Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ang   hindi   mga   lang   ako   rin   nang   yung   manggagawa   sigurong   sila   kahit   aking   kentex   kung   sampu   baka   pero   naman   kita   parang   man   maganda   para   alam   huwag   talaga   ito   kasama   iyong   wala   bukas   walang   dalawa   kong   kang   dahil   silang   kaya   tayo   natin   isip   ikaw   mong   nila   lahat   akong   fire   habang   isang   pabrika   huling   sana   anak   mula   love   kanyang   palakpakan   mas   pwede   day   itong   kanilang   yun   bakit   tuwing   inyong   namin   niya   ngayong   sayang   siguro   nawala   forget   ungas   tuluyan   pangalan   din   sigurado   kalong   mahigpit   minutong   arms   loving   siya   habambuhay   hour   sucks   akin   neruda   dalawang   kulay   roots   paligsahan   sabay   bang   kakain   sasabihin   nakakulong   nito   hirap   gusto   isa   tayong   kapag   mariano   nabigo   mahal   mukha   nasabi   paano   seek   naroroon   don   gabi   tamang   muna   likod   trabaho   tatlo   forgotten   buhay   taong   makahinga   tanghalian   asawa   paggawa   bawat   loob   will   totoo   tinitignan   kinalimutan   langit   bubuhayin   araw   kasi   alaala   siyam   tulad   long   pamilya   kayong   nating   ina   kontrata   kitang   makita   anong   tubig   buwang   sumama   tuluyang   pisngi   skate   nung   inaasahan   pagkakataon   mareject   walangpasok   simoy   sinabi   matagal   predicate   kwentong   nakakabingi   fan   decide   pilipinas   pagugulungin   ngiting   tricycle   iwanan   kakalungin   leave   sarilinin   magkakilala   hamon   pasa   magkatabi   eskinita   restday   tinatawanan   dapat   puwang   paganahing   sambayanang   mabigyan   pabuyang   sinasabihan   bansang   katwirang   maramot   body   radyo   benepisyo   papuntang   wawalisin   pagkakakapit   sino   kilala   goldfish   ginugulo   wait   lomi   dilaw   aromas   pabayaang   patungo   tumanggi   kinse   masikip   salita   humihinga   sweetness   golden   hangal   suddenly   mababa   magsuklay   hererra   palakasan   isles   bra   live   bigo   door   magsasakang   magkaedad   leaving   pulang   poproblemahin   ningas   iba   mall   sabi   paalamanan   gabundok   sweldo   pagsinta   heart   binabagtas   matapos   kapanatagan   autumn   pabrikang   streamer   sablay   savemore   pupuri   nakahubad   lovestory   skater   kataga   boats   tumutupok   tila   kaluluwa   mat   robinsons   napakalayo   ilalim   inililihim   makasama   mad   destined   sistema   naghihintay   kasuotan   gulang   amin   remember   naaalala   light   akala   shore   halos   darating   wind   bastos   sampung   meter   nakalaan   pinakamasikip   salot   kanya   tula   maliit   nagtitipid   lumalaban   banner   window   masnatch   magmeryenda   nakalatag   pihado   nagawang   anim   arowana   kamamatayan   extinguished   kaning   kumain   oxygen   bulwagan   tatlong   nakasama   magsasaka   feeds   naparis   square   jones   valenzuela   kontraktwal   nakatingala   tanggapin   sasamba   naming   magpasyang   bintana   flower   isasama   buong   bagyo   bigla   binatilyo   pagtatapos   nakakatawa   palad   palagi   evacuation   red   ibenebenta   dictionary   lutang   ash   benefits   sinimulan   telepono   thing   maliligayang   nagwakas   matatapos   industrial   tadyang   feel   siwang   nilang   sinadya   pablo   nakatulog   message   passes   sinasakyan   dati   nanaisin   white   nakasulat   maihain   alas   tarangkahan   kaninang   kumakain   paningin   sinisilip   ibabandila   ginagawa   feeling   pangungusap   bridge   san   paang   mine   fail   batasan   alisin   luzon   panatag   maglalakad   nilulumot   balita   telebisyong   ngang   contractual   itambad   humanap   park   unang   quota   numero   daang   kay   pangarap   nakaranas   noong   kamalayan   sinindihan   relasyon   tadtad   tinipid   kasalukuyan   inang   batid   ulam   text   iyon   asia   stalker   hustisya   slow   nga   sasabihing   umapaw   salamin   black   daan   binatilyong   mabilaukan   atensyon   muling   iladlad   maraming   kaligayahan   hanapin   matigas   lalo   inorder   bintanang   paghihintay   hubaran   umaakyat   itatayo   nahahanap   tuloy   set   nagpapansinan   wakas   basang   pakialam   gawa   madulas   subject   uubusin   sail   babae   nagbubuklat   pakikipagtuos   titigil   hinuhubad   pasilyo   kailangang   ikasal   maipagdamot   cut   aquarium   endo   drill   lukot   pangakong   maynila   panlilibre   maiwan   polo   usong   iniwang   boat   dumaraan   tahanan   dahilan   singlaki   kaunlarang   paghahanap   bbq   life   talagang   lift   umabot   ilog   rebolusyon   pagbalikwas   bodybag   tagalugin   iyo   matuloy   opisina   ngipin   tsinelas   biskwit   magbebreaktime   implacable   kasinungalingan   pamantasang   gusgusing   nagugutom   mapunta   maliban   nagdiriwang   yata   lagas   labas