Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Jane Deer Jan 2017
Det skræmmer mig
at jeg ikke længere har følelsen af kontrol
Alt er usikkert
og min fremtid ligger i hans hænder

— The End —