Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Mula sa higanteng alpombrang balot
Bumuhos ang walong henerasyon halos
Ng karit, palay, tagtuyot, unos
Martilyo, pako, pagpapakaputa sa utos!
Aba, hindi pangako ng sistema ang presensya ni Hesus!

Sa madilim na purgatoryo ng impiyerno at kalangitan,
Sa mahiwagang pagitan ng lunsuran at lansangan
Nagka-prusisyon ang dibinong Toledong bayan
‘Pagkat naipasalangit na
Ang Multo/Kapre/Bal-bal/Berberoka/
Aswang/Mangkukulam/Agta/Santelmo/
Batibat/Berbalang/Bungisngis/Diwata
Na sumiil sa banal na pook ng Toledo.

Pitu-pituhan ang naging palitan
Sa pagbuhat sa bangkay ni Rodiano Abduhan.
“Dito ako sa ulo.” “Pasmado ka ba? Larga na!”
Padulas-dulas ang kapit, sumisilip na ang paa
At sa bawat yapak, bumuhos ang patak
Ng dugong pesante sa sagradong Toledong lupa.

Rodiano Abduhan, mas kilala bilang Tatay Godong
Manggagamot, tagalunas ng salot, kampon ng Diyos,
Ika ng iilang nagpatingin sa mahiwagang tatang,
Pero manyak, magnanakaw, aswang, mangkukulam
Kamo ng nagmula sa abang Toledong bayan.
‘Pagkat ang pugad niya’y sa kanayunan, sa kalaliman, sa kaibuturan,
Ng mailap na lansangang ng Diyos tinalikuran.

Kaya nang ang taumbaya’y nakabatid
Na lumubha ang sakit ng pamangking si Adring,
At na natagpuang bukbukin ang bangkay ni Celine,
Kaniya-kaniyang satsat, sitsit, at hirit
Ang kumapal sa amihan ng Toledong hangin.

“Mangkukulam! Heto yung bumati sa Adring kong pamangkin!”
Kaya ng taumbaya’y binatikos at siniraan sa lihim
Sa walwal o gimik, pagkalaklak ng gin.

“Berbalang! ‘Di ka umawat hanggang naubos ang dugo!”
Kaya’t nang-imprinta ang madla ng mga galos abot sa buto
Tatak Cebu! Tatak lungsod ng Toledo!

“Aswang! Luwal ng putang nakunan!”
Kung kaya’t naisama rin ang anak ni Abduhan
Sa kawawang listahan ng mapapaslang.

Biro mo! Ang manggagawa ng himala
Natamaan ng sumbi ng masaklap na realidad!
Ay, hindi makaliligtas ang dukha
Sa kamandag ng pader ng matayog na siyudad!

Pero nang maabot ang mapanglaw na kremahan,
Ang mailap na lubid ng buhay at kamatayan
Ni Rodiano Abduhan, aswang at mangkukulam,
Ng dugong maliliwat ay tuluyan siyang naubusan.
Maputla niyang balat, sa abong langit ay umagpang.
Inaakit ng lagay na hamak na sa wakas ay tumahan.
Pero nang maunawaan niya na sa kaniyang kamatayan
Mapupuksa ang kasarinlan at kalayaan,
‘Pagkat siya ang sisidlan ng dugong maglilinang,
Kampeon ng kanayunan, hari ng himagsikan,

Nasapian ni Lazaro.
Nabuhay.
Natauhan.

Magsasaka, mangingisda, labandera, gerilya.
Artista, mayora, tindera, tsismosa.
Karpintero, ****, kutsero, kaminero.
Abugado, inhinyero, piloto, maestro.
Ninais ng lungsod ang pagsapit ng mundo
Sa mahinhing mundo ng mga diwata’t engkanto.
Oo lang nang oo, bawal mangontrabida,
Kaya kung gusto nila ng Multo/Kapre/Bal-bal/Berberoka
Ano pang magagawa kundi patabain ang mataba?

So natunaw ang pintura
Ng nagbabalat na ngang dingding
Nabawian ng Sol at Luna
Ang kalangitang sadya nang makulimlim
Ang basang semento ay nauhaw
At naging nagbabantang lamig.

Mula sa naagnas na kabaong sa hukay lumaya
Ang mga magsasaka, mangingisda, labandera, gerilya
Ang mga Batibat/Berbalang/Bungisngis/Diwata.
Mula sa abo sa loob ng saro nagka-anyo
Ang mga karpintero, ****, kutsero, kaminero
Ang mga Aswang/Mangkukulam/Agta/Santelmo.

