Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
.
twenty-six Apr 2019
.
game over.
twenty-six Jan 2020
i'm not a fool to want you again
talking **** about me was your only friend
i thought my love for you had no end
i don't even want you now as a friend

how funny of you to say
that i'm not happy to this day
i'm more than happy with what i have today
more than my feelings for you in may

don't go around feeling special
my world doesn't revolve around someone so in denial
i don't want someone who saw me as someone so trivial
you ain't it, you ain't worthwhile

losing you wasn't miserable;
it was a blessing.
twenty-six Sep 2018
My love
I love you
Today
Tomorrow
Always
Forever


Yours,
Alexa
twenty-six Mar 2020
keep me out of the cycle
where i try to mumble
every pain and trouble
and still try to be subtle

for my heart can only take so much
before it finally says "stop, that's too much"
twenty-six Sep 2018
don't leave, my love.  
i love you always.
twenty-six Feb 2019
hear me
hear my silent screams
that rests in my heart
hear me
in this deafing silence
hear me
before i say good bye
twenty-six May 2019
iwanan ang lahat
bago pa lumalim
ang mga sugat ng puso
na hindi na gagaling

kung ngayon ako'y lilisan
ako'y humihingi ng kapatawaran
sapagkat ito ay nararapat
upang hindi na kayo masaktan

pagdating ng ilang buwan
unti-unti niyo akong malilimutan
sa aking pagpapaalam
sana'y tanggapin niyo ang aking pagbitaw
twenty-six Nov 2018
ang mga larawan **** aking paboritong pagmasdan
ang mga ngiti **** umaabot sa buwan
ang sakit isipin na hindi pala ako ang dahilan
ng mga ngiti sa labi **** kay sarap halikan

puso't isip ko'y nagtatalo
ako ba'y kakapit pa sa mga binitawan **** pangako
hindi ko alam saan ako nagkulang, mahal ko
ipinagpalit mo ako nang panandalian para sa ibang tao

ngunit hindi ko alam paano ko nagagawa
ang patawarin ka kahit ako'y lumuluha
bawat umaga'y unti unting nanghihina
bawat gabi'y unti unting hindi makahinga

gustuhin ko man kumapit para sa ating dalawa
ngunit oras na para ako'y magpaalam na
huwag ka na mag-alala
malalampasan ko rin ito at kakayanin ko rin mag-isa

hinihiling ko'y maging malaya ka at masaya
sa huling linya na ito
paalam na,
aking sinta.
oras na siguro.
twenty-six Apr 2019
this is not poem about you and me
this is a poem only about me

i did not write this to let you go
i wrote it because i can't let go

really, this isn't a poem.

I'm scared of the monsters inside of me slowly creeping out.
I'm scared that these monsters are slowly consuming me.
I try to fight it. I really do.
Those monsters grew because of memories.
Bad memories that no one could erase. Memories that stay with me even if i want it to leave.
I can't forget. That's my flaw.
It's not that you did anything wrong to me now.
Because you didn't. You really didn't.
It's not because I haven't forgiven you. Don't think that.
Because the moment you apologized, I already did forgive you. And i would do it again.
I just can't forget everything.
Sometimes, i wish i could wake up with amnesia.
So i don't have to remember the bad.
Because it hurts. It still does.
And i can't express it enough.
I can't put it into words.
I want this to stop.
I want to stop the pain because it's slowly killing me.
I can't even sleep at night without crying.
I can't even close my eyes without imagining.
I can't. I can't let go of it, the memories they haunt me when i'm awake. They haunt me when i'm asleep. They haunt me when i'm with you. They haunt me when i'm not with you.
They follow me like shadows in the dark.
I hate it. I might lose it before it goes away.
I don't know.
I want it to be over.
When will it be over?
twenty-six May 2019
kaliwa't kanan ang tingin
naghahanap lagi sa dilim
ang iyong buhay na puno ng lihim
ngayo'y ayaw kang patahimikin

kaliwa't kanan ang naririnig
sa mga tunog na hindi naman himig
mga salitang tila nakakayanig
ng pagkatao mo dito sa daigdig

kaliwa't kanan ang nararamdaman
ang saya na napalitan ng kalungkutan
unti-unting nababalot ng kahirapan
ang dating tayo'y puno ng kasiyahan

kaliwa't kanan akong humihiling
sana'y bumalik ka sa aking piling
bumalik tayo sa masaya at puno ng lambing
sana'y ikaw talaga ang para sa akin
kahit isang hiling, sana'y tuparin
twenty-six Apr 2019
i want to sleep
so i can rest my tired body
shut down my mind
and free my soul

i want to sleep
so i can see nothing
the noise won't be heard
and what i say won't be spoken

i want to sleep
so i can be free
free from every anxiety i feel
free from the pain i cause to others

i want to sleep forever
and live like how the wind goes
never seen
but always felt.
twenty-six Oct 2018
unti unting nawawalan ng gana
pero heto ako, tuluyan pa ring umaasa
sa bawat umaga nating dalawa
hindi ko mapigilan na kumapit nalang sa bawat "sana"

kung bakit nagkaganito
hindi ko alam
ang sabi mo, mahal mo ako
pero bakit parang iniwan mo na ako?

