Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
aar505n May 2017
This travel refreshes the eyes
Even if it is the same view
Day in and night out
Doesn't take away its beauty

A journey marked by swans
That runs seaside
then turns riverside
and adjourns right side
See, it's a journey burned behind my eyes

It is between the swans that I can think
And not think
This is my safe house and I'm a habitual criminal
Stowing away in this liminal place
Taking a rest from being arrested
for too much stress

I will never tire of these travels
Each sunrise and full moon
Falling that little bit more in love
Pupils dilating as the eyes refresh
Ayin Medina Feb 2017
Susundan ng aking matang sabik sa kagandahan
Natatanging liwanag sa itim na kalangitan
Susulitin itong oras maging panadalian
Mawala ma'y mapalad pa rin dahil nasilayan
Ayin Medina Jan 2017
Namumutawi sa bibig ang mga salitang "mahal kita"
Paulit-ulit na mababasa sa bawat tula ang "sinisinta kita"
Makikita mo sa mga mata ang mga letrang "iingatan kita"
At sa higpit ng yakap, madadama mo ang mga katagang "pahahalagahan kita"
Hindi mo malaman laman
Kung paano niya nahahanap ang mga salitang pagmamahal
sa kabila ng sukdulang pag-iisa
sa loob ng mapait at malupit na mundo sa napakatagal na panahon.
Paano niya naibibigay ang mga salitang pagmamahal sa tila pagkabingi na sa paghihintay ng ganti sa mga matatamis na salitang
paubos na

-a.m
"kung magsulat, kala mo ay nagmamahal" - @fromthebeers on twitter
Olivia Kent Jan 2017
Bird flirting with death.
In a deadly dance on the train line.
Train coming.
Woo woo,
Fly past.
And I find myself musing towards immortal fantasy.
My imagination picks up images that no man shall ever see.
Precious images won't be the death of me, nor the tiny little bird,
Sweet,
Dicing with death on the line that's electric.
He'll live to see another day,
Wahey.
(c)LIVVI
Peter J Thomas Oct 2016
I'm off to my new local,

I'll likely have a drink,

Perhaps I'll grab some food too,

Or perhaps just sit and think,

I love having a local,

A place where I belong,

Where I'm happy just to be me,

At the local, nothing's wrong.
Ayin Medina Sep 2016
Kung sakaling ito na ang huling sandali
Sa pinakasandaling pagkakataon ako ay pinili
Magmimistulang tama ang mga mali
Mababahiran ng itim ang puti

Kalilimutan ang kahapon at kasalukuyan
Hayaan muna ang kinabukasan
Ang ating higaan ang magsisilbi nating munting kaharian
Ang mga labi at init ang magsisilbi nating panlaban

Pipiliting ibahin ang mundo
Palambutin ang damdaming naging bato
Paaalabin ang mga puso
Ipananalangin na hindi huminto

Pagbibigyan ang pusong sabik
Palalalimin ang bawat halik
Boses ay mawawalan ng imik
Patuloy na magsusulat ng mga titik

Ikaw ang piyesang paulit-ulit na babasahin
Ang tulang kakabisaduhin
Ikaw ay sasalubingin
Kung sa pag-alis mag-iba ang ihip ng hangin
Ayin Medina Sep 2016
Ayaw ko nang maglaro
nakapapagod, nakakasawa
Ayaw ko nang maglaro ng habulan
noong bata pa tayo
isa, dalawa, tatlo hahanapin kita
maliliit pa lamang ang mga hakbang
alam kong maaabot kita
hindi matatapos ang maghapon nang hindi kita nahahawakan
Pero ayaw ko nang maglaro ng habulan
sobrang layo na nang tinakbo mo palayo
nakabilang na ako ng isa, dalawa, tatlong taon, ako pa rin ang taya
Ayaw ko nang maglaro
nakapapagod, nakakasawa

Ayaw ko nang maglaro ng langit lupa
lumipas ang sampung taon, ika'y tunay na langit na
mahirap ka nang mataya ng tulad kong matagal nang nasa lupa
ika'y nasa taas kasama siya
Ayaw ko nang maglaro ng taguan
noong tayo'y anim na taong gulang
hahanapin lang natin ang isa't isa sa bakuran
Ayaw ko nang maglaro ng taguan
humayo ang panahon, ako pa rin ang naghahanap
hindi na sa bakuran lamang, sa buong mundo na mahal
Ayaw ko nang maglaro
nakapapagod, nakakasawa

Ayaw ko nang maalala ang larong tumbang preso
minsa'y nakikita ko ang sarili ko sa lata
Binabato ng mga masasayang alaala natin
Na unti unti sa aki'y nagpapatumba
Ayaw ko na maisip ang laro nating luksong tinik
minsan ay naiisip kong sana wala na lang ang ngayon
sana nanatili na lang ang kahapon
na ang mga nilulundag lang natin ay ang pinagpatong patong na daliri
at hindi ang mga nasayang na pagkakataon

Ayaw ko na
Ayaw ko nang maglaro
Dati ay kasama ka
Kalaro, kakampi
Ngayon ako na lang ang mag-isang naglalaro sa kapalaran
nakapapagod, nakakasawa
Sa paglipas ng panahon, ayaw ko na talaga
Kwento nating dalawa ay isang laro
Laro na kung saan lagi akong natatalo
Sa bawat pagkatalo, bibigyan ng panibagong buhay
Buhay, at pagkakataon
Upang muling maglaro
Para lang muling matalo
Ayaw ko nang maglaro
nakapapagod
nakakasawa
This piece is inspired by Autotelic's Laro and Patintero, Habulan Larong Kalye by Ang Bandang Shirley
Last weeks grocery bag
In one hand
French fries in the other
Its been a rough day
Then I see him again
He looks like a Jesse
Or he could be a Ray
Flash back to those 80's boys
It's him again
But he's a new face
At the local supermarket
The second time around
Hey, it's your face again
He remembers me
Nice to see you again
He see's I grabbed the same
He asks how I am today
I ask about the hours
Then sorry & respond...
"No bumbershoot?"
I know nothing about him
But he knows I have a friend
Who bailed on me
He's responds
Like he knows & understands
His tone tells it all
As if he's saying
(What an *******)
He continues,
"The festival is a whole weeks pay."
I say,"Agree."
He's young & tall
Just how I like em
Blonde in a casual gloomy hoody
Glasses to top it off
Just to see green
The beauty of the world
He speaks deep & pleasing
His energy is secure & confident
I swear he's a Cancer
Maybe even a Virgo
His vibe
Reveals he knows a thing or two
I'd love to find out
To get to know
This IGA boy
Ayin Medina Aug 2016
Sila ay huwag na nating intindihin
Habang ang gabi natin ay madilim
ang panahon ay magiging sa atin
Paigtingin ang pagtinging malalim
Ayin Medina Jul 2016
Iikot ang mundo
Didilim ang kalangitan
At sisilip ang buwan
Sa pagpikit ng mata
Doon ko lang ulit masisilayan
Ang iyong maamong mukha
Ang iyong mga mata na
mas maliwanag pa sa bituin
na hindi papatinag sa kapal ng ulap
Ang iyong labi na minsan
ko nang nahagkan
At ang kurba ng iyong mukha na
kabisadong kabisado ko na
Hahayaan ang sarili
Na lunurin ang katawan sa pawis
Na bahain ang mga mata ng luha
At lamunin ng pag-iisip na ang lahat ng ito'y realidad
Bahala na sa kinabukasan
Bahala na sa muling pagmulat ng mata
Bahala na sa pag gising
Next page