Tsaka humayo’t bumulong kay Abduhan
Nang siya’y mailatag sa loob ng makinarya.
Tsaka niya nagunita ang anak at asawa
Nombrado na atang manananggal at tiyanak.
At ang bawat katiting na patak ng dugo
Na hinayaan niyang umagos, bumuhos, tumulo
Sa lupang Toledo, lupa ng berdugo’t demonyo.
Doon niya nabatid kung saan totoong nagmula
Ang mga Multo/Kapre/Bal-bal/Berberoka,
Aswang/Mangkukulam/Agta/Santelmo,
Batibat/Berbalang/Bungisngis/Diwata.

At doon nabuhay ang Santelmo ng Toledo;
Nang umalpas mula sa crematorium si Rodiano Abduhan,
‘Di na mas hahaba ang buhok, at nakatatak ang pangalan
Sa kaniyang mga galos at sugat, habang
Noo’y banig ang balot, ngayo’y apoy na bagong silang.
At nang nadaanan niya ang mga balintataw
Ng mayayamang poong siya mismo ang nakapukaw,
Nabatid niya kung bakit kailangan ng Toledo ng isang halimaw.
ive never written in such an aboveboard style aint proud of this **** lol
Nidhi Jaiswal Aug 2020
If you want to do something for me,
Throw me like a flower in the crematorium,
i you can...
Build a palace for me in the crematorium,
because;
I was died while living,
Your words have broken my heart like a dagger,
I want to die.
There is no love now;
In that crematorium at least i want to live the next life,
Like a queen.....!!

This poem is based on the situation,when someones really depressed anxiety breaks him and he or she wants to die.
The mutual love is end for that time and die is better than life everyone think...
This poem is based on imagination
Thanks for reading..
Poetic T Oct 2019
He was the child with the magnifying glass that lingered
in the exhalation of the heavens. Always holding it on
those of weaker statue than himself. Insects were his
starting point, as they were barbecued under the influence
of what was focused between light and glass and what
lived became inanimate just a blackened smear that he
smothered words into the dirt
        
                           I'LL BURN THE WORLD,

His parents saw this and in jest laughed it off as the
Immaturity of a child's frustration. That all was but a
a boy finding his place within the many echoes of manhood.
A child was maturing, and they assumed that he was not
ready for the collision of what was in-between the moments
of childhood and adulthood.

One cold and sodden night where the only things that were dry.
Were submerged in the cover of roofs and foliage.
But even the penetrating raindrops gathered in haste to soak
the earth beneath the leaves protection. All drowned within
nights flourish of immersed air. Where it felt that breath was only
in-between the flurry of h20's deluge.

Within the house, within the rooms crept a silence.
            It wasn't alone, for it wept unseen streams between the  
crisp white borderlines,  were doused in clear liquids,
Draping the curtains in non received  heavy remorse,
the only things that were burdensome were the drapes as the weight of the liquid pulled at the seams holding them aloft.

Remorse was neither felt or given. just a feeling of accomplishment.  
Felt it in the moments that succeeded between this
gathering of dead lights as a flame was lit.
But not a whisper was echoed this flame was lifeless
in the eyes of its beneficiary.
But it lept upon the walls like a ballerina, gentle,
and dancing within the confides of its given dance.

He stood in the hallway the flashback was unexpected,
but he still stood there gazing and the beauty of something
given with such frailty that a breath could extinguish
its potential. His parents had no idea, they were slumbering
within the confines of blankets that entombed the warmth.
Clasping hand even in sleep love was a subconscious yearning.
The thing with these old houses some had decretive metal over
the wind bars in beauty crafted to keep things out.


But this was his plan, what cant get in cant get out.
He'd gone in there room and stole the key.
He took a last glance, and said,
             "I Love You
,Before sealing them within. The flames were silent like
a stalker watching waiting, till the inevitable conclusion.

As things started to burn more passionately, caressing every
thing it was touching. So the smoke started to thicken like
A heavy smog it got into places the fire had not reached.
Moans could be heard, then screams at the realisation of
what was happening. He Could hear them, he could see them.
For even though a teenager he was intuitively cunning,
tinkering with everything and anything.

And small cameras were dotted around the house,
looking listening to everything that was seen and spoken.
It had come to fruition due to one such thing he had heard
being discussed by his parents.

"I saw him in the woods,

                 "Doing what darling?

