Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
seluring Mar 9
sa ilalim ng mga ngiti sa aking labi,
ay may nakatagong lungkot at pighati,
naguguluhan sa mga desisyong pinipili,
patuloy na pagku-kuwestiyon sa sarili.

pilit inaalam kung ako ba'y may importansya,
sa mga taong tinulungan kong magkaroon ng pag-asa,
lubos ang pagbibigay at aking isinakripisyo,
ngunit bakit tila wala naman yatang epekto?

pipilin lamang sa oras ng pangangailangan,
babalewalain sa oras na hindi mabigay ang kanilang kailangan,
ganito ba talaga ang mundo?
kilala ka lang kapag kaya **** ibigay ang kanilang gusto?

hindi nila nakikita ang aking kalungkutan,
dahil hindi naman nila gustong malaman,
at sino ba naman ako para magreklamo?
isang taong tumulong sa kanilang bumagon sa mundong magulo.
seluring Mar 8
maaaring pwede at maaaring hindi,
lungkot laban sa ngiti,
ikaw laban sa ako,
tayo laban sa mundo.

sa bawat sandali na nakakasama ka,
ang mga ngiti sa labi’y ‘di maipinta,
ngunit sa kabila nito’y may mga humuhusga,
mabuting itigil daw ito dahil hindi tama.

ano nga bang dapat na gawin?
sa mga alaalang ginawa natin,
mga bugso ng ating damdamin,
itutuloy pa ba o pipilitin na lamang pigilin?
ig: seluriing
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
seluring Oct 2017
rossy cheeks and pretty eyes,
pointed nose and lovely smiles.
humbly speaks in every way,
gets more beautiful day by day.

she walks as if her soul is on fire,
that many people really admire.
she can barely make my heart flutter,
even by just standing right in the corner.

many people tried to bring her down,
but she didn’t let them take her crown.
though haters hate her even more,
her kindness remains, that’s what I really adore.

confidently proud of what she is,
she’s just really such a masterpiece.
appeared to be soft but defeats blunt with keen,
how can you not love a girl like Maureen?
ig: seluriing
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
seluring Oct 2017
she’s hurt and she cries,
screams as if she’s going to die,
but do you even hear her?
no, because you don’t even bother.

she’s hurt and she smiles,
believed each and every of your lies,
though she already knew it’s fruit,
she set aside all of the truth.

she’s hurt and she’s scared,
because none of you really cared,
for your love is too sweet,
that makes her hard to breathe.

she’s hurt but still loved you,
eventhough you made her feel blue,
believed you once again,
but never forget that the pain left a stain.
ig: seluriing
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
seluring Oct 2017
it gets blurry, it gets wavy,
sometimes things really gets crazy,
tears flow as the rain does,
don’t let everything have rust.

it gets blurry, it gets tough,
some things aren’t really enough,
turn of events may happen as the tape roll,
but don’t let everything fall.

blurred love may be complicated as it seems,
but complication is what love screams,
a love without complication is already dead,
like a body who doesn’t have a blood anymore to bled.
ig: seluriing
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
seluring Oct 2017
mukha mo’y paulit-ulit na inaalala,
kasabay ng paulit-ulit kong pagluha,
mata ko’y pasulyap-sulyap,
ikaw ang palaging hinahanap-hanap.

tuluyan na akong nalunod,
at tuluyan na akong inanod,
sa aking bawat pagtingin,
bumubugso ang aking damdamin.

sa oras ng iyong paglingon,
tila naguluhan ako sa sitwasyon,
ang lahat ba ng akala ko ay umaayon?
mahal mo na ba ako ngayon?

sa iyong paglakad, ako’y napatagilid,
sa aking mata’y may luhang nangingilid,
sapagkat sa iba ka lumapit,
at heto ako, tiniis na lamang ang nadaramang sakit.
ig: seluriing
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
seluring Aug 2017
you promised to be with me til death,
remember? i don't think so, you already forgot,
the together forever we promised with each other,
left me here all alone , crying in the corner.

why do you have to be the cause of my laughters?
if you'll just leave me full of tears,
why do you have to be the cause for my life to have purpose?
if you'll just leave me full of sorrows.

before, you're the reason of my racing heart,
now, you're the reason why my heart is torn apart,
to the person who made my heart sore,
thank you for the memories i still store.
ig: seluriing
twt: seluring
fb: seluring
follow meeeeee!
Next page