Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mary Zollars Sep 29
In a far away land, a long time ago,
there was a revolt in the kingdom of Nah.
The people were tired of the king’s dark ways,
and forced him to make a change.
“I do not wish to harm my land,
I hate to hear my people cry,
so I will change my ways to appeal to you,
and to prove it, I will build my castle from glass”
Now the people could watch him work,
And monitor all he did.
Assured that their king was honest,
the people went about their days.
But the king was harsh,
The dungeons were full,
Still the people would say,
“If his ways are bad,
Then why would he put them on display?”
Taxes rose, corpses piled,
And the kingdom fell to ruin.
When the people asked
“What has happened?”
A wise woman said to them,
“You turned the castle to glass,
But what about the king?”
I not exist with out you.
I live without you.
I breathe without you.
I love without you.
I thank you that you gave me freedom.
Poetic T Sep 22
The definition of self,
        Is not to liner on our
                       Problems.


But to help others to solve
             The failings
    That can be proven to
                 Be an asset of learning.

And change it..

For the better,
       That way,

we are lessons that teach
       Each other substance.
It's longest lesson in my life. To wait and don't give up.
Just lesson, just lesson, just lesson.
Nothing hurts, nothing push like a compressor.
Just lesson, just lesson, just  lesson.
No crying, no fighting,  acceptance.
Just lesson, just lesson, just lesson.
No falling stars, no more scars, just acceptence.
I learn.
Nika J Sep 6
Sparkles fall about as the ground withers

Carrying solid feet
The air... stiffer
Tranquillity pulsing with waves upon end

Vibrations of eerie kisses touch fragile skin

Tasting the staleness of heavy atmosphere

Seeing, but eyes laced white

Golden color beckoned

Feelings different from sensory driven by lies

Heavy, haunting, purified deep

The intensity tends to fade by the cure of sleep...

Night night, words whispered all to well

A dream to escape, so escape one shall

Nevermind

Goodmorning, you're awake

Welcome to hell....
Ever thought life was a curse and the only way to escape was to sleep?
Cyam Sep 3
i always hated chess, it bores the living **** out of me
same as playing outdoors, running around and lying on the ground
combined? that was giant chess and that's your dream date
and its 2:14 am and im browsing the web for a giant chess play area. ****.me.
Cyam Sep 2
bem
akoy isang lalaking hindi madasalin
hiniling sa diyos na ikay mapasakin
handa sa ano mang ating tahakin
pangako na ang lahat ay ating kakayanin

tulang puno ng pagmamahal nililikha
nagmula sa puso lahat ng mga salita
ngunit kaakibat ng salita ang gawa
kahit ano mangyari hindi magsasawa

handang magbago ang tulad kong tarantado
patunayan lang na hindi isang gago
sadyang mamahalin ka ng buong buo
mula nang ikay mahalin handang magbago

isang binibining kumbagay mala-sining
minimithing mapapunta sa aking piling
mapaano ibibigay lahat ng hiling
pangarap ikay katabi sa bawat gising

sa bawat kwento mo na puno ng pighati
gagawin ang lahat para ikay ngumiti
mga kwentuhan na umaabot ng gabi
ang pag-ibig sayo ay lalong tumitindi

marapatin na bigyan ng pagkakataon
pag-ibig sayo aabot habang panahon
akoy nagbago at handa ng patunayan
ikaw ang mahal mula noon hanggang ngayon

marami man kontra sa ating pagsasama
handa ng patunayan na ito ang tama
ang kasiyahan ay laging ipapadama
papalitan ng saya lahat ng drama

siguradong sayo ay hindi nagkamali
ikaw talaga ang minahal at pinili
mga oras na kasama ka di mapakali
akoy handang mag-antay sayo basta palli

tutuparin ang pangakong di ka sasaktan
ano man ang mangyari di kita iiwan
siguradong ikaw lang ang paglalaanan
ng tunay na pagmamahal magpakailanman

ibibigay lahat ng iyong pangangailangan
mapa gamit o prutas maliban sa pakwan
susuportahan ka kahit anong larangan
ipaparamdam tunay na pagmamahalan

pinakaminahal marahil ay ikaw
kagandahan tilay mga perlas na hikaw
pagmasdan at marahil ikay masisilaw
iyong kausapin paniguradong siya'y
sabaw

marahil ito na ang aking huling saknong
handang maghintay sa sagot mo sa aking tanong
paumanhin sa tula kong usad pagong
paninidigan ko lahat hanggang sa kabaong
Next page