"He didn't see me but the neighbours cat,
                                  "you know soot,

"What did he do, nothing bad!

                "He tied it up,
"Then threw what I thought was water on it,
                  I thought it was nasty but then!!!  

"Then what, your scaring me,

"He lit a cigarette, I didn't even know he smoked,
  "Then he discarded the match,

       "
The cat, oh my god the cat,

"
But he recorded its screams, he recorded it dying,

"
I couldn't move I was so angry, so humiliated,
        "
I wanted to throttle him there and then,

"
But ill phone the police tomorrow,
                  "He's not right, who would do that,

How dare they think that I can just be fobbed off,
         discarded.

                                             I was making music,
the screams were a delicate symphony,
            acoustics that's couldn't be reproduced.
It had to be from the source.

That laid, the plans for what now enveloped that house,
recording every noise, every scream. But what he needed
was for them to burn, to release the music he needed to
hear to complete his work. And they like parents gave it
there all, he had goose bumps as he heard there terror.
his eyes welled up, not in regret but the beauty that his
parent last words were given to him, so personal was this
moment that he'd never forget it.
                                                        
                                                                ­          "Thank Mum & Dad,

After this he released a mix tape, that could be only
conceived from an artist, in the womb of excellence.
That's the reviews he had, it brought shudders to your
heart and mind. It was if your humanity was crying out to it.

As so forth and more were sewn in the adulation of his work.

Now he needed to make more music, but he needed more
screams to make his next piece two were not enough..

So he wandered the night, dressed in unclean wear
so not to be confused with who, or what he was..
He hung around the homeless parts of town,
plastic sheeting for roofs.. and combustible bedding.
It was as if he'd planned himself. but he had to be smart.
for this was if ill planned he would have a needle in his
arm within the year. But he took his time tiny cameras
recording visually and sound.

He had gathered the combustible elements needed to
make this a orchestra of his needing, not a duet like before.
He didn't down play his past offering, but this would make
an album of despair and monument to the flame.

It had been raining, but only lightly as he needed some
dampness in the air on there sheets cardboard mattresses.
So not to raise suspicion on the dampness of there homes.

As they moved away from the embers of barrel fires,
yes he'd thought about that. Not every home was a
crematorium a cardboard and plastic coffin of there
choosing. He waited clasping his hands together breathing
on them as it was cold night. He liked to watch, a voguer
of sort, but his wasn't the fantasy of death it was to hear the
music that was about to be sung with smoke filled lungs.

He'd set up a unique but rudimentary way to light the fire,
a small gas hob with liquid within. it needed to be a certain
temperature ignite, he had tried it before in a field out west.
Deserted he'd made a mock up of this humble place.
And he wasn't mistaken it was fascinating, the flame spread
like the wind enveloping everything but, it was a dull for even
though the flames wept of everything, its tears turning all to
ash..

It was silent, deafening, he cried for a while, there should never
be censorship of the flame, for what is a log fire without the cracking of its inner self being consumed. This was just smoke
and regret. But he now looked down at the camp, his watch
counting down the precious moments.
                                                             He whispered.
                                              

                                                  "Thankyou,
­
And then like a super nova the darkness was ingulfed in
the aurora of flame, gliding over the ground as if a stream
of conscious reckoning. Those near by the civilians that were
                        across the street were transfixed.
As screams embellished the flames, this was my orchestra
of light and noise. Those across the street were either screaming
or videoing the scene.
I looked at them and wondered where there humanity
had gone to, as to film this moment rather than to rush in
and save the few that they could.

I watched as the engines came, extinguishing my masterpiece
choosing the night was always preferable to the day as flames
dance better when there is less light to contaminate there beauty.

My music, I had become quite the remixer, of vocal and rhythmic
sounds.
                               Within a week I had mad nine new songs.

I named them each as deserved, making them in memory of
those who perished that dreadful night.
            It was well received, a few thought it was a haunting
melody of humanity's struggle, while a few thought it was
over ambitious, and lacked the passion of my first piece.

All together it went down well, and the adulation of the
flame was kept, to honour that which gives as much as
takes the breath of life away.
A year had past and the door rang, it was an officer.

                 "Could you come to the station please,

Had I become the victim of my own success, had someone
broke down the acoustics of my music and realised what
they were?? So many thoughts went through the calm
exterior of my persona. But inside the flame dimmed,
had I lit the last candle. I was taken in to a room,
and questioned evasive not to the point but gathering
speed to the answer, where were you on the
                                                             ­       30th April 2019.

