Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 Nov 2022
SYL
050520

“Every time it rains,
I weigh Your tears —
I weigh Your fears.”

I woke up to sweet, beautiful rain
Stickin’ my head out the door
Feelin’ the coolness drip over my face.
I was waiting for You to come,
To visit me even on windows
While You clothe me as I shiver.

I left a letter in Your forest
For I know there’s Someone
Who’s more than the trees
Who can sum up my mixed emotions
Written even in the dried leaves.

“It’s not just the leaves on the woods
That saw your tears,
So I called for the rain to accompany you,
Let your heart not be surprised
With a little sweet gift.”

I stick my hands out
And long for them to be washed
By this water from heaven.
Wash over me, Rain
Wash over me, Water —
Wash me clean.

“Stay put,
For I’m about to draw You near.”
The Sky’s shedding its tears today,
I caught Its droplets on my palms

And it was clear —
Transparent like glass.
Then I heard the voice of the Living Water.
“I have already made you clean

You are forgiven —
I am Your land’s Healer,
The Alpha and Omega,
The Beginning and the End.”
 Mar 2022
Keyana Brown
In my daily life
I consumed so many pills
to ease my troubles
I'm frozen as I remained still.

~It isn't enough

In the middle of
my dose,
Lord you were there
when I needed you the most
because of you
my mood is not so cold
everyday you always
remind me I'm never alone.

He set the rain
to my fire
whenever I lack love
or even desire
He was there
as my protector
when my mind
wasn't sheltered.

When people
don't find me equal
Lord uplift my story
and enhance my sequal.

He's love
He's my will
He's better
than a happy pill.
 Nov 2021
SYL
Kung kaya lang nating saluhin ang bawat hinagpis,
Ang bawat sentimong
Tinutunaw ng humahagulgol na kalangitan.
At kung kaya lang natin syang sabayan
Sa mga gabing tinutukso na sya ng antok,
Tinutuklaw papalayo sa nais nyang direksyon.

Ngunit hindi sya magpapaubaya’t
Mananatili syang gising
Na parang naghihintay ng panibagong panimula —
Ng bagong punlang ihahasik at ihahabilin sa kanya
Ng tinuturing nyang “mahiwaga.”

At balang araw ay darating ang kanyang gantimpala,
Pagkat walang ibang naging saksi
Sa bawat butil na isinisilang
Na sya mismo ang nakikiramay.

At sa bawat burol
Ay nauubusan na rin sya ng dahilan
Sa kanyang pagtatago at pakikipaghabulan.
Pagkat sya na rin mismo ang nagiging libingan
Ngunit sya’y tatahan at maghahanap ng tahanan.

Patuloy ang kanyang panlilimos,
Patuloy ang kanyang pagkauhaw,
Ngunit patuloy din syang umaahon —
Yayakapin ang sarili’t tatahan.
 Sep 2021
Keyana Brown
3am
It's 3am
in the morning
I'm wide awake
when I should be snoring.

My mind
Is pondering
and I'm anxious
when I could be sleeping.

Oh God
is there a reason
why I shouldn't
be sleeping?

Oh God
should I be praying
because my heart
is racing?

I'll just
put my worries aside
it's about time that
I have a talk with him
tonight.
 Jul 2021
Alyssa Underwood
You are by far worth more than anything in your life,
as God has priced you at the cost of His life’s blood.
He has created you for something great.
He has called you to be His treasure.
You are His beautiful, wonderful masterpiece,
uniquely hand-fashioned for the display of His splendor.

In troubles and sorrows you are never forgotten,
for there is a Savior who will deliver you through every trial.
When the pain lingers close, Jesus remains nearer
to watch out for you when all else has abandoned you.
And though you may crumble, you’ll surely be caught,
for God loves you and guards you in His providential hand.

Joyfully watching for our Lord to come once more,
we set our hope firmly on the glory of that Day
where everyone shall bow before the King of heaven
and give no weighted thought to the vanities of Earth.
For He is majestic, and all who see Him are in Awe,
falling down in songful symphony, "Worthy is the Lamb!"

He came to the earth to sacrifice Himself for all of us,
embracing, with joy in sight, both thorns and cross.
For His desire was to please the Father always,
redeeming from death's dark slavery a chosen bride
to be His people who will trust Him and His love.
And in that love and trust, they find their worth and rest.
 Jul 2021
Steve Page
In my dark grief I find more depth to life
than what appears to be there at first sight
There I see more in my shadows
than what was lit by my first bright light
and there in the lee, God whispers
with a new voice
with a depth that finds me
at my midnight
Lost a close colleague and my aunt Betty this week.
 Jul 2021
Steve Page
I will take joy in my sadness
I will make praise in my complaint
I will walk tall as I stumble
And stand firm even as I faint

I see death rise around me
sickness renews its attack
But while you remain my saviour
There’s nothing that I lack

You're the light in my cold darkness
You're the song in my despair
You're the peace in this chaos
You're the answer to my prayer

So I’ll confess my allegiance
I will shout your name with pride
I will take joy in my salvation
and climb with you, my guide
" - I will take joy in the God of my salvation, God the Lord is my strength; he makes my feet like the deer's; he makes me tread on my high places."
– Habakkuk 3.18-19
 Jul 2021
Alyssa Underwood
Some trudge with thorns that only Jesus knows,
bent arrows only Jesus could remove.
Yet burning darts remain so fire might prove
rich purity of hearts, which suff’ring shows.
Chaperoned by sorrow’s lonely silence,
while moaning winds that ride the morning mists
portend the threat’ning storms of each day’s fists,
weary souls conceal distressing violence.
But Jesus holds their slightest measured pain,
as well as most excruciating arrow,
for He who governs ev’ry falling sparrow
won’t let His children’s trials wound in vain.
And resting in His all-sufficient grace,
they’re strengthened by His love to win their race.
~~~~~~

“The heart knows its own bitterness,
and no stranger shares its joy.“
~ Proverbs 14:10

