Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Engineer Mikay Aug 2016
Una abi ko lain ka
Gale pareho ka man sa ila
Una abi ko ikaw masaligan
Gale puro ka man kabutigan

Una abi ko buot ka
Gale kung tulog ka lang sa kama
Una abi ko ok lang nga layo ko
Gale ang lapit amu gid ang gusto mo

Una abi ko makaya ko ang sakit
Gale tagipusuon ko daw ginalukit
Una abi ko ako lang gid sa kabuhi mo
Gale may ibulos ka kung wala ko

Una abi ko palangga mo gid ko
Gale ako lang ang gapalangga sa imo
Una abi ko ikaw na gid...
Gale sa ulihi mahibi lang ko sa kilid.
Another Ilonggo Poem.. Viva mga Hiligaynon sa Bacolod!
Engineer Mikay Jan 2016
Sala bala ang mangimon
Kapin pa pag may rason
Buang na ina bala dayon
Kung nagpalangga ka lang halin sa tagipusuon

Adlaw2x himuon ang tanan
Mabal-an lang ang kabutigan
Madakpan lang nga ginaluiban
Sang nobyo nga ginahalungan

Kung wala gid man dapat pangimunan
Ti ngaa indi gid mahimo palayuan
Kung wala gid man sila
Ngaa himu-himuan ka pa storya nila

Kung sobra ka man sa reaksiyon
Ti kay bali2x man ang rason
Kung gulpi ka lang daun gadesisyon
Sa ulihi ikaw pa ang kontrahon

Tuod nga indi mo gid malikawan
Mga tawo nga indi ka gid maintsindihan
Di bala mas mayo na lang ang imunan
Kis-a sa panghatag-hatag ka lang sa iban
Ilonggo Poem boredom moments

— The End —