Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Healer Aug 2021
There you are knocking at my heart,
I don't know when it started
Maybe centuries or was it yesterday?
Unknowingly I was being coloured by you.
I am unaware of my first wish but now my time flows through you.

There you are knocking at my heart,
I am already afraid of the cold days without you.
Are you a dream? Maybe a mirage?
Because like a lie I am clinging to you.

There's this book in my hands,
it's cold, even the ending is sad.
I am not insane to smile or read to a sad story.
But strangely, I keep opening you up.

I keep reading it page by page,
like I would touch the moon.
In between the visible lines
like there's a secret prayer just for me.

Now I am weeping willow, but I can't close it.
Even though this story is like the thousand others,
But I secretly keep wishing to
the broken stars and dried wishing well,
Maybe this one will end differently.
Sy Lilang Jan 2021
Kasabay ng aking pagpikit
Ang pagsilip ko sa panaginip sa aking isipan.
Namumukod tangi ang Iyong kagandahan
At Ikaw ang nag-iisang kumikinang sa aking paningin.

Napapasilip ako
Sa likod ng lahat ng napakagandang palamuti,
Pagkat nariyan pala ang tunay na may-akda ng lahat.
Pagkat sa kabila ng naghihiyawang palakpakan,
Sa kabila ng mga ngiting bumabandera sa aking harapan --
Ang dahilan ng aking kalakasan.

Pagdilat ko'y tila bukang-liwayway na,
Hindi kumupas ang Iyong kagandahan.
Muli kong kinapa ang aking bulsa,
At muling naghagilap ng anumang umiingay sa aking kalupi.
Dahan-dahan kong pinakiramdaman
Ang magaspang na katauhang gawa sa pilak.
At buhat sa pagkakamulat,
Ay dahan-dahan akong pumikit
Na tila ba sumasabay sa unang pagpatak ng ulan.

Nangungusap sa aking konsensya
Ang tinig **** matagal ko nang hanap-hanap.
At sa naudlot na istorya sa entablado'y
Nagpatuloy ang aking paghahanap.
Hinahanap ko kung saan nagmumula
Ang tinig **** humihele sa akin
At nagbibigay galak sa puso kong
Uhaw sa malasakit at pag-ibig na tunay.

Nasaksihan ko ang paglisan ng bawat katauhang
Kailan lamang ay nasa akin ang pagtingin,
Ngunit ang lahat pala sa kanila'y
Syang palamuti at hindi tunay na kabahagi
Ng aking istorya.

Patuloy silang nalusaw
Gaya ng krayolang nilalaro ko sa apoy
Noong ako'y paslit pa lamang.
Na ang akala kong bubuhay sa pinipinta kong larawan
Ay hindi pala sapat sa magandang imaheng
Aking nasasaklawan sa aking imahinasyon.

Kusa silang naglaho na tila ako'y tinakbuhan lamang
At marahan akong napaluhod buhat sa aking kinatatayuan.
Gusto kong magsalita, gusto kong may masambit..
Gusto ko silang pigilan sa paglisan
Pagkat hindi ko ninais na mapag-isa
At patuloy na mangulila sa pagmamahal.

Kung pwede lang na sa gitna ng katahimikang ito'y
Kaya kong marinig ang sarili kong boses.
Kung pwede lang sa gitna ng aking paghihintay at pagsusumamo'y
Wag muna silang kumilos at aking mahanap
Ang tinig na akala kong susundo sa akin
Buhat sa paglimot ko sa aking sarili..

Namukod-tangi ang boses na aking hinahanap,
Naririnig ko na ang Kanyang mga yapak
Na tila ba patungo at palapit na sa akin.
Ngunit hindi ako makagalaw buhat sa pagkakayuko.
Ni hindi ko na masilayan pa kung sino ba ang paparating.
At dahan-dahan pa rin ang pagpadyak
Ng Kanyang sandalyas patungo sa akin.

