Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Mar 2018 · 186
Life parallelism
Dana Skorvankova Mar 2018
A failed life
and a cheek-pinch
are quite alike,
they both hurt.
Dana Skorvankova Mar 2018
There is nothing,
no, there's nothing quite alike the rain at night,
maybe a gaze into the stranger's window,
mouthing 'Hello'
along with a nod in sight,
and the stars up there nodding in agreement,
yet nothing like this rain tonight.
Fresh air inspires
Jan 2018 · 249
Paint with words I
Dana Skorvankova Jan 2018
dark wooden walls
solitude
deep in the woods
naked flower
there in the only corner brightened by the
memory of a morning sun -
steam
coffee on the sidetable
by the opened door
the forest air flowing in

Paint with words.
Keep an eye out as the spring will be coming in.
Nov 2017 · 202
Peacefully ensconced
Dana Skorvankova Nov 2017
I often already remember things in the future
with the nostalgia I know I'm bound to feel.
Nov 2017 · 174
Sundays
Dana Skorvankova Nov 2017
Memories,
Masses,
Sundays,

was there really ever a clue
how to stand
against them
or get through?
Nov 2017 · 366
Untitled
Dana Skorvankova Nov 2017
I enjoy the breeze I'm given and the soul I was given to enjoy it with
Nov 2017 · 220
The Allusions
Dana Skorvankova Nov 2017
Each night is good for reliving
the inside wrath over again
just as each day is good for
dying without pain

I'd look for it at all the same old places
but again, I've got stars in my sight.
FIRST words always come so fast and easy, but they're the last ones that make all the difference.
Jul 2017 · 362
Om namah shivaya
Dana Skorvankova Jul 2017
Night breeze
infinite breath
it's been nearly century

If I can't breathe this air in heaven
then I don't even want to go there

Om
namah
shivaya
Om
namah
shivay

If I can't hear these words in heaven
then I don't even want to go there.
Feb 2017 · 818
A Single Fact
Dana Skorvankova Feb 2017
I see what you did
I see some people will never be
Even similar in a way,
And yes,
It took me this long
To finally see.

I realize what you feel
I realize some people will never have
A single thing in common,
And yes,
It took me this long
To realize.

I understand what you've thought
I understand some people will never think
The same way after all,
And yes,
It took me this long
To understand.

Yes,
It took me this long
To understand the single fact.
Feb 2017 · 519
Lehkost slova pravda
Dana Skorvankova Feb 2017
Ano, ty poslední tóny,
vždycky ty nejvíce vzad,
to ty si s náma pohrávají,
pro ně jsme lehký jak peříčka..

.. A na vše pozdě je,
přestože sotva padla tma.
Alespoň teď vím,
že už nic horšího, než pravda není.
Mé oči jsou odekryté
a horšího víc nespatří
(ruce se mi ještě třesou)
a všechno se opakuje
v kruzích přibližuje se a předtím vzdálí,
a všechno se opakuje
čím dál zajdeš,
tím míň.
Dana Skorvankova Jan 2017
How much do we respect others for what they're like
For the glimpse in one's eyes when watching
Maybe the only object of his or her interest
For how mysteriously they tangle new thoughts in that very moment
And for how mysteriously they're being tangled by the thoughts at the time,*

For when I see you looking through the streetlamps
It's everything
And if I've ever wanted to become one with infinity,
It's because I know I might meet you there.
Dana Skorvankova Jan 2017
Doesn't matter where I am
If I am dead or awake,
For everywhere I'll go I'll be aware
Of all the places where I am not
Of all the air I'm not breathing in
Of all the moments of someone else's life

In-there it holds a hell of a mist

A mist so intense I cease to exist
Dana Skorvankova Dec 2016
Nechtěná pravda
Se sama nabízí snad i těm,
Jenž za bílými slovy víry a strachu
Pomalu kradou

A tam kde nepsaná pravidla
Nás drží při životě
Já jednou svedu zapomenout

Na všechno z toho,
Za co před tak dávnou chvílí
Měli se mnozí zastydět

A vynést světlo pochopení
Pro všechny co chtějí
Zavřít oči a uvidět.
Dec 2016 · 277
Aging
Dana Skorvankova Dec 2016
I am cold in this world
But I won't call your name
deep into the night,
I hear it all.
I'm aging too fast.
Dec 2016 · 582
Radši budu sám
Dana Skorvankova Dec 2016
Je to jak vystřižené z filmu
A scény jsou dlouhé jak rok
Ale ten režisér stojí támhle
Někde tak daleko
Jak by mohl vskutku rozumět
Příběhu těchhle dob

