Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jan 2020
ilang oras pa ba ang dapat hintayin
para tanggapin ko'y wala ka na sa akin
tila parang sinaksak ng isang patalim
ang puso kong patuloy nagkikimkim

tinatago ang bawat pait
dinadama ang bawat sakit
inaalala ang bawat saya
umaasang ika'y babalik pa

bawat oras ika'y naiisip
ikaw parin hanggang sa panaginip
twenty-six
Written by
twenty-six  22/F/PH
(22/F/PH)   
  448
   Marga 梅香
Please log in to view and add comments on poems