Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
coffee girl Sep 9
Sana sa mga oras na ako’y ubos na,
Andyan ka sana para bigyan ako ng pag-asa.
Sa mga pagkakataong ayaw ko na,
Yakapin mo sana ako at ‘di na pakawalan pa.

Mga yakap na siyang nagbibigay lakas,
Na wari’y isang lakas na nagsisilbing lunas,
Lunas sa mga sakit na hindi maipaliwanag,
Sa pagsasamang tila nauubusan na ng liwanag.

Mahal, isang mahipit na yakap,
Pantakip sa katotohanang hindi natin matanggap
you feel the sadness???? lol
coffee girl Sep 9
You
You should find you and nobody else but you.
Nobody can understand what you've been through and why you did what you did.
Because at the end of the day, you only have yourself.
You can only understand, you.
self love is all that matters everyone! :)))
coffee girl Sep 9
You will see the light of the star you always adored at night. One day, the mood will serve as your savior from drowning in the darkness of your own past. And these lights will then guide you into taking the right path.
ig: seluring
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
coffee girl Sep 9
Rainy night, dimmed light,
Felt cold having a blurred sight.
Crying. Sobbing. Wondering.
Is there still a happy ending?
these words really fits what i am feeling right now 🥲
coffee girl Mar 2020
sa ilalim ng mga ngiti sa aking labi,
ay may nakatagong lungkot at pighati,
naguguluhan sa mga desisyong pinipili,
patuloy na pagku-kuwestiyon sa sarili.

pilit inaalam kung ako ba'y may importansya,
sa mga taong tinulungan kong magkaroon ng pag-asa,
lubos ang pagbibigay at aking isinakripisyo,
ngunit bakit tila wala naman yatang epekto?

pipilin lamang sa oras ng pangangailangan,
babalewalain sa oras na hindi mabigay ang kanilang kailangan,
ganito ba talaga ang mundo?
kilala ka lang kapag kaya **** ibigay ang kanilang gusto?

hindi nila nakikita ang aking kalungkutan,
dahil hindi naman nila gustong malaman,
at sino ba naman ako para magreklamo?
isang taong tumulong sa kanilang bumagon sa mundong magulo.
ig: seluring
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
coffee girl Mar 2020
maaaring pwede at maaaring hindi,
lungkot laban sa ngiti,
ikaw laban sa ako,
tayo laban sa mundo.

sa bawat sandali na nakakasama ka,
ang mga ngiti sa labi’y ‘di maipinta,
ngunit sa kabila nito’y may mga humuhusga,
mabuting itigil daw ito dahil hindi tama.

ano nga bang dapat na gawin?
sa mga alaalang ginawa natin,
mga bugso ng ating damdamin,
itutuloy pa ba o pipilitin na lamang pigilin?
ig: seluring
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
coffee girl Oct 2017
rossy cheeks and pretty eyes,
pointed nose and lovely smiles.
humbly speaks in every way,
gets more beautiful day by day.

she walks as if her soul is on fire,
that many people really admire.
she can barely make my heart flutter,
even by just standing right in the corner.

many people tried to bring her down,
but she didn’t let them take her crown.
though haters hate her even more,
her kindness remains, that’s what I really adore.

confidently proud of what she is,
she’s just really such a masterpiece.
appeared to be soft but defeats blunt with keen,
how can you not love a girl like Maureen?
ig: seluring
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
Next page