At habang Siya'y lumalakad,
Ay dahan-dahan ding nagbago ang senaryo
Na aking kinalalagyan.
Narinig ko ang napakalakas na pagpaubaya ng alon,
Ang tunog ng kampanang magaan sa aking pakiramdam,
At ang mga humiheleng tila mga anghel
Na naging mitsa ng pagtatayo ng aking balahibo.

"Nasaan na nga ba ako?" Tanong ko sa aking sarili.
At muli kong narinig ang mga nagpupuring anghel
Na tila ba walang katapusan ang kanilang galak
At ako'y nadadala kung saan.

Hindi ko pa rin mabuksan ang aking mga mata
At wala akong masilayan maliban sa dilim
Na pilit kong nilalabanan at alisan.
Hinahanap ko pa rin ang tinig Nya
At nais kong tanggapin ang bawat salita mula sa Kanyang bibig.

Maya-maya pa'y narinig ko
Ang isang pamilyar na boses na tumawag sa aking, "Anak."
Habang ang aking kamay ay hawak-hawak pa rin
Ang pilak na muli ko sanang itatapon sa balon..

"Anak, halika na.. sabi ng doktor, may donor ka na raw.."
Sambit ng aking ina habang ako'y akap-akap
Sa kanyang mga maiinit na mga bisig.
Kusang tumulo ang aking mga luha
At sya nama'y humagulgol sa saya.

Walang salita ang sinambit naming dalawa,
Ngunit ang kanyang yakap ay humigpit.
At naramdaman ko ang kanyang mga luhang
Dumadampi sa aking balikat at sa aking damit.

At sa mga oras na iyo'y
Ang kanyang yakap ay higit pa sa lahat ng yakap sa mundo
Ang luha nya'y tila ba binabalot ng isang hiwagang
Nagpapakalma sa aking paghihirap.
Ang gaan ng aking pakiramdam,
Ang saya ng aking kalooban.

At doon ko natagpuan ang aking hinahanap,
At sa aking muling pagmulat
Kung saan may liwanag nang maaaninag,
Alam ko kung kanino na ako muling lalapit pa..
Alam ko, hindi ko man nasilayan ang lahat
Ngunit ang pakiramdam na iyo'y
Habambuhay kong nanaisin
At pasasalamatan.
The heart of a healer
Holds many secrets
To care for another
through vulnerable moments
Through biggest regrets
Through tears and the pleading
To care for the others
Even when you're lonely and bleeding

When The Creator created
it was all by design
To help you help the others
through the same moments
That you were forced to leave behind

It was no mistake
The Creator did create
You to correct the balance of darkness
Because your heart among us
Is such a pure presence
The angels in heaven
Barely could open their eyes
The sun would blink at your sight
because all of your light
Is more blinding than a mirror, sunlit
Because you are here
We are all better for it
<3
annh Dec 2020
Oak leaf and oath,
Rock water and spun linen,
Unction and atonement,
The circle and the flame.


”While there is strength in this body, I will raise the sword;
While there is breath in yours, you will do no harm.
Whether warrior or healer, a truth
Appointed by the heart is
Irrevocable.”

Fragmented impressions of another time and place.

