Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Shout and hold your banners high!
The drumbeat guides us step by step
Warriors raise voices of song
And the heavens will quake as we march forth
Righteously wrapped in absolution
Absolved of any of our sins of war
Truly we are the glorious few!
And belt now our anthem
To besieged strongholds
We never stopped to question
Never truly learned the words
And our anthem rings across mountains
Echoes through deep valleys
Of a long-forgotten cause
I love passion and expression and standing for what is just and right.  It is one of my greatest woes that I meet so many people inflamed and impassioned to political, religious, or polarizing beliefs with so little understanding of what they stand for.  Stand tall for a cause, but please make sure that you understand what you are fighting for and understand the stakes of defeat and more importantly, victory.
Pyrrha Aug 2019
Telling someone who was raised to believe something to be one way that it can be another, is like telling a fish in a fishbowl about the oceans and their creatures.
Pusang Tahimik Mar 2019
Pagpanaw ng dilim ako'y namimintana
Pinapatay ang panaginip ng hindi alintana
Mula sa silangan ng iyong bintana
Ang yungib at sulok ay aking pinapana

Pagmasdan ako'y walang nakagagawa
Payak na mata'y sa sinag ko'y luluwa
Huwag nang subukan pakiusap ko nawa
Sa payo ko ay makinig at matuwa

Ako'y nakamasid sa lahat ng mga gawa
Sa paghihirap mo ako ang nananawa
Sanggol na nagugutom na nagngangawa
Hala gawa, nasa Diyos ang awa!

Pakanluran ang aking binabagtas
Ang lahat ay umaalma sa pinsala kong lakas
Paumanhin sa kapangyarihan kong batas
Ito ang iniatang sa akin ng pinakamataas

Lulubog kung marating ang hangganan
Magbabadya na ang kadiliman
Nang pagdating ko kayo ay nag-alisan
Sa pag-alis ko'y diyan kayo magdadatingan
by: JGA
Pusang Tahimik Feb 2019
Hayag ang liwanag ko sa gabi
Kung walang ulap sa aking tabi
Ako'y malaking ilaw na nakasindi
Na tila hindi napupundi

Ako'y gising sa gabi'ng malalim
At nagsisilbing ilaw sa daang madilim
Ngunit ang lahat ay matatago sa lilim
Kung ang langit ay makulimlim

Ako'y tiyak na masisiyahan
Kung sandaling pagmamasdan
Lumabas mula sa iyong tahanan
At mamangha sa ilalim ng buwan

Buwan ang aking pangalan
Masdan ang aking kagandahan
Bituin ang aking mga kaibigan
At ang tahanan namin ay ang kalawakan

JGA
(Check on Wattpad - Rafaelkravidel-Buwan)
Luna Jay Jan 2019
I don’t understand the pleasure in cheating each other,
I don’t understand the unity in hating one another.
I don’t understand the differences between me and you,
But these eyes will never see the way that others do.
I don’t understand the dangers in walking alone,
When no one walks to my beat and I want to roam.
I don’t understand why going barefoot is a sin,
With my being connected to earth, and my feet soaking it in.
I don’t understand why big pharma drugs are fine,
But plants are not okay.
I don’t understand everyone’s anger toward my ritual
Of dancing in the rain.
Stranger sees my pain,
Stranger calls me strange,
Mirror calls me vain.
A fast pulse through the veins,
Enough to jolt me back to reality:
I’ve made it this far in the world
With only me being proud of me.
I don’t understand the majority of things
Most other humans do.
These eyes will never see from their
Point of view.
Francie Lynch Aug 2017
My moon's half full,
Your's, half new;
Which half of the whole
Best suits you?

You loved with only half a heart,
Understood with half a brain,
You'd have been the better half,
If you'd half a mind to stay.

Leaving was only half the battle,
We waged a half-arsed war;
I ran for cover with a full notion,
I was getting half, no more.

Better half than none at all.
Is what they said to me;
But they don't know the half of it;
Believe half of what you see.
Next page