with all my heart
 158° 
Sy Lilang
Your love is so patient
Your love is eternal
Your love is mercy upon me
Covers me by Your blood.

My strength is failing
Your presence is all I need
You're my salvation, my Security
You keep my heart still.

So here I am,
Embrace me Lord.
I surrender now,
In Your love, I rest assured.
 149° 
Mike Adam
Higgledy piggledy
Hither and yon

Feeding and
Nesting and
Breeding and
Gone

Higgledy piggledy
Hither and yon

Dropping on blanket
And picnic
Undone
 131° 
Donna
If this poem trends
I just want to say to all
Hi nice to meet you

:-)))

<3
Oops my humour gets the better of me :-)))))) xxxxxxxxxxx
Have a lovely Sunday xxxxx
 121° 
Johnny walker
It's all you good people here on this site who help
me so much In keeping my sweethearts memory
alive
By supporting my poetry writings my dedications to my sweetheart that I do write God bless you
all
For helping to keep all my memories of Helen so very much alive with the endless tribute to my sweetheart that I do
write
A special poem written for all here on Hello poetry site that
have supported my poetry writings dedications to my sweetheart that help me so much In keeping Helen's memory so much alive God bless you all and I thank you  
with all my heart, love you
all
 118° 
Katja Pullinen
Не смотри призренно на меня.
Без стыда и без совести.
Не смотри, ты же знаешь что я открытая книга.
Все нервы и чувства раздеты до гола.
Ты же знаешь что стою перед тобой нагая.
Ничего не пряча, не тая.
Ты даже знаешь что у меня под кожей.
И что кровь разносит кислород по венам.
Не вини меня ты,не вини.
Я вся в грехе погрязла и так.
В грехах чужих, в грехах свои.
Не вини меня прошу чистой совестью.
Пожелей меня и нежно взгляни в глаза мои.
Если хочешь душу мою, так бери.
Я могу тебе ее отдать.
Просто скажи, не молчи.
Я устала от молчания скованности.
Просто скажи чего же ты хочешь.
Ты видешь глаза полны боли и слез.
Так подойди и обними.
Пожелей же меня.
И прижми к своей груди.
Не кляни меня ты, не кляни.
Ты же знаешь все мои мысли.
Ты же знаешь жизнь полна ироний.
Я до сих пор еще не поняла.
Предназначение ада и рая.
А может вовсе нет не ада и не рая.
И сами все придумали.
Рай для благости, а ад на наказанья.
За проступки и грехи.
Не ругай меня ты, не ругай.
Встань передомной на колени.
Закрой свои глаза.
Оставь все что бренно.
Мы же люди, не твари.
Сами создаем себя приграды а потом их ломаем.
Просто стань моей опорой, просто стань моей надеждой, простостань моей наградой.
Потом я встану на колени для тебя.
Я не очем не пожелею , ты же знаешь.
Я сильная, я с этом справлюсь.
Ты же знаешь меня.
Как открыта до гола перед тобой.
Стою без стыда, ничего не пряча за собой.
Нет камня за спиной, чтобы припасла.
Нет ничего, не зла, не горя.
Ничего от тебя я не скрою.
Вот я вся перед тобою.
Голая, без стыда.
Do not look at me with contempt.
Without shame and without conscience.
Do not look, you know that I am an open book.
All the nerves and feelings are stripped to the *****.
You know that I stand ***** before you.
Hiding nothing, not withhold .
You even know what's under my skin.
And that blood carries oxygen through the veins.
Don't blame me, don't blame me.
I am covered in sin and so.
In the sins of others, in own sins.
Don't blame me, I ask you with a clear conscience.
Have pity on me and gently  look into my eyes.
If you want my soul, take it.
I can give it to you.
Just say something, don't be silent.
I'm tired of the silence of stiffness.
Just say what you want.
You see eyes full of pain and tears.
So come and hug me.
Kiss me.
And press me to your chest.
Do not curse me, you do not curse.
You know all my thoughts.
You know life is full of irony.
I still have not understood.
Purpose of **** and heaven.
Or maybe not at all not **** and not heaven.
And they all came up with. Heaven for goodness, but **** for punishment.
For misdeeds and sins.
Do not scold me you do not scold.
Kneel down in front of me.
Close your eyes.
Leave all that perishable.
We are people, not creatures.
We create our own hacks and then break them.
Just become my support, just become my hope, just stand by my reward.
Then I will kneel for you.
I won't sorrow about it, you know.
I'm strong, I can handle it.
You know me.
How open to a ***** in front of you.
I stand without shame, without hiding anything behind me.
There is no stone behind me to grow.
There is nothing, not evil, not grief.
I won't hide anything from you.
Here I am all before you.
*****, without shame.
 88° 
Arke
they say we're asleep
until we fall in love
but dreams are the only
way I get to see your face
or touch your skin
life became the nightmare
awakening, impossible
when you're gone for good
love has left me
 86° 
Emma
It's like a cycle
You feel dead
So you bleed to feel alive
But then after a while
You feel lifeless again
 85° 
michael cera
fast as a flicker in flame,
illusive as a quarter in sea,
tense as a hand at throat,
dreadful like anxiety.
 65° 
Caroline
They say the more you try to deny something
The stronger it becomes
(sigh) Maybe its true
Because the more I Tru yo deny it
The more I fall in love with you
Don't ask
 64° 
Mary Gay Kearns
Few people can be beleived
The lips are packed with lies
Words fall as if manœuvred
To benefit selfishness’s world.