‘For so sworn good or evil an oath may not be broken and it shall pursue oathkeeper and oathbreaker to the world's end.’
- J.R.R. Tolkien, The Silmarillion
mudi spell home Jun 2020
You are welcome to Dr Mudi temple where all kinds of problems are solve, with out any delay.You have reached a place where you can have a fast acting Love Spell cast by a real spell caster within 28 Hours. As an experienced spell caster I have a wide knowledge of Magic Spells and how to cast them for the best results. An experienced spell caster will know which Love Spell will suit your specific situation and be happy and confident to cast for you.Whatever your current love situation is I assure I can help. NOTE: If you come to my temple here and contact me for help, just be patient and wait for my response. Do not hurry away to another spell caster because there are lots of fake spell casters online here claiming to be real. So do not fall victim. And I must tell you this that you were so very lucky to have met and contacted me, so if I do not reply to you immediately, then know that I am in my temple, carrying out some spell work or sacrifices. So just relax your mind and wait for my response. And I want you to know that you have finally come to the end of your problems. I know you might have heard about me, but now is the time for you to benefit from me yourself. Because my greatest Joy is to see your problems being put to an end.;drmudispellhomes@yahoo.com,call and  whatsApp him on this +2349052617210 or drmudispellhomeblogspot.com
Dr Mudi also solve problems like the following;-
- Light candles Love spell to Bring back ex husband/ wife
- Honey Spell to Stop Cheating and Stop Lying in a relationship
- Peace Love Spell to Get back Trust in your relationship
- Spell powers if you want to give birth to your own baby
- White magic spell to Stop Divorce/ Seperation Spell.
- red-candle sticks spell to Pay-back money someone own you
- Good-luck spell charm.
- spell to get quick job promotion at work office.
- Examination success Spell.
- Traditional Herbs and Roots to Cure Cancer Diseases and Cure to ***/AIDS
- Magic Spell Numbers to win Lottery and Magic spell to Win Games
Note: Information is power..Magic spell Powers are real and no one should doubt Love spell powers. I have good positive intention that this will help someone's marriage relationship today.
Johnfrancis Mar 2020
A poem is a song sung aloud
With the mouth shut.
A poem is a song sung from the heart
To heal the soul.
A poem is a drum
Beat till it matches the heart beat.

So, a poet is what our world needs,
A poet with a poem
That will make the soul run out with tears
For what is poetry if the audience walks out without tears.

  
        #stay_safe
Don't forget to check my other poems
Vianne Mar 2020
She was bruised, though nobody could see. Still, he looked closely at her, from afar the sea. She always smiled through her burning tears, still, he was there to assure they did not land at her feet. She had a heart that broke her inner peace, still, the war, he did cease. Her pain ate at her soul and grace, still, he made sure to end her suffering case. She made a silent wail of help, still, he managed to make her love herself. She wanted to give up, still, he overfilled her cup with his love. She would scream every time someone neared, still, he was close enough to hear. You see, He never heard her heart or her name, but he fell for her harder day by day.
Pranav Khanna Jan 2020
YOU
Everyone in this world needs a little saving
From the treacherous ones,
From all the things that might seem so overwhelming,
Too overwhelming to even be possible.

Everyone in this world deserves the best
No matter how rough they may be,
No matter how shrewd they may be

But to the ones like you,
The ones that are so pure at heart,
The ones that put others first, no matter what they're going through themselves,
You, deserve something even better.

You may feel desperate at times,
Desperate for your share, for your share of love
And of life, and of happiness, and of satisfaction
But with time you shall have it all,

Every single thing that you've ever wished for,
You shall have it all,
But not before the time is right
Not before this world has prepared you for it.

You may have a lot of friends,
And you may not be able to share your mind with them,
But you oughta know that you're being heard,
You're being heard every single time you wish to be heard.

There may be times when you feel low,
Times when you feel that life is not just,
Times when you want to quit and stay low,
But remember that times like these are the best for that must needed ******.

Life is hard, I get it
But you're a winner, trust me
You've got everything sorted in your head, even though you may not know about it,
You've got it all sorted out in your heart.

Just be grateful for what you have,
Hold on to the ones who look out for you,
Take your time to absorb everything that's going on with you,
And, with your head held high, kick all the walls down that try to hold you hostage.

For you are the one you've been looking for in all the wrong places,
For you are the hero in your story,
For you are one of a kind, unparalleled,
For you are, already in your mind, whatever you dream to be.
Life may seem unjust and you may not always get what you so desire, but have faith in time, for it shall give you ever single thing that you want, but only when the time is right. Do not look at other and frown, for it may be their right time to have it all, and you, just wait for your time to come.
Janay Dec 2019
inside of you is the reason and connection to us all, that’ll help us,heal; together.
Honor yourself.
Stop lying to yourself.
don’t force it out of you.
.....Just listen.
Next page