Když se poslední záběry točili
A že z tak mála vzniklo tolik ran
A to všechno odešlo, jak přišlo
Že nikdo toho nebyl svědkem
Tlačí mě to u srdce
Ale radši budu sám.
Dec 2016 · 684
Jedna na konec
Dana Skorvankova Dec 2016
..a tak pište přátelé,

- neboť nepřátel nemám -

pište dál,

snad je to to poslední,

co nám zbylo udělat.
Dec 2016 · 382
Na věky věků
Dana Skorvankova Dec 2016
Ať už jsem, kdo jsem, co já vím,

Víš, že nikomu na světě
                 nepřála bych být tak sám
Přesto všichni jsme sami
                 a jsme tady spolu

A housle hrají nám
                 do rytmu kroků
A doprovázeny
                 vlastním bitím srdce

Zanikají tóny ve vlastní hloubce.
Dec 2016 · 302
I'll leave you lonely
Dana Skorvankova Dec 2016
If you’re lucky enough,
You'll get older
Through life
You'll scent
What people
Are in need of
And you'll be offering
Before being asked.

Despite the pain in your heart
Because of the girl you've never found
And the fact that after years of concentrated
Spiritual effort
You haven't managed to reach
The enlightenment,
There will the Pleasant Glimpse be raised
Along from your uncertain hopes and intentions.

Oh, and if I didn't mention it,
I'll leave you lonely
Dec 2016 · 205
Through the changes
Dana Skorvankova Dec 2016
..
And through the changes
In his silence I could tell


Something's been missing
There oh so well

And I can remember once
Me standing there
Him sitting behind

And though I knew he's there
I was scared he'd be
Nowhere else to find

And through the changes
In his silence I could tell


How was I to fall in love
Into the spheres
Every young girl fell
Dec 2016 · 277
Alaska
Dana Skorvankova Dec 2016
Didn't write this one, but its spirit cannot be undone

*She reads poetry in her pajamas
And laughs when there is no joke
She runs away from the rain
And dances in cigarette smoke

Pictures never capture
The whisps of silver hair
Surrounding her face
And following her everywhere

She never dreams when she sleeps
Only when she's holding *****
She drives around in the prairie hills
With a childish smile
After all, what has she got to lose?
Dec 2016 · 193
Yellow eyes
Dana Skorvankova Dec 2016
You know,
World is full of
Broken people & broken thoughts,
And though everything hurts
And it might be worse,

They're all somewhere there
On this vast night's course
Any day now, you'll admit
The truth has yellow eyes,
Even if the heart's what hurts the most.

Though back then
We all could swore
We couldn't get any more

Let's put it this way:
Someone came just to break a heart
But that's not what I came here for.
..and how is it that each story got only one ending?
Dana Skorvankova Dec 2016
You did not need me and anyway, who else did

If I'm wrong then world's got a thing to dismiss

How much I die if I feel for everything

And when I'm right it still ain't nobody's lover's business
Get mighty
Dec 2016 · 139
So far
Dana Skorvankova Dec 2016
Are we yet able
To recount our whole-life story
Within one day?

..

We haven't experienced that much then..
Nov 2016 · 327
Scratchless eyes
Dana Skorvankova Nov 2016
I'm back
where I found myself long ago
and again after some time
am unconsciously returning

Though this time arriving with scratchy eyes
and undermined self-distraction
And now I say,
admitting that I've surely pictured it differently,
I must be healed over
and over again.
Both bound and frightened of
staying here.
Nov 2016 · 236
Untitled
Dana Skorvankova Nov 2016
I'm sick of this
I can't cry anymore
I can't live
I won't die
Nov 2016 · 314
Zelené, táhnoucí se pole
Dana Skorvankova Nov 2016
Víra se opět kříží
s poznáním
A ještě párkrát
To unesu,
A pak už ne.

Kolikrát větších rozměrů,
Než jsme my,
To může
Dosáhnout?

