Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
  Oct 2019 Uanne
Aishwarya Ezhava
it's okay to experience
the worst things in life,
nothing other than it
can make you hardy.

it's okay not to be perfect,
as no one out there is,
you can't even be perfect until you
satisfy the beholder's expectations.

It's okay to fail sometimes
it tastes bitter, but not boresome,
ceaseless success can make you happy,
but to subdue lack of success is kinda reward.

It's okay to be lost
in your deep musings,
to wander the unsure ways
in quest of esctasy.
Uanne Oct 2019
i've been rolling like a stone
pacing back and forth even the road is unknown
collecting thoughts and scattered memories
communicating through heartbeats
remembering the beauty in every song
giving life another go.
  May 2019 Uanne
梅香
i may be vulnerable
but know that i'll always be able
to help you carry the loads
from the never ending odds.

my sincerity may not be evident,
but do know that my love is fervent;
our time in this world may be limited,
but to you is where i'll always be leaded.
despite vulnerability,
against all odds—
i'll always be yours.

daily poems! ♡
Uanne Apr 2019
hinahanap ko ang iyong liwanag
gustong masilayan bawat sinag
ilawan ang mundong puno ng pagkabagabag

dagat na puno ng kapayapaan
dampi ng hangin sa aking kalamnan
dulot nito'y kapanatagan ng kalooban

sa akin ay may bumubulong
wag hayaang puso'y makulong
sa hinagpis na nakalululong

ikaw ang tala na aalalay at gagabay
sa paglalayag kong walang humpay
ningning mo'y tila walang kapantay.
Listening to the Leaves: Art, Nature and Spirituality Workshop with Fr Jason Dy SJ 032119
Uanne Mar 2019
madilim ang kapaligiran
dama ang katahimikan
napatingin sa kalangitan
abot tanaw ang kalawakan

kay gandang pagmasdan
mga tala at buwan
tila nakahiga sa duyan
hinehele ng marahan

mata'y napapikit
diwa'y kumalma ng saglit
nanumbalik mga alaalang di mawaglit
ninanamnam bawat kapit

biglang napagtanto
marami nang nagbago
maraming dinanas na pagkabigo
kaya bang buksan muli ang puso?

mumulat at muling sisilay
sa mga bituing nakalaylay
Hihiling na sana'y pawiin ang lumbay
at mundo'y muling bigyan ng kulay.

sana'y hindi magsasawa
sa paghiling at pagtingala
hanggang sa dumating ang himala
at matanggap ang pagpapala.
Uanne Feb 2019
Just LOVE as this is your purpose
Just ‎LOVE as this is your only option and reason
Just ‎LOVE and appreciate every little things
Just ‎LOVE ‎even if they are difficult to love
Just ‎LOVE ‎even if they will never love us back
Just ‎LOVE and heal all the wounds
Just ‎LOVE ‎even if its painful
Just ‎LOVE and trust the process
Just LOVE and share your gift and passion
Just ‎LOVE and see the beauty beyond imperfection
Just ‎LOVE and forgive
Just ‎LOVE and never get tired
Just LOVE because he loved us first.

Just LOVE And let LOVE be our CORE.
"Fall in love,  stay in love and it will decide everything." - Fr.  Pedro Arrupe SJ

09.01.18
Uanne Feb 2019
i don't know you
yet I hugged you.

i don't know you
yet I kissed you.

i don't know you
yet I planned things with you.

i don't know you
yet I chose to stay with you.

i don't know you
yet I spilled my heart to you.

i don't know you
maybe i don't know myself too.
Next page