Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 2019
iwanan ang lahat
bago pa lumalim
ang mga sugat ng puso
na hindi na gagaling

kung ngayon ako'y lilisan
ako'y humihingi ng kapatawaran
sapagkat ito ay nararapat
upang hindi na kayo masaktan

pagdating ng ilang buwan
unti-unti niyo akong malilimutan
sa aking pagpapaalam
sana'y tanggapin niyo ang aking pagbitaw
twenty-six
Written by
twenty-six  22/F/PH
(22/F/PH)   
  636
   Gamaliel and Khoi
Please log in to view and add comments on poems