Alabi's were a fantastic thing to plan ahead, I had laced
my date with sleeping tablets to leave her in perpetual
slumber. And got back before she awoke, we made love
we were the flame and the wick.. and our sweat was the wax dripping from our form. The next week I dumped her.

They asked if I recognised a picture, blurry and ill framed
but I could make out the figure was me. No sir I don't why.
This person of interest is wearing your jacket, your logo!
I smiled and was truthful to a degree.
                                                             Planning is everything.

I threw maybe fifty into the crowd when I did a concert
in the city, when we drove past some homeless persons.
We donated what was left to them, do you realise how
cold these streets are, who am I to steal warmth away.
I don't wear my own merchandise what do you think I
am egotistical, no I wanted to help those who I could
have been if not for my music. I lost my parents I know
what its like to be alone.

I think the show went well, as I was released before
reporters even got a sniff. But I knew that my time
was a wick trying to keep the flame lit but dying out
anyway. I had made preparations for this time.

I had brought a club only for gigs, cheesy as hell but
had that 80's disco vibe the entire floor was light up.
But I had brought  the ingredients for thermite,
amazing what you learn in school and the internet.
But I never used mine different libraries in different
cities so not raise suspicion. I  invited the music critics
and others which I had personally disproved of.
its was going to be free drinks and themed 80's night.

Who can not want free drinks, well I wasn't going to be
disappointed 90% came, how lucky the few.
Phones were confiscated, no video, but more
importantly no phone calls to the outside world.
I told them at the end of the night that I was realising
a new song, they were like vultures to flesh.
As the night progressed some wanted to leave,
but we offered them the VIP section also lit flooring.

Now was the time, I had put heating elements under the floor
to ignite the thermite. A supernova of heat even though brief
would ignite the choir of harmony needed. I asked them,
                                                           ­ "Are you ready,

And then silence, I put on my welding glasses,
                                                        ­         I wasn't stupid.
Never look into the heart of the flame unless you want
to be blinded by its beauty.
I pressed a button and it was magnificent, it was like a tide of sunlight, they tried to scramble but all exits were locked.
It was like the wizard of Oz, and the witch I'm meltinggggg..
But this wasn't a fairy tale.. The adulation I had for these
chosen few. What excitement the others had missed.

I'd made my booth flame and smoke proof, I had my own
walkway but I knew that this was the last time I could pay
homage to the flame. As the screams died down.
The wicks smouldered and the floor looked more like a battle
field of  WWII. I began I knew I didn't have a lot of time.
But this was just a single I'd already got the backing music
ready. And as I worked away, I could hear the banging on
the reinforced doors. They gave me a breather to get my
work fulfilled.

I heard the doors start to give way but no matter
I'd only needed this time to tweak the music.
Given I'd started this over an hour ago, it was good
on my part for this not to be broadcast till I saw fit.
As the police burst through, gazing at the flaming
effigies that lied before them, some threw up, gross..

While others saw me smiling I pressed the button and
my new song was word wide.. its was called the critics
tried to burn me down. The response was gratifying.
Likes reached the hundreds of thousands in mere minutes.
Well it was only three minutes twenty five seconds long.
As they shoot at the booth I wiggled my finger at them.
I do like to plan ahead but dam was that loud against the
glass. Got to be said some had wicked aim, made me flinch
a few times.

But alas all things come to an end, I uploaded my videos
of what I had done. I was proud of my contribution to
my legacy and empowering others with my music.
As I looked down at the puddle, I tap danced in it for
a moment and then lit the lighter, I looked a them
and once again waved, I was like a funeral pyre.
A crematorium of silence and then I was gone.
                                                I didn't scream,
I was in her embrace and had done her proud.
Maggie Emmett Nov 2015
At the Crematorium
white smoke curls
and coils
and drifts
- a wisp
of your hair.

Blood-red rich roses
thrive in bone rich soil
velvety smooth
and secret-scented
- the inside skin
of your wrists.


          
© M.L.Emmett
A version first published in New Poets 14: Snatching Time
rs Oct 2014
there are holes in my body where i was pinned to the stars
my voice cries out to eternity
begging for silence
don't tell me i'm overreacting
when my eyes are bloodshot and blackened
when i'm clutching my knees as i shake
screaming profanities and nonsense and numbers
and how dearly my soul misses the galaxies it's travelled
when i'm begging for peace
whilst waging a war against the dissonance of my thoughts
don't tell me i'm overreacting
when fever dreams are my only escape
Chintan Shelat Dec 2014
And at the crematorium.
We laid that very old body on fire woods. Put some woods on top of him. He let us lit him.
And he, with quiet crackling, burnt away.