~~~~~~
 Jul 2021
Alyssa Underwood
There fared a time ‘we’ were the vital thing,
yet now the case is fair it’s ye and her.
My role perhaps was harrower of Winter
while she’s the water, seed and sun of Spring.
God forms right plans and sorts His unique tools
as junctures of our lives wed intertwined,
but when they’re o’er we are not undermined
nor forced to feel we’re slyly played as fools.
For Providence has granted precious gifts
which by His grace we learn and grow and flow’r,
and these need ne’er be lost in parting hour                                              
nor poisoned by the bitterness of rifts.
So rise our wings with richer, brighter hue
to soar upon Christ’s love which tarries true.
~~~~
 Jun 2021
SYL
Ngayon ang araw na ang tagsibol ay naging taglagas
Nagmistulang mga banderitas na may kani-kaniyang pahiwatig
Ang mga balitang may madalamhating panimula.
At kung ito nga ang katapusan ng isang mandirigma
Sa kahon at sa lilim ng Malacanang,
Ay dito ko rin nais magsimula ng aking pagtaya.

Ginuguhit ko sa aking isipan
Ang paulit-ulit na malalaking tuldok
At ang kani-kanilang dugtugngan
Na tila ba hindi lamang sila kabahagi ng kabuuan
Ngunit ang kanilang kabuuan ay sya ring kabahagi
Sa pinagtagpi-tagping mga kalahok ng kasaysayan.

Natatandaan ko pa noong elementarya,
At sa tuwing bubuksan ang aklat ng nakaraan
Ay tila magiging mga itak na matutulis ang mga pahina nito
At sabay-sabay na susugod at lulusob
Na para bang mga manlalayag sa panibagong misyon nito.

At kahit pa, kahit pa gustuhin ko mang manatili
Ang mga imahe sa realidad
Ay wala naman akong kakayahan
Para pigilan ang tadhana sa pagkitil
Ng kanilang mga pinaglumaang orasan.

Ngunit sigurado akong ang mga mukhang nililok ng panahon
Ay magiging katulad din ilang pahinang ipinapangkalakal
At doon sila'y magpapatuloy ng panibagong yugto
Ng mga kwentong hindi man maiukit sa kasaysayan
Ay magsisilbi namang pamana
Sa henerasyong may iba nang ipinaglalaban.

Hindi man ito ang sinasambit kong katapusan
Ngunit sa pagitan ng magkaibang panig at paniniwala
Ay balang araw itong maisasara na may iisa ng pamagat.
At marahil bukas o sa makalawa'y
Sabay-sabay din tayong magbunyi
Sa umagang hindi na lulubog pa magpakailanman.
 Jun 2021
SYL
06092021

Ang damdamin ng poot at lambing
Ay mga mekanismong humahalo sa saya
Ng pusong gustong kumawala
Sa diktador na sumara ng lagusan patungo sa liwanag.

Hindi maipinta ang mga sandaling naging hayag
Sa kung papaanong paraan ba hinabi ang sarili
Sa banig ng karamdamang tumupok sa pangarap --
Sa pangarap na masilayan ang araw
At madampian ng liwanag ang buo nyang pagkatao.

Sa mga nanlilisik na matang mapanghusga,
Tila ba ang pagkutya ay naging agahan sa malamig na umaga,
At ang kapeng mainit ay binuhusan ng malamig na tubig
Sa gabing walang pasabi kung lumisan na ba ang araw
O nanatili itong nakatirik sa tanghaling tapat ngunit mapag-usig.

Ang bawat pagtulog nang patagilid
At paulit-ulit na pagbangon ay sadyang nakakasawa.
Samantalang sa kanyang pagpihit sa debateryang may impormasyon,
Ay naghalo ang sining ng iba't ibang kwentong
Sana nga'y kanyang hayag na natatamasa.

Ang mga butil buhat sa sisidlan ng kanyang liwanag
Ay tila ba wala nang lalagyan pang sasalo
Sa mga binasag na oras ng mapanghinang delubyo.
Tila ba nagbibilang na lamang sya
Ng mga yapak na walang mukha,
At mga katok na nanatiling multo sa apat na sulok ng kanyang paghinga.

Maging ang bawat larawan ay nagsilbing alaala na lamang
Na hindi na mauulit pa kung bumukas man ang liwanag
At mag-alok ito ng pagsakay
Sa hamong hindi nya na maaabutan pa.

Tila ba nahuli na ang pintig ng bawat kalabit sa kanyang damdamin,
Tila ba ang nakikinig ay nawalan na rin ng boses sa paligid.
At ang kahon na kanyang tirahan
Ay pansamantalang naging palamuting
Binudburan ng mga nagsasayawang bulaklak
At naglalagasang mga dahong walang nagwawalis.
 Apr 2021
Keyana Brown
~I'd rather
start burning
all my anger
away.


~I'd rather
start cutting
down my anxiety
because it's
getting in the
way.


~I'd rather
start drowning
every sadness
that ruins my
day.


~I'd rather
start burying
my problems aside
It will be blissful
for that I
pray.
~
Next page