Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Cana Jan 2019
Surprisingly the dusted air
does not bring a gritty mouth?
It seeps sandy, into the recesses of skyscrapers,
gives bright blue pools a poxy composure.
Its probably why the buildings aren't white
but not why my teeth aren't

It's accompanied by muted roars,
a cacophony of humanity in the near and far.
Indians eating Ethiopian,
Pakistanis driving Chinese cars,
Arabs shopping at Bloomingdales,
Filipinos Filipinoing.

A city that embodies the glittering gold
of empty flats and abandoned offices,
the cushion covered loungers
and the overwhelming urge to jump
from the 26th floor balcony.

A squinted eye admires the Burjes.
A shielded glance is spared for the Mosques.
Their brilliance is solar, my sunglasses game is weak
and my neck is starting to get sore.
Its quite the marvel
Sabila Siddiqui Dec 2018
Your vision was the blend of cultures,
welcoming them onto the progressing lands
as if it was there own.
Your passion of justice extinguished every fire
and your endless kindness
diminished hunger of the starving
and quenched those thirsty.
Your heart was vast
and character so true and principled
that hoped to strengthen and empower the youth
to achieve its best
so your essence carries on
for you have risen to great heights
and news of you have spread.
Engineer Mikay Jan 2016
Higit isang taon na rin ang nakalipas
Nang lisanin ang bansang Pilipinas
Upang subukan ang buhay
Sa lugar na kung tawagin ay Dubai

Naalala ang galak ng pagpunta dito  
Nang sa kalaunay puro na reklamo
Paano naman kasi ang mga Arabo
Minsan lang maligo sa isang linggo

Dagdag pa ng klima na sobrang init
Pawis mo'y abot hanggang singit  
At kung taglamig naman ay pumasok
Gusto mo na lng mamaluktot sa isang sulok  

Pagkain na amoy pa lang aayaw ka na  
Kahit gutom mawawalan ka rin ng gana
Babae nila'y nakasuot ng itim na bestida
Pati lalake rin ay nagsusuot ng palda  

Pero kahit ganun ang katulad nila
Gusto ko ang kanilang pananampalataya
Sa diyos na tinatawag nilang Allah
May oras talaga pag nagdarasal sila  

Akala ng marami buhay dito ay maganda
Di lng nila alam kami'y nangungulila
Sa pagmamahal na ipinabaon  
Ng mahal na makikita lng pagkatapos ng ilang taon

Tila ang bilis ng mga pangyayari
May mabuting resulta kaya sa bandang huli
Lahat ng sakit, pagod at pighati  
Mapagsilbihan lang ang mga ibang lahi

Kung lahat ng ito'y isang panaginip
Ayoko na talagang maidlip
Hay... buhay Dubai nga naman
Sana nga may patutunguhan...

— The End —