I saw his flesh give a way through the bones.
I saw his hands burn up first then legs and then face, but feet were left out because he was tall.
So then we pushed them in the pyre.

Then we hit the burnt skull with the big bambu stick and huuuuptttttt it cracked. The pressurized brain matter, it just huuuuuptttt.
The 98 yr old brain, the 98 year old skull.
Our bodies were getting heat from his funeral pyre. A

And then burnt his pelvis and then chest.
That hip was faster than his chest, his heart.
He had 6 children, 10 grand children, 10 great grand children.

When nothing was left. The ashes from his pyre flew and settled on my head and shoulders, on all of ours heads and shoulders.

Now on the 12th day, in some ritual, priest will announce that this is the ritual which will cut the final cord with the dead person, for u all have to move on then.

Some will cry again. Some foundations will shake again. But priest will say, "All you can do is, LIVE AS HE HAD LIVED."
To Grandpa, who lived Ninety ******* eight years. Nurtured 3 generations.
Poetic T Mar 2016
There were places in the above and below where souls
weren't as they were meant to be. Reverberations of what
had been but for some reason not known, they had dissipated
in to inconsistent particles. They were congregated to a
place of between the realms of passing where they were
reinstated into one. Many pieces made the collection of singular.

A rebirth of separation, that which was collected into a shell
of purest mortal coils. In moments that ebbed away on thoughts
and maturity something was noticed upon the eyes of those
classed as the shepherds, They were of flesh and bone but a
vessel of angels essence, no beat was felt but life of our own
non understanding reverberated in these vessels.

So long had these chosen gathered the pieces that were rebirthed.
a freshness not tainted by either as in the fire the dead the
soulless shards were consumed in the eternity furnaces.
Some gathered in moments, others lingered in their, as if
like ash in a breeze they were inadvertently kept asunder.

Like a leaf they eventually descended and lingered amongst
others that had scorched for longer than even those now
gravitating towards its centre of rebirthed oblivion.
They never thought for a moment that what had been a
metaphysical collection of particles was anything but echoes
of voices incoherent and desolate.

But now as what has happened only a few times in eternity
is spilling like water from a broken vessel. So many have
spoken in the dead language of even angels understandings
but the fragmenting scribbles that vacate their minds saturate
in a repeating rhythm.

"We burnt with our eyes wide open,

So many voices expelled in a pool of white, transparent
vestiges lingered beneath but no ripples were ever realized
till they had gazed beneath and where censorship was
consummated overhead so the lingering wailing below
was all consuming so much affliction was bestowed on
these now seeded souls.

They were never broken remnants of whispered echoes
but were indeed a embryo of a matching of heaven and
hell a new partnering that was misread as feathers lingering
in the winds of eternity. But where a new higher purpose
was meant to have been birthed so now do they burn not
for but a flickering moment but an inaudible amount of time.

Speech of what was singular now birthed into a perplexed
culmination of uncooperative wailing incensing each others
needing's. That was for those at least the yearning to not be
entwined in the illuminated combustion of self. But they were
imprisoned, fashioned into a vessel of multitudes not meant
to be, but only a singular existence was meant to cinder into form.

They wallowed in surreal thoughts, memories of a life that
was a broken picture frame and the faces were etched out so
not even they knew who or when they were from. but the
shepherds were there salvation or so it was thought.
They simultaneously gathered those that were swallowed
in a realm of an uneasy reality. Then they chanted, for hours
they spoke the words, Our wordings will set you singular again.

But what befell those that guided shepherds was unexpected.
They screamed in either ecstasy or writhing pain, but then as
If a curtain fell. Then all that was mortal shed into oblivions
grasp and it consumed them the shepherds were engulfed in
shards of personality till they themselves were twisted in visions.

Their eyes wept one like onyx bleeding frosted tears of all that
was pure, the other like snow but as the raven tears cut upon
there features and blood teared on the floor they grappled
with what had befallen them for these acolytes that for this
instance that joined in ceremony now had not fallen or ascended
But were the rebirth of neither but vessels of everything.

