Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Riley Cartwright Dec 2018
Για νεκρούς στρατιώτες
Ρίξαμε τα όπλα μας
Σταματάμε να παλεύουμε
Αυτή τη στιγμή της μνήμης
Είναι μαζί μας
Αγωνίζονται μαζί μας
Έχω δει τις μητέρες μας
Πλήρη δάκρυα
Είναι τόσο γρήγορο
Πού πήγαν εκείνα τα χρόνια;
Οι μνήμες δεν θα τους αφήσουν να κλάψουν
Μόνο αν δεν επιστρέψω απόψε
For Fallen Soldiers
Brandon Conway Sep 2018

The ocean's wave rolls
and beats repeatedly
carving a way into the soul
of this precipice
foaming at the mouth

no, wait....

that's just your tongue
coated in a miasma of
a siren song
you ******* liar  

sunbathing on my pyre
the whole town now congregates around
with devil-red
containers of gasoline
while your devil-red
lips act the fire

Only the clever witches
survived the trials

the whole town now dances around
feasting on the lotus petals
that root in the palm of your hand

look at them move
locked in each others hands
chanting
"This will bring peace"
while they nod and agree

"Pour more gasoline"
escapes between those sharp teeth

happiness is a moveable feast
at least your eating
like a queen

go ahead and **** the marrow
out of these innocent bones
tomorrow I will be gone

once I thought of you as Ithaca
now realize that these
are Troy's stones

it's time to sail back home.
a wise
of glaze
made the
haze these
reels the
weather that
douse the
sphere still
reek the
notion of
lemonade with
the whir
of midnight
which a
breath was
here about
their demise
Shakespeare'dimise
Brandon Conway Aug 2018
Iliad book two
never ending list of ships
impressive, Homer
Such a long list of ships and to be able to do it ****** by memory, impressive Homer!
Brandon Conway Aug 2018
Kidnaped love due to ravenous lust
Brings a thriving city to soot and dust
Villagers armed ready with sword to ******
Defending till their doom due to mistrust
Survivors now trapped in wanderlust
Till one rises and gains all trust
Follow! Follow! Follow you must
Till Rome is found and armor rust
Brandon Conway Jun 2018
Large cumulus clouds
How they shrink, sacrificed for
Favorable winds
Nahida Mar 2018
a new therapist,
can you pinpoint when you started to feel like this?
a party four years ago with a boy with sun-bleached hair and blue eyes
got pinned on a couch and, sure, kissed him with tongue but wasn't drunk enough to
fool herself into sleeping with him, into regretting him, so she walked away
with a mouthful of his curses.
his, i made you what you are. his, you broke your promise.
the sky is always falling for her because the sun beat heavy on her neck.
you should get that mole checked, cassandra said, instead.

she takes the day off and thinks
drinks eight glasses of water and eats a full meal
deals with her frizzed hair and aching head
dreads seeing the sun rise the next morning
but still wakes early to see it anyways.

greece burns and she watches
it isn't the first time and it won't be the last time
her sister helen calls her on the phone
drones on and on about a new boy
and she asks her, she begs her, do you not remember troy?

her therapist says, we can't fix the problem if you don't talk.
but she does and she does and she wonders when she doesn't
she tells her the sun is falling out of the sky, greece is burning in bright lights,
how do you deal with a trauma reborn like a slice of something
taken from her parents, a splice of hatred from a lover scorned?
cassandra finds it hard to find a part of her that hasn't been left burned
her words like a cyclical epitaph.

she turns on the news and watches the sky fall again.
how long you have been speaking. how little they hear.
Em MacKenzie Feb 2018
We built a strong, solid foundation
but our words were an abbreviation,
it held us up but it was bound to fall.
We went through the blueprints twice,
our materials were dirt and ice,
but for years warmth radiated from the wall.

The hole that we made our home,
reflected back to us gold and chrome,
but with rain everything can turn to rust.
It withstood every test and trial,
it didn't tire with every mile,
the strongest support beam that stood was trust.

You know Rome wasn't built in a day,
but Troy did fall in a single night.
And when we kneel to finally pray,
I hope we have our priorities right.

We invested hope into this dwelling,
even though better ones were selling,
we wished just to have a comfortable fit.
We brightened it up with a coat of paint,
even though the shade of it was faint,
I didn't even mind it one single bit.

You know Rome wasn't built in a day,
but Troy did fall in a single night.
I could've fought but I'd rather lay
beside you asleep, holding you tight.

We built a strong, solid foundation
we were the envy of every person and nation,
because we turned Hell into a nest.
We went through the blueprints twice,
and didn't even bother asking the price,
as money holds no weight compared to the rest.

You know Rome wasn't built in a day,
but Troy did fall in a single night.
And when we fear the darkness will stay,
is the moment when the sun will shine most bright.
Everything will be alright.
Roo May 2017
I wish I lived in Wayne’s World,
where Wayne and Garth are real.
I wish I had Cassandra’s curls,
and her *** appeal.

I wish I dated Jason Dean,
and coloured him impressed.
I wish I had the killer gene,
but never ever confess.

I wish I went to Ashfield Hospital,
and looked a little on edge.
Explored shutter island in the spittle,
and made the Marshall pledge.

I wish I lived with Yeats,
or in the lonely moated grange,
I wish I danced on table tops,
my body for money,  fair exchange.

I wish reality didn’t exist,
or better yet just me,
all those opportunities would be missed,
and at peace I’d finally be.
A few of my favourite films/poems/poets incorporated into what started off as a uniform poem but soon disintegrated.  (a metaphor for my life)
Next page