Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
Uanne Feb 2019
i don't know you
yet I hugged you.

i don't know you
yet I kissed you.

i don't know you
yet I planned things with you.

i don't know you
yet I chose to stay with you.

i don't know you
yet I spilled my heart to you.

i don't know you
maybe i don't know myself too.
Uanne Feb 2019
puso ko'y lito
pati isip hibang at nagugulo
nais na lang maglaho
yakapin ako na parang tayo hanggang dulo.

hirap akong huminga
mata ko'y pupungas pungas pa
tanging kaba ang nadarama
yakapin ako ng ako'y tumahan na.

laman ko'y nanginginig
mga paa'y di makatindig
di makasabay sa himig
yakapin ako ng di na magligalig.

02.20.19
7:41am
namimiss ko na ang yakap mo.
Uanne Feb 2019
i always believe in love
it's like I'm dancing with the stars above.
to love and be loved.
  Feb 2019 Uanne
R
I don't know you
I don't know how you feel right now
or how you feel about the current state of the nation
I don't know how you like your coffee
or whether you prefer drip over pressed
I don't know the lyrics to your favorite songs
or if you like progressive rock or indie
I don't know your favorite restaurant
or if your prefer Chinese takeout and fast food
I don't know where your next adventure will be
or if you prefer to stay at home
I don't know if you like mayonnaise
or whether you like mustard on your hot dog sandwich
I don't know what you think about in the shower
or what you think about when you're washing the dishes
I don't know what keeps you up at night
or if you're the kind of person who falls asleep right away
I don't know your deepest most vulnerable secrets
or your hopes and dreams and your crazy ideas
what I do know is your heart
and maybe they tell you you have no feelings
that you can't be moved or touched
but I know that not showing them
doesn't mean you don't have them at all
we have the same heart and that's okay
everything will be okay.
I don't know about this poem but it felt good writing it.
Uanne Feb 2019
di makagawa ng tula
ako'y natutulala
lutang ang isipan
mukhang nahanginan.
lutang.
Uanne Feb 2019
Araw na naman ng mga puso
Nakahanda na ang hukbo
ng mga damdaming nagsusumilakbo,
tila nag-aapoy na parang mga sulo.

Mga gimik na talaga namang pinaghandaan,
magkasamang pagsasaluhan
para mamaya'y may lambingan
sa ilalim ng mga tala at buwan.

Kay sarap sa pakiramdam
kapag alam **** may nariyan.
Hawak iyong kamay
habang kayo'y naglalakbay.

Mga mata'y nagtutugma
tanging ligaya ang nakikita.
Mga kaluluwang umaakma
sa hulmahan ng bawat isa.

Kahit mahirap tumaya
umaasa pa rin at naniniwala
na isang araw bigla na lang mawawala
pait na dala ng nakaraang kabanata.

Pero laging alalahanin
Na mas may higit na nagmamahal sa atin,
Na kailan man ay di tayo iiwan sa gitna ng labanan,
dahil pag-ibig Niya'y walang hanggan.

Kaya't huwag maiinggit at mag-ngitngit
dahil sa ati'y may umiibig ng sulit na sulit
Tunay na sa paningin Niya'y tayo ay kaakit-akit
At kahit na minsan hindi tayo ipagpapalit.

Bago pa natin hingin at iusal
una na Niya tayong minahal.
Ito ang pagibig na di nauutal
walang takot at di nangangatal.

Patuloy lang sa pagmagmahal,
dahil ang pusong umiibig ng bukal
di kumukupas kailan man
kahit ilang araw at buwan pa ang dumaan.
13 Datapuwa't ngayo'y nanatili ang tatlong ito: ang pananampalataya, ang pagasa, at ang pagibig; nguni't ang pinakadakila sa mga ito ay ang pagibig.
-Corinthians 13:13

02.14.19

Happy Valentines Day! (Minsan masakit magmahal pero sige lang..)
  Feb 2019 Uanne
Katryna
Just let me do and sort things out.
Next page