Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
SYL Jul 16
071623

Wise are those who win their battles
Not because their strength
Is the same fruit of their labor…

Wise are those who win others
Not by their words
That affirm one’s nation,
But winning them
From the beginning
Until the last breath of their days.
SYL Jul 5
070623

Tumatagos ang mga salitang
Bala ang panimula
Balang araw ay yuyukod sa katapusan
Katapusang hindi tuldok ang pagsasalaysay…

Pipiglasin ang mga kandadong walang susi,
Kandong ang kahapong nilimot at nilumot…
Babangon matapos ang paghikbi
Hikbing bangungot sa pagpatay-sindi…

Ikaw ang mananatiling saksi sa aking paglisan..
Walang paalam maging sa gunita ng bukas at kahapon.
Walang kulay na babahagian
Ng liwanag na taglay ko’t iniirog.

Ang iyong akap ang aking baluti
Habang ang sandata ko’y
Bumabara pa sa aking lalamunan.
Ngunit sa pagsiping ng mga tala
Sa kalangitang panatag ang panayam
Ay Walang kukurap maging sa isang idlap lamang.

Ang sigaw na sumisingaw hanggang sa kalawakan
Ay tila pa ilang dipa na lamang
Sa pagitan ng mga segundong
Nagkakandarapang magsipagtagisan…
At ang silakbo ng damdaming moog sa kaloob-looba’y
Bukas ay wala ring katapusan at panimula.
SYL Feb 1
020123

Even the oceans welcome me
To be drowned in the depths of Your majesty.
You are the King of Peace, the Lord of lords
And you don’t just sit down
In my mind palace
But you dwell in my innermost being…

I breathe as my lungs dry out
I have no words to utter…
No thoughts to ponder…
But every bit of me
Is like puzzle pieces
Of your masterpiece within me.

When I do good, I recognize it is Your heart
And it isn’t all about me…
My life is not my own…
Every trial makes me human
But Faith turns me back to You —
To surrender in the Ocean’s infinite…
And see that Your way is the best…
Because it always points out to You!

The peace you leave in my heart
Like a tattoo that reminds me of who You are,
And Your Words are not empty…
It is life for those who find it…
The only hope that we can ever boast.

The pain, the loss, the disappointments
I can’t count one by one
But just one word from you
Is enough to bounce me back…
In You, I found my identity
For I know You call me Your “beloved.”

The victories, the joy, the peace
Everything good
Makes Your Name claim its place
A place of Your throne, a place of Your own…
You make a home within me —
Not a tenement, but a temple.

All things depict Your glory
And even the darkness loses its power.
The dead air and the crispy sounds of every fallen leaf…
The melody of hope ignites
As the fire turned to blue…
I am nothing without You,
And I can’t do anything without You…
Bury me in Your arms, Lord…
SYL Dec 2022
121622

Mga pangarap ay nasa alapaap pa,
Susungkitin gamit ang pagsisikap
Pag-asa at pananampalataya.

Minsan, hinahanap ko pa rin ang sarili —
Habang sa mga mata ng iba'y
Doon pa rin pala ako nananalamin.
At baka sa paligid ay naroon ang ligaya
Kahit alam ko namang
Isa lamang itong patibong.

May mga katauhang nagpapaalala saking
Gusto ko ring marating kung nasaan man sila.
O makihati man lang sa mga bituing
Nasa kamay na nila ngayon
Habang ako’y naghihintay pa rin
Sa sarili kong panahon.

Binabalot ng dilim ang aking puso
Bagamat ako’y lumalantad sa liwanag.
Naghihikahos at nangugusap
Ang damdaming namahay na sa parang.

Nakakapagod palang mangarap
Na tila ba ako’y pinaglipasan na ng panahon.
Tila ba wala nang tala para sa’kin.
Akala mo ‘yun na,
Kaya ibibigay mo ang lahat
Ngunit uuwi ka pa ring luhaan
Pagkat paulit-ulit ka na ring nasaktan.

Saan na nga ba ibabaling ang tingin?
Kung ang lahat ng pinto ay kusang sumasara…
Kung ang lahat ng balik ay pait at hagupit…
Kanino na nga ba magtitiwala pa?
Sa sarili ba o sa kanila?

Sa kabila ng bigat ng aking mundo'y
Nariyan pa rin ang Liwanag
Ni hindi Sya natitinag
Kahit ako mismo ang mang-iwan…

At kung ang Liwanay ay walang kapaguran,
Ay baka 'yun na rin ang dahilan
Kung bakit mas nararapat ko pa ring piliin
Ang pag-usad kahit pa nasasaktan.

At baka sa dulo ng Liwanag,
Ay naroon ang gantimpala
Na kahit ang mundong ito'y
Hindi makapagbibigay.
SYL Dec 2022
092222

I may not be desired by many —
As they pick their most adored flowers,
Smell it with gladness and praise them,
Picked them up and even displayed them.

I may just be so ordinary in the Garden,
But since I am planted in the Yard of my Beloved,
I know I am uniquely beautiful —
He shelters me every day
While He strolls and sees me in person.

I am rooted in His fertile soil
And He waters me with love that is so enough.
The kind of love that rescued me,
The kind of love that I’ll cherish forever.

So even though I am not wanted by many,
My heart is rest assured
And I can dance with His approval and grandeur.
He made me significant so what more could I ask?

Maybe I am different
But that “difference” made us all the same.
And no eyes can ever satisfy me anymore
Like those burning eyes
By my most treasured Possession.
SYL Dec 2022
120522

Kaba ng puso ko’y Iyong pasan
Pilit ko mang labanan
Ang mga delubyong namamasukan
Ay kusa kong ibinabaling Sa’yo ang tingin.

Pagkat kailanma’y hindi ako nag-iisa
At sa bawat giyera’y Ikaw ang aking Sandata.
Ang hiwaga ng Iyong pag-ibig
Ay higit pa sa kung anumang bala’t palaso
Na sa akin ay hinahagis upang ako’y sumuko na.

Hindi ako nagmamataas
Na kaya kong patuloy na tumayo
Sa kabila ng mga patibong
Habang ako’y nakapikit pa.

Ngunit sa aking paniniwalang
Ikaw ang aking Buhay,
Ay Ikaw rin ang magbibigay daan
Sa patuloy kong paglagay
Patungo sa aking patutunguhan.

Sa aking pagbimbing
Ay palagi Kang gising —
Nakamulat at ako’y pinagmamasdan
At patuloy na hinihingahan ng buhay.

Nang sa aking paggising
Ay hindi kung kani-kaninong tinig
Ang aking hahanapin.
Pagkat ang nais ng puso ko’y
Sa’yo ako pumisan habambuhay
At Ikaw ay makapiling at maranasan
Sa mga susunod pang bukas
Nang wala nang pangamba pa.
SYL Dec 2022
120522

Nanginginig ka
Tila ba ayaw mo Akong pagmasdan.
Hindi ko mawari ang nasasakupan
Ng iyong isipan.

Sa aking paglapit
Ay kusa kitang hahagkan.
O, wag ka nang mangamba pa
Pagkat kirot ay pansamantala.

Baunin mo ang aking liham
Na iniukit ko sa’yong katauhan.
At wag **** isiping
Ang pait na iyong sinapit
Ay walang mabuting kapalit.

Magbilang ka ng mga araw pa
At ang nararanasan mo ngayon
Ay kusa mo nang maiintindihan ang dahilan.
Mamuhay ka ng may galak,
Mamuhay ka pagkat ako’y lilisan na.
Next page