*Ve skutečném světě,
V tom jediném a opravdovém,
Nechceme slyšet odpovědi,
Chceme jen aby naše otázky
Byly slyšeny a zváženy.
Nov 2016 · 313
Podobně čisté
Dana Skorvankova Nov 2016
Kdy už přestaneš bít
Zmatené a zametené
Pod práh lidskosti -
Srdce ve své skořápce

Ale co tluče zde uvnitř,
Není srdce mohutné
Není srdce pesimistu,
Je srdce prostě jen smutné
A to tak nějak znamená,
Že jednou najde duši
Své podobně čistou.
Nov 2016 · 335
Own infinity
Dana Skorvankova Nov 2016
Understanding is what wearies us most of all
And behind all this, O sky my sky, I secretly constellate and have my infinity.
F.P.
Nov 2016 · 682
Too soon
Dana Skorvankova Nov 2016
You said you'd tell me

something about

how does it feel to

lose it all,

not all at once,

but just slowly watch it

crawling away one thing

after another,

that feeling when you

sit there watching,

knowing too well

there's not much

you could do about it.

Well, after all,

I tell you,

I tell you how does that feel

to know too much

about yourself

and yet too little about

anything else,

I tell you I cease

to understand,

but no, I understand very well

every feeling you've ever

told me about, because

someone else has already managed

to explain it to me

a few times, which was

half a life before you

but is still just a couple of pages back.

How can I ever stand up again?

Now go ahead,

you tell me.. :
spaces between the lines hold just about the right time to think about it
Nov 2016 · 679
Ships
Dana Skorvankova Nov 2016
I love you* from the deck rail
as when two ships pass, and there's
a mysterious longing and regret
in their passing
.
F.P.
Nov 2016 · 379
Within
Dana Skorvankova Nov 2016
And ever since I last
Saw you passin' by,

I know,

One day I'll die with you
In my mind.
I cannot think about any other way
this could end up,
love.
Nov 2016 · 631
Amelia
Dana Skorvankova Nov 2016
Say it's true,
that life's worth all the dying
we do.
- M. P. J.
Oct 2016 · 735
The boxer
Dana Skorvankova Oct 2016
I remember all of the
Shattered glass
Of every pain that put
Me here,

The unbearable sound of its
Submissiveness
With its meaning long lost
In the wind
Oct 2016 · 404
Polas
Dana Skorvankova Oct 2016
Only photographs
         In your room
                 Know you're a liar.*
                
Take all of them
        And keep them
Wherever you go.
Dana Skorvankova Oct 2016
ovladatelnost
ohavnosti
nad
ohavnost
ovladatelnosti
-Nutná perspektiva společnosti může přehlédnout
jenom to bližší a nejbližší- F. Nietzsche
Oct 2016 · 542
Though
Dana Skorvankova Oct 2016
We all lose in this game
Though
Oct 2016 · 560
- Čas
Dana Skorvankova Oct 2016
"O tom, co stalo se s námi doteď
Od té doby, nevypoví čas -
Čas někdy nejde měřit časem
Ale hloubkou změn v nás,"

To, že už si neklademe
Navzájem otázky tak složité -
Znamená jen tolik, že ty prosté
Stačí zodpovědět rozvitě,

"Z toho, čeho jsme litovali kdys,
Teď umřelo již víc než dost -
Vždyť dospěli jsme v průlom,
Jenž vše proměnil to na radost,"

To, na co vzpomínáme s úsměvy,
Že jednou bolelo za slzy prolité -
Dnes už jen těžko uvěřit,
Jak věci můžou vyznít dvojitě.
Pakliže se celý dav lidí otočil
Zády k oné veliké pravdě,
Já jsem se prostě musela podívat

A než jsem se stačila otočit zpátky
Stalo se, že přešel jeden život
A to jen chvilinku jsem se zadívala
Té pravdě do očí -
Sep 2016 · 828
Mighty creatures
Dana Skorvankova Sep 2016
Look for the reason
Not in the child born this mad,
This very existence
Is the best I've ever had
And somewhere there
All of my past I-s live on
They keep on giving substance
To what I was once made from
I've always tended to picture them
Feeding the loyalty to which I clung
Expressing the native creatures
Which I longed to appear among.
Sep 2016 · 330
O důležitosti skromnosti
Dana Skorvankova Sep 2016
Kousek nebe spadnul ti do cesty
A pokud pro nic jiného,
Tak jen proto si jej važ,

Že ze skromnosti se nelze vypsat
Pokud jste znaveni čtením o cizích životech
Vyčtěte z nich ten váš.
Sep 2016 · 231
Emily
Dana Skorvankova Sep 2016
My Emily do me a favor,
Don't save the world from being
Punished and crashed in two,
Don't tell the world we wanted you
To do it just for you.
the crowd of people turned away
but I just had to look..
Dana Skorvankova Sep 2016
Ticho uvnitř
A z vedlejší místnosti
Hlasitý smích

