Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
  Jan 2017 Jane Deer
Sanjukta Nag
Looking at the birds
Little girl thinks,
"How sweet it would have been
If I had wings."


Looking at the girl
Caged birds sing,
**"No birds would be flying in the sky
If humans got wings."
  Jan 2017 Jane Deer
Christopher Lowe
She was unlike any celestial body I've ever seen
She flew like a comet
But shined like the sun
Eyes like spiral galaxies
and a voice that filled the endless void
Beauty like gravity drawing you in
Personality like a super nova
She was my outer space
Now I'm just left staring at the stars
  Jan 2017 Jane Deer
Dark Delusion
Destruction slayed all emotions.
Cold and stormy in my head.
A sudden shock to my heart.
And my eyes turned red.
Jane Deer Jan 2017
Det skræmmer mig
at jeg ikke længere har følelsen af kontrol
Alt er usikkert
og min fremtid ligger i hans hænder
Jane Deer Jan 2017
When the sun shines
i am nothing but beautiful
When the raindrops kiss my face
i am weak
When the heavens are torn open
i wait. Silent
When they burst and lash out with furios flashes of fire and thunder
I am tempestuous
unfair

unfeminine

You say you love every part of me
but on my worst day
i am solitary
On my best,
i am yours

When i love you
i am inadequate
When you abuse me
**i am woman
Jane Deer Dec 2016
Mine følelser raser og slår ud mod de murer de har bygget
bider og river i alt der rør sig
Flænser kød, brækker knogler, dræber alt
Jeg skriger min smerte ud
Men ingen svarer
De vender sig bare
og lader mig stå
Alene
i mørket
Jane Deer Oct 2016
Strækmærker kravler hen over hendes nøgne krop
som tigerstriber
Slynger sig vildt om hendes bryst,
hendes mave,
hendes lår,
og alle de andre dele af hendes krop
som *** hader
Next page