Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Akira Jan 11
The sun giggles when she laugh.
The clouds dance every time she smiles.
The air touches her when she move.
She likes jazz that makes her groove.

Her eyes looked like mirrors,
her heart is a pure gold.
She has a great a sense of humor.
She takes risks, I know! She's bold.

People criticize her and says she's unclean,
but deep down we knew she is pristine.
Its sad  because she have to leave.
A powerful women that has a lot to give.
Its your turn to shine honey :)
Akira Dec 2020
Gusto ko nga masanag sama sa bulan,
sa ilawom sa langit nga gabii nagadan-ag ako.
Nahibal-an nako nga kini nga mga pangandoy matuman sa dili madugay.
Gihangyo ko nga kini nga mga pangandoy dili magpadayon ingon usa ka damgo.

Usa ako ka buhi nga tawo nga adunay katuyoan
alang sa matag gagmay nga mga butang nga akong nakita mao ang katahum.
Aron makab-ot ang akong katuyoan ang akong gipunting,
Akong atubangon kini nga mga hagit nga maisugon.

Akong kuptan og maayo
ug dili igsapayan kung unsa ang gihunahuna sa katilingban.
Basta nagbuhat ako og maayo,
Hatagan ra ko sila og kindat.

Kay nahibal-an ko nga makab-ot ko ang akong mga katuyoan someday,
Malipayon ako sa bisan unsang paagi.
This is a Bisaya version of my poem SOMEDAY.
I think I should do this because the old Bisaya language is slowly fading or forgotten.

PS for me this is the most romantic language ever!!
Akira Apr 2020
I love you
even my heart breaks.
I love you
even you don't love me.
I love you
until someone reaches the earth's core.
I just love you my love
p.s I don't know, I'm just bored because of this quarantine
Akira Apr 2020
You're a book,
a good book
that will
never be
forgotten.
Books are remembered if it's good.
I will always remember you, my love.
Akira Apr 2020
When I first you,
you looked like a poor wretch,
unhappy
with his life,
a man who experienced
great misfortune.

When I first kiss you,
you tasted like whiskey,
full of hidden mysteries,
but when I had
the opportunity to know you.
I saw a man who's
true
to his words.
My man, so proud of you
Akira Apr 2020
I promise
to give something
you deserve.
This love,
will always
be yours.
for my love
Akira Jan 2020
I am so inspired by the love you showed
Next page