Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Engineer Mikay Aug 2016
Una abi ko lain ka
Gale pareho ka man sa ila
Una abi ko ikaw masaligan
Gale puro ka man kabutigan

Una abi ko buot ka
Gale kung tulog ka lang sa kama
Una abi ko ok lang nga layo ko
Gale ang lapit amu gid ang gusto mo

Una abi ko makaya ko ang sakit
Gale tagipusuon ko daw ginalukit
Una abi ko ako lang gid sa kabuhi mo
Gale may ibulos ka kung wala ko

Una abi ko palangga mo gid ko
Gale ako lang ang gapalangga sa imo
Una abi ko ikaw na gid...
Gale sa ulihi mahibi lang ko sa kilid.
Another Ilonggo Poem.. Viva mga Hiligaynon sa Bacolod!
Engineer Mikay Feb 2016
There’s this girl
Who seen a lot of pain
There’s this girl
Who will smile again
There’s this girl
Who knows when to cry
There’s this girl
Who will only say goodbye
There’s this girl
Who had nothing
There’s this girl
Who keeps everything
There’s this girl
Who cannot sleep tonight
There’s this girl
Who gonna be alright…

Afterall.
Engineer Mikay Feb 2016
i don’t know how it could be?
that now you are here for me
you're always there to cheer me up
when i feel like i'm about to pop
how could i love you more?
more than you're asking for
i wish i could do the same
embracing you when the rain came
loving you with all of my heart
like no one can break us apart…
Engineer Mikay Jan 2016
Lying here on my bed
It was you in my head
Everywhere I see your face
It was you I'll embrace
Your scent I smell  
It was you all I can tell
D*mn I feel so cold
It was you I want to hold
Craving for your love
It was you all I want to have.
Engineer Mikay Jan 2016
Your love,
makes me hole,
Your love,
fills my soul,
Your love,
Makes me wanna be with u all day long,
Your love,
makes me write a new song,
Your love
was forever..
your love, lasted for ever after,
Your love,
never apart,
Your love,
fills my empty heart...

Truly...we cannot hide,
YOU and I collide... (,")♥('',)
Engineer Mikay Jan 2016
Higit isang taon na rin ang nakalipas
Nang lisanin ang bansang Pilipinas
Upang subukan ang buhay
Sa lugar na kung tawagin ay Dubai

Naalala ang galak ng pagpunta dito  
Nang sa kalaunay puro na reklamo
Paano naman kasi ang mga Arabo
Minsan lang maligo sa isang linggo

Dagdag pa ng klima na sobrang init
Pawis mo'y abot hanggang singit  
At kung taglamig naman ay pumasok
Gusto mo na lng mamaluktot sa isang sulok  

Pagkain na amoy pa lang aayaw ka na  
Kahit gutom mawawalan ka rin ng gana
Babae nila'y nakasuot ng itim na bestida
Pati lalake rin ay nagsusuot ng palda  

Pero kahit ganun ang katulad nila
Gusto ko ang kanilang pananampalataya
Sa diyos na tinatawag nilang Allah
May oras talaga pag nagdarasal sila  

Akala ng marami buhay dito ay maganda
Di lng nila alam kami'y nangungulila
Sa pagmamahal na ipinabaon  
Ng mahal na makikita lng pagkatapos ng ilang taon

Tila ang bilis ng mga pangyayari
May mabuting resulta kaya sa bandang huli
Lahat ng sakit, pagod at pighati  
Mapagsilbihan lang ang mga ibang lahi

Kung lahat ng ito'y isang panaginip
Ayoko na talagang maidlip
Hay... buhay Dubai nga naman
Sana nga may patutunguhan...
Engineer Mikay Jan 2016
Once there was a MAN,
Who saved me according to plan.
Ever since I was born in this world,
HIS name was foretold
  
HIS powerful words and story,
Became a history.
HE died on the CROSS
Only to save my flaws.
  
HIS unconditional love for me
Open my eyes to see...
That my life will never be the same,
When I started calling out HIS name.
  
JESUS, HE died for me...
So I will live for HIM.
Next page