Málo stačilo
Ztratit jediný den
Z těch všech sečtených

Zůstal jsi
U zavřených očí -
Světu venku neuškodit

Nezbývalo mnohé
Než zpod váhy kouře
Dech vysvobodit

Brána uvnitř
A zpoza stěn - veselí,
Hlasitý zpěv

Málo stačilo
Rozevřít hruď, poznat srdce
A uvidět krev.
Lidé se mě občas ptají, co cítím
a já se na nich v duchu usmívám úsměvem ztracených
Dana Skorvankova Sep 2016
The moon was so majestic and delicate too
And oh I wished so much to bring it down for you
But the sun rose up and told me not to..

Yet the birds up in the clouds they slowly made a circle
Where they tangled up so perfectly, they sparkled
And then suddenly they melted away in a twinkle..

*..And I keep many more great memories of you.
Sep 2016 · 342
Chlapecký sen
Dana Skorvankova Sep 2016
Netoužil pozorovat okolní svět,
Chtěl projít a třeba jen konec
Se dovědět.

Kosti živých mrtvých překračuje s neláskou,
Dech se mu zrychluje
S rostoucí otázkou.
Sep 2016 · 946
Beautiful paradox
Dana Skorvankova Sep 2016
Only the bottle of liqueur knows
What I mean by these words

Only after someone saves you
You joke about life's overdose

Only
Nick of time
Can send you back
From where the Gods all started back a-while

*Life's overdose sounds so funny after all.
Sep 2016 · 703
Probouzení
Dana Skorvankova Sep 2016
Dnes v noci si povídám
S milou slečnou
S mou Samotou
A někde tam ve tmě
Cítím její přerušovaný dech

Říkám jí:
'Nikdo se ke mně nehodí
A já k nikomu nepatřím'

A ona mrká na znak souhlasu
Po chvíli odpovídá:
'Jo, tak jsem to pro tebe
vždycky chtěla.
Vždyť víš,
Že má víra je ta nejsilnější.'

Tiše si budem šeptat
Takhle až dlouho do noci
Až dlouho dokud jedna
Po druhé neusneme.
A kdo se probudí dříve?
Sep 2016 · 340
A tale
Dana Skorvankova Sep 2016
She sat beside me and turned to me
Said there should be one day
A place for thee
House full of secrets and lovely books
Wine spread all around
Might have an artsy looks
I listened quietly, hung on each her word
Sparks came to my eyes
"I wish I knew it would,"

I leaned on my back
And went on myself -
Where I would sing every night
To my beloved old man
To make him sigh
For how long and touching
Was our life
In the meantime split into both
But then once a lifetime
United though
Dana Skorvankova Sep 2016
To bridge over the empty waters
by the Great Movement of a Single Mind.
Sep 2016 · 509
Kratičké věty
Dana Skorvankova Sep 2016
Kratičké věty jenž v hlavě buší
Tajně strádám k večeru
Kde snář veků marně tuší
Kam se dnes v noci poberu

**Kratičké věty
A nad nimi kartičce bdět
Jsou spolu jeden
Kratičký svět.
Aug 2016 · 267
Am I cold
Dana Skorvankova Aug 2016
Stop thinking it will change a thing
If you care for it more or less
Or if it makes you win
I'm about to tell you everything,

That if I cry it's not that I am sad
No, honestly, I'm dying instead
Though you don't want to know,
Well, I won't complain but it is so

Maybe I was cold these days
When I saw the white reflection
Of your skinny waist
As I turned away my face,

But after that you heard what I'd said
That my arms are almost dead
So that it pains to even look
How it got so hard I'll try to mute
And if you're not ready for love
Yet I'll be watching on my way
Nothing but the horizon keeping
The eyes down and tears high above
Am I cold?
Aug 2016 · 276
Zkratkou ke smrti
Dana Skorvankova Aug 2016
Pouze kdybychom všichni přišli na pozvání
A nenechali se litovat
Pouze tehdy bychom směli dál vyprávět
A dál psát na vlnách

Jenže my, my zoufalí pěvci nářků
Hrajem si na oběti
A myslíme, že takhle snad klidu dojdeme -
*Zkratkou ke smrti
Next page