I carry the dust of deceitful
tongues, swollen, diseased
Where is cleanliness left?
‘The dog’s bowl at the door’.

Love Mary ***
 63° 
Raj Bhandari
Love affair, isn't, always a,pleasure,
depends,how you measure !!
 59° 
Hg
wri
ting is
threading
your           life
thro             ugh
a ne           edle
and         if
you sew
secrets
you'll
get
po
ke
d
a
l
i
t
t
l
e
.
©Hg
 57° 
Lyn-Purcell


Your soul is the moon after dawn
A vapour who sings of love as well as pain
A delicate blossom that twirls with zephyrs
Fragrant and enriched by the snow's kiss
The geese have fled from iced lakes
long preserved with whispers of old
In the shade of bamboo, my flute is heard,
carried to you by the frost-kissed air
Your soul, a vapour, the moon after dawn
Hear my hymn of peace,
till winters turn to fawn


My head's still in the clouds! ^-^
I'm trying SO HARD not to freak out about my media course interview...
Lyn ***
 53° 
Mohd Arshad
The person
Who has nothing to do

                Is a big threat to society
I'm happy,
I'm sad,
I'm annoyed,
I'm Laughing,
I'm Crying,
I'm Living,
I'm mentally dying,
I'm depressed,
"I'm a loser",
I'm a distorter,
I'm Bipolar...
I don't know I might delete this.. work in prog..
 51° 
Anthony
Spilling my truth as if it were my own blood
It drains me as I search myself
For what sleeps inside
Sums it up.
 50° 
irises
someday it will
come again.
someday someone
will come in.

a star
with the deepest depths in the eyes
with the gentlest of breaths
and endless soul in the smile

one day
i'll forgive this pain
not forget -
forgive.
we are all destined to love again, i am sure
 50° 
Ivy Chakma
I was trying to forgive,
while you were trying to forget.
 48° 
E-B-Y
You,
with your tender
blue eyes
and gentle little soul,
are the warmth, and sunshine
in a cold and dark world.

You bring my life comfort
with your calm purr,
and your soft fur.
I love your
every little claw,
on your every little paw.

And i envy your tiny innocent heart
full of endless,
unconditional love.

You are
the most pretty,
and the finest little kitty.

Thank you
for being my best friend.
This poem is for my soulmate, my little kitty Lila.
 48° 
Ariana Bagley
I love him
I tell myself
I know that
We will be together forever
I don’t believe that
We could be separated
My thoughts tell me that
He’s the love of my life
Sometimes my heart lies and says
I could live an eternity
Without him
Like my friends say
“We’re perfect for each other”
And you can’t tell me
He’s not the one.

Now read from bottom to top.
 48° 
Kyle Dedalus
I think this is what it feels like
to be even somewhat a normal person?

Is that what it feels like
to be stable?
Not sad?
Not manic?
No some god-awful mixture
of both at the same time?

I don't have much to say.
I only write poems when I'm sad.
Or manic.
Or mixed.
And I'm not.

I'm really not.
 48° 
Tharuki
I'm stuck between the
past and the future.
memories and dreams
life and death.
 47° 
Jon York
I wanted to  love  her
          like  she's  never  been
          loved before...
          With my hands
          I  unarmed  her  heart,
          with my eyes
          I  undressed  her  soul.

           and I whispered to her,
           "You are a poem
             I keep on writing,
             a book I can't put down,
             a story that is
              never ending,
              a page I cannot turn."

