Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
tryhard May 2020
daw hindi magpakita
sa akon ang katuyo
diri sa dulom
daw ako man kadumdom
sa pila ka tion
nga ako gapanago

hindi na pagpugsa
ipiyong ang mga mata
kay wala man pinagbag-o
kung ako bulag
sa kalipay o sa gugma

na-anad na sa lamig
sa ulunan nga basa
gadugay lang ang mga tuig
ako lang diri gyapon isa

talagsa na lang gid
katilaw sang pahuway
basi di ko gutom amo kabudlay

gihulid ko na ang pala
di gyapon ko katulog

makutkot na lang ko asta ma-aga
thinking of maybe doing an english translation of this.......
tryhard Jan 2020
diputa
hubog na ko
way timo kabalo
ako daw magago

diin ka
yudiputa
ngaa kabudlay
intsindihon ka

linti
buligi man ta bi
gahibi na ko sa sulod
kag sa gawas gangisi
wala pulos haha
Jesse Buenavides Oct 2017
walang ibang alam kundi ika'y mahalin;
wala na iban nga nabal-an kundi
san-o ako mahalin
Engineer Mikay Aug 2016
Una abi ko lain ka
Gale pareho ka man sa ila
Una abi ko ikaw masaligan
Gale puro ka man kabutigan

Una abi ko buot ka
Gale kung tulog ka lang sa kama
Una abi ko ok lang nga layo ko
Gale ang lapit amu gid ang gusto mo

Una abi ko makaya ko ang sakit
Gale tagipusuon ko daw ginalukit
Una abi ko ako lang gid sa kabuhi mo
Gale may ibulos ka kung wala ko

Una abi ko palangga mo gid ko
Gale ako lang ang gapalangga sa imo
Una abi ko ikaw na gid...
Gale sa ulihi mahibi lang ko sa kilid.
Another Ilonggo Poem.. Viva mga Hiligaynon sa Bacolod!

— The End —