Those of fractured echoes, those entwined with the crematorium
of broken vessels now ascend and descend to the places which
greeted these seeds with such distain. After a time all went still,
silent, within each  realm and they just sat their. Each hand greeted
the flame or light and within their grasp a new spirit was born
not burnt but eased over time and like a seed they grew once more.
Brandon Webb  Jun 2013
This Town
Brandon Webb Jun 2013
I walk out their back door
and onto F street.
I stand there for a second
halfway up the hill
staring at the deep reds and soft pinks of the fading sunset
and then turn and continue on my way
into the shadows of the multi story brick buildings
that form my high school
my old school.
I walk through the staff parking lot and under the library
where I spent my lunches for three of those four years
alone.
I climb the stairs and walk past the couch,
the giant cement couch that gets re-painted every night
with a message of some sort,
this time it's white with green letters welcoming the 2014 seniors.
the lights are all on and another guy walks past on the other side of the lawn
I stand there for a second and he passes me
I want to stand here forever
staring at all the buildings
staring at my life for four years,
but I continue on
past the annex, the gym, the Stuart
past the Catholic church where I took pictures in the last snowstorm
past the Mar Vista portables and the art portable
and down Blaine street
where we'd run freshman year in PE,
tapping the gate at Chetzemoka and running back.
Sophomore year I'd walk the same route
during photography and video productions, with friends.
Some days I would turn and walk down to Aldriches,
some days I would continue on
some days I would rehearse my own poetry under my breath.
Today I turn a block before Chetz and continue down the hill
past the condos and the turn off for Point Hudson
past the skate park
past Memorial Field (packed with so many memories)
past the park, the old police station,
the ice cream shop dad used to work at,
the tea shop where I've spent so many hours,
the fountain, the stairs, the writers workshop, the old underground coffeeshop,
my therapist's office, the best pizza in town,
the motel where my mom's first roommate now lives (and works),
into the port and past grandma's old workplace,
past the restaurant my grandpa used to spend hours at
and the boat he used to live on
past the port showers they used to use
and onto the trail along the beach I would walk with mom and grandma
when my now 12 year old brother was in a stroller,
past the mill, sitting at the bottom of three long winding hilly roads,
containing memories of that awful polluted stench that clings to the first third of this town
and would cling to my dad when he'd return from work,
and up the road we lived on when we first moved here.
Past the homeless trails I have scavenged for beer cans on for hours for spare change
and the apartments we used to live in,
past the flowershop where I bought the corsage
that the cheerleader I went to prom with kept getting complimented on.
Past my best friends house
and past the flooring place that we mowed the grass for last summer.
Across the roundabout that has grown into the highway
past the crematorium and waste not want not.
Past the apartments that she lives in, my name still somewhere in her heart.
Past my fathers Jeep and under the archway, covered in dead roses.
Across the mossy yard and through my front door.
I'm going to miss this town.
Rachel Mary  Jul 2013
Crematorium
Rachel Mary Jul 2013
The ugly building
Supposed to milden the devastating perils of the destruction of the body of a loved one ; or unloved one.
Or perhaps, it is not a destruction . Perhaps it is merely the transition from body to dust ( from dust , to nothing).
For how are we to proceed? Knowingly pacing the wooden floors that the person you once called ' dad' is perished , gone only to the foreign lands , far away to the sky .
Amidst the trees , that is where their eyes will once again meet , and that is far to future , and far to the past. It is only how we perceive such death that affects us. Negatively . Positively . It is a deduction from the world , a gain to the stars. Death is not a pity. Death is a rebirth.
Sorry this is not a poem but I needed to get it out
My mom forgot to tell me
that it would hurt when you set my heart on fire.
She forgot to tell me that love is just as much pain as it is fun
and that sometimes the fire doesn't go out when the other person dies,
sometimes the fire burns you alive.
You forgot to tell me that death was an option
and that sometimes destiny ******* hates you,
or maybe its me who hates Destiny
for drinking and then deciding to drive.
One thing I learned from you is that cold showers don't stop love
they just freeze the desire to live out of you.
I don't know anymore if my heart is on fire
or if I stepped into that crematorium with you
but I am alone right now
and it makes me mad.
I rewrote this poem. It is called the American Cremation Society.
to-day I attended
my cousin's funeral service
it was a casual
laid back kind of affair
no preacher going on for ages
with vacuous words
a celebrant spoke of my cousin's
love of the young and the elderly
her husband wrote a poem
of dedication to his beloved Tess
throughout the service her favorite songs were featured
the Bon Jovi tune "To Be My Baby" had family and friends
tapping their feet
on our departure from the crematorium
the strains of Tim McGraw's " Please Remember Me" played
the day was as Tess wanted
casual and no fuss

— The End —