               Loving you
               in breathless
               moments,
               stolen kisses,
               adrenaline
                rushes...
                                                                                     Jon York   2019
 44° 
Laura Duran
I wish I were made of stone
So your words would never hurt me
I wish I were cold as ice
Then maybe I wouldn't be lonely

I wish I were made of steel
So my strength would never waver
If only I could turn back the clock
To a time when I felt safer

But I'm only flesh and bone
And your words have left me bleeding
My heart is torn apart
It's a wonder it's still beating

You made up your mind
Given me your final answer
What we shared is in the past
Time to write a brand new chapter

I will fix my broken heart
Some how glue it back together
It may never be the same
It'll bare this scar forever

But I'll be strong, I'll be alright
Though I'm not as hard as steel
And I can't turn back the clock
In time....my heart will heal
 43° 
Jennifer
‘are you lonely?’
my reflection asks,
her fingertips touching mine.
‘no,’ i smile

‘i have you.’
maybe my own company isn’t so bad after all.
You took our things
And boxed them up
Put them away
Into the dark
At least when they're hidden
You'll have a chance to forget about us
 40° 
esther fraser
i fell for you and you only watched.
 39° 
Bus Poet Stop
~for those who will read this and weep~

the quiet ones,
the silent Job ones,
who quote not from the
Book of Lamentations,
but author their own,
based on-the-Job experience

localized versions of cryptic elegiacs
accepting the wooden crosses borne,
stepping up to the
unrequested unforeseen,
then buried under, burnt alive,
yet never relieved by dying,
nailed by words, stronger than iron,
promises sworn, promises kept
with no ending date relief,
promises by and to themselves,
but not for themselves!


the wearers of crystal glass shackles,
adorned with decorative locks for which
no key did the maker make,
nor any divine creator
dare conceive an early release,
never no escape contemplated,
for the lock human, unrepentant unbreakable,
a decorative useless metaphor gesture,
a blunt “life *****” advertisement

I compose amidst a
bus pond of mismatched city folk,
a tapestry of ages colors and differing views on god/no god,
none would believe that as the bus sways me,
it’s in rhythm to holy choral music,
hundreds year old,
divinity masses and motets worships,
where one human can hide temporarily
a safe house,
to calm his questioning relentless
from the horrors of no answers,
for when the mind has no solution
to the rough and tumbling lives,
lived in glass shackled confinement,
the poets desperation equals theirs


summon eagles to transport these imprisoned,
but the shackled refuse,
I come to them but they wave me off,
I go crazy for once I was enslaved,
thirty years war that left devastation,
from which so many poems created

so I speak with heightened regard
of one who planned futures for others where his
non-existence was a founding father (ha!)


but the day came and
I was released by my own inactions,
but means nothing until a way to
away found
to release the yet bound early


got a couch, airline miles, hundred dollars
in my pocket and an unrelenting need
to save them, a consumption disease,
the glass shackled, at ease,
won’t rest till all are freed
this my creed
no one left behind

these cyber words do not mock
for they are unbounded, set free,
when
the flesh connects and the needs of the flesh
are stronger for they are in heart conceived
 38° 
Mariemcx
You will forever be
my secretive study.

I’ll dig.

And dig,
And dig,
And dig.

Until Earth is empty,
I will dig with fury.

But you’re deeper than that.

You are not your story,
nor the things you bury.
 37° 
Bansi Adroja
I was a stargazer
sky watcher
full of hope
tracing pictures in clouds
(cats on surfboards and such)
with bright sunlight
or deep blue midnight
until it ended
with a crushing sunrise
A Poem a Day: Return from the abyss
 36° 
Vanessa Viniegra
In a drop of you, I lost an ocean of me.
 36° 
Tara
If I added up all my scars,
across my arms and over my hips,
I could stitch them up,
into untold stories and engrave them on my skin,
so everyone could see,
the vulnerability beneath..

If I spread my wounds across a canvas,
purple, blue, red, and other hues,
creeping on rippled fabric like stars in the night sky,
I’d create galaxies,
with craters, suns and moons,
constellations of healing wounds.
 34° 
CursedIndigo
My lips melt together.
While the pen melts with my hand.
Next page