Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ananya Bansiwal Nov 2018
I have
always been
like the riverbank sand,
waiting for your waves
to drown me completely
Ferns Jul 2018
Mahirap ikalimot
mahirap tigilin
mahirap pigilin
ang pagiging hangal

ang taong tulad mo
ay ang dahilan
ng paghila ko
sa tali ng pag-asa
subalit ako lamang
ang dakilang tagahila
sa sobrang kapal
ako'y nakabitaw
Blackbird Love Jan 2016
Your the epitome of beauty ,
almost unreal to this world .
Next page