hanggang kailan kaya ako maghihintay
kasi sabi mo'y ika'y babalik
pero sa bawat araw na nagdaan
parang nawawalan na ng halaga ang "walang hanggan"
twenty-six Dec 2018
i dream to be a butterfly
soaring high through the sky
i may not be by your side
but darling, there will never be goodbye
twenty-six Oct 2019
body shaking
lips trembling
slowly feeling numb
trying to hold it back

heart pounding
heavy breathing
fear creeping in
how long should i hold back

still hoping
but slowly wishing
i could let go
and not hold back

always wishing
i wasn't the one chasing
and now realizing
another tear fell from my eyes
twenty-six Mar 2019
i hate him
but not as much

i hate her
but not as much

i hate them
but not as much

i hate you
but not as much

i hate everyone
but not as much as

I hate my demons.
twenty-six Jan 2020
ilang oras pa ba ang dapat hintayin
para tanggapin ko'y wala ka na sa akin
tila parang sinaksak ng isang patalim
ang puso kong patuloy nagkikimkim

tinatago ang bawat pait
dinadama ang bawat sakit
inaalala ang bawat saya
umaasang ika'y babalik pa

bawat oras ika'y naiisip
ikaw parin hanggang sa panaginip
twenty-six Nov 2019
why am i still breathing?
why am i still alive?
why am i still here?
when my existence
caused more wrongs
than rights.
twenty-six Sep 2018
i wish i knew
the very first time i laid my eyes on you
that love was too good to be true
for it to come between me and you

i wish i knew
the very first time i held hands with you
that those were the hands that i had to let go of
too soon.
twenty-six Jan 2019
slowly
surely
i'm losing my mind

slowly
surely
i'm living helplessly

slowly
growing unsurely
anxieties living in me

slowly
but surely
i'm giving up
twenty-six Dec 2018
sometimes i wonder
if i let go
will it really be over
or will you just pull me even closer

if i look away
would you even bother
to chase after
what we thought once was forever
twenty-six Sep 2018
You don't love me the most.
You don't love me on my bad days, you only love me on my good ones.
You don't love me when I feel sad, you only love me when I'm happy.
You don't love me when I'm suffering, you only love me when I'm comfortable. You don't love me when I need you, you only love me when you need me.
You don't love me when I'm crying, you only love me when I'm smiling.
You don't love me when I mess up, you only love me when I do things right.
You don't love me when I'm crazy, you only love me when I'm sane.
You don't love me, really.
I just feel you say that you do in times when it most benefits you.
I understand that you're tired. I am too. Most of the times, I try to keep a straight face so you won't see what I'm going through. I don't wanna be a burden.
I never want to be a responsibility you never wanted. I don't want to be that someone.
Don't love me anymore if you're only gonna love one side of me.
Don't love me if you can't accept the other parts of me which are not beautiful.
Don't love me if you're gonna push me away or turn your back away from me when I need you the most.
Just unlove me if ever this was love for you.
Unlove me so it would be easier to understand why I need to let you go too. Unlove me so that I won't love you anymore too.
twenty-six May 2019
a love that will last is what we thought
who would've thought it would end so soon
do you regret the days when we both thought
that our love would take us over the moon

for my days with you were not too long
i wouldn't mind living those days again
the love you gave was as sweet as a song
but the love I gave you were only thrown in the rain

darling, i don't regret anything with you
every day I still want to stay with you
even if it hurts me, I would still love you too
even if you don't want me to

if i ask you, do regret being with me too?
would you say no like you used to?
did you change your mind about me too?
because whatever happened, i didn't change my mind about you

i know I have to go on with my life
but can you hold me tight one last time?

a wise man once said,
"one of hardest and painful goodbyes are not the ones that are said. but the ones that have not yet been said and heard by your ears but you can already feel it in your heart. i still want to believe that if we're meant to be, we will be. maybe it would take weeks, months, years. but, i'll wait. if we see each other one day and you realize that you still love me, just remember that i still love you. because it is impossible for me to unlove you.

— The End —