Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
G A Lopez Apr 9
May mga pagkakataong ako'y nanghihina dahil sa sunod-sunod na problema
Mga pagkakataong akala ko hindi ko na makakaya
Ngunit pinatatag ako ng Panginoon
Kung hindi dahil sa Kaniya ay hindi ako makararating sa kung nasaan man ako ngayon.

Hamunin man ako ng mga pagsubok at problema
Panalangin ang aking sandata.
Hahayaan ko lang muna ang aking sarili na lumuha sandali
Pagkatapos ay lalaban muli.

Kapag ako'y nalulungkot, sinasarado ko bawat bintana at pintuan ng aking mundo
Nagninilay-nilay tungkol sa nararamdaman ko
Hindi ako nag-iisa, kasama ko ang Ama
Pinaparamdam Niya sa akin ang kaniyang pagmamahal at awa.

Pangako Ama
Paglilingkuran Kita
Itong kaloob **** lakas at buhay
Hinding hindi ko gagamitin sa pagsuway.

Patatagin Mo nawa
Iyong hinirang ay bigyan mo ng pag-asa
Gawin Mo akong malakas Ama
Sa mga panahong ako ay nanghihina.
🇮🇹
She had sun-kissed skin and moonlit eyes
An angelic eclipse in human form
Sunspots freckled across her cheeks
Like a newfound constellation of warmth

She had a smile that sparkled like starlight
That contrasted with her night coloured hair
It flowed so subtly like passing clouds
Gleaming strongly against the daytime flare

She carried a heart as bright as the sun
And her mind that glowed like the moon
She was an embodiment of healing light
With a calming aura that could subdue

Her greetings were like the sunrise
A timid light with soft spoken words
And her goodbyes were like the sunset
A sweet ending in colourful allure

She radiated a vibe of twilight
A serene disposition of pure intent
She was every thing and in between
She would be one of my biggest regrets

If only I could make her see her born beauty
How she does not need to change or chase for more
For the people who judge the darkness between the stars
Chasing the intangible beauty of society’s lore
Maubos nawa ang aking sarili
Maging parang hangin at liparin
Maging kristal na sumasalamin
Sa sansinukob, sa mukha ng ibang tao

Ako naway maging tubig
Na kasing hugis ng nilalagyan
Na dumadaloy sa utos ng Diyos
Nagbibigay buhay sa lahat ng nilalang
Marga 梅香 Mar 30
there are things i have promised you,
things i don't ever want to put you through.
i'm sorry i broke those promises somehow,
i knew we weren't for each other anyhow.

i just want you to be happy,
i know we're both tired of being shady.
things between us are already sketchy,
every day, holding on seems very heavy.

letting go of you was hard
yet i don't want toxicity to bombard;
i want the best for you and me
so please, let's just set each other free.
May trahedya na kumakapit
Sa aking katawan
Ayaw akong bitawan
Hindi ko magawang kalimutan
Kalunos lunos
Parang hayop na hindi
Makahanap ng tubig
At nakahandusay
Sa kanyang ina.

May trahedya na kumakapit
Sa aking katawan
Pinagtatawanan ang aking
Pagsusumikap.
Iniinsulto ang aking ngiti
Nagdudulot ng tagtuyot
Sa sanlibutan ng aking
Kaluluwa

May trahedya na kumakapit
Sa aking katawan
Nagtatago sa aking kuwarto
At lumalabas sa sarili niyang oras
May sariling bibliya na naglalaman
Ng kasinungalingan at kahayupan

May trahedya na kumakapit
Sa aking katawan
Unti-unti akong pinapalitan
Inoorasan, hinuhusgahan
Sinisiklaban ang aking
Mga panaginip

May trahedya na kumakapit
Sa aking katawan
Naglalayag sa dagat ng itim na araw
Pinipilipit ang aking mga laman loob
At pumpatay ng mga inosente

May trahedya na kumakapit
Say aking katawan
Pinipilit kong pakainin
Patahimikin, pagurin
Ngunit hindi magawang
Kaibiganin
Hindi ko tinatanggap
Ang aking katawan
Hindi ko tinatanggap
Ang aking isipan

Panginoon, ibalik mo ako
Sa loob ng aking ina
At muling buoin
Buoin ng tama

Hindi ko naiintindihan
Ang mundong ginagalawan
Hindi ko naiintindihan
Ang sayaw ng magkasintahan

Panginoon, bigyan mo ako
Ng bagong pagkakataon
Na mabuhay ng matiwasay
Na makasabay sa mga alon

Hindi ko maiwasan
Na umiyak sa kalye
Hindi ko maiwasan
Na manalangin ng mali

Panginoon, bigyan mo ako
Ng tahanan
Kung saan ako'y mabubuhay
Sa aking katotohanan
Marga 梅香 Mar 24
those days were warm, hot, and long,
but you rushed to me like a sweet song.
your warmth is what i always wanted all along,
then i knew to you is where i want to belong.

autumn came and leaves started to fall,
the wind also started to blow cool breeze;
but your tender care is what i always recall,
the way you make my mind feel at ease.

winter then came and it falls snow,
the weather has become a lot colder too;
still together, we continue to grow,
all the things we've been through, i won't undo.

then comes springtime,
the cherry blossoms started to bloom,
yet you still shine and your charm sublime;
your presence will never make me go gloom.

this summer marks one year of our togetherness,
i'm blessed with all we've been through in the past year.
my heart has deeply fallen in love with your tenderness,
and with you i'm willing to journey, without any fear.
Natapos
na
ang
mga
nasimulan,
at
sisimulan
na
ang
pagtatapos.
Random Guy Mar 18
bibilis at babagal

ang oras at ang tempo
ang paghinga at ang paggalaw
ang tibok ng aking puso

bibilis at babagal

maging ang mga salita
maging ang mga hakbang

papalapit ng papalapit
ang ating mga tadhana
ang ating mga landas

dalawang bagyong magtatagpo
upang bumuo ng isang kalmadong relasyon
mapanuya
na hindi kailanman nila makuha

sasayaw sa musikang
dala ng tadhana
dala ng busina ng sasakyan
ilang metro ang layo

sasayaw sa musikang
dala ng tadhana
dala ng nagkukwentuhang lasing
ilang hakbang lang ang layo

sasayaw sa musikang
dala ng tadhana
dala ng sipol ng hangin
nagbabanta ng paparating na ulan

sasayaw sa kabila
ng mapanirang tadhana
na posibleng isa sa ating ang mapilay
o mapahiya
dahil hindi na makasabay
sa ritmo at giling
sa musikang dala ng tadhana

patayin ang musika
kagaya ng pagpatay sa nararamdaman
hindi na ulit ako sasayaw
kung hindi ikaw ang kasama
FELILA Feb 2020
noo'y malakas,
ngayo'y mahina.
nauubos ang mitsa,
namamatay ang kandila.
noo'y liwanag ang dala,
ngayo'y usok ang binubuga.
Tulong.
Next page