Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
s i r Jun 2019
Stare
Stay on me for a bit longer
Linger your sight on my lips
Can you feel yourself coming closer
Feel
Snake your hands around my waist
I place mine on your cheek, your neck
Ready to pull ourselves closer

Look at me still
Close your eyes
And I close mine
Kiss me
Kiss me slow
Take your
God!
/****
...Time
Stops
There is only
us
Until heat
Suffocates

When we breathe, it’s over.
Hold your breath
And time stands still
Jun 2019 · 265
Until we need to breathe
s i r Jun 2019
Stare. Stay on me for a bit
Linger your sight on my lips.
Can you feel yourself
coming closer?
Snake your hands around
my waist.
I place mine on your cheek
your neck.
Ready to pull ourselves closer.
Look at me still.
Close your eyes
and I close mine.
Kiss me
Kiss me slow
Take your
God
****
time...
Stops now
There is
Only
Us
Until
the heat
suffocates

We breathe

And it's over
The time stopping properties of a first kiss
May 2019 · 341
Kamatayan
s i r May 2019
Harapin ang liwanag

Na naguudyok ng katotohanan

Na ang buhay

Ay may dulo't katapusan
May 2019 · 248
Truth
s i r May 2019
Truth is the threathening feeling of bile up your throat after a night of drinking,

And the butterflies in your belly as she dances with you in the moonlight and spins you off your axis.

Truth is the sound that pierces the silence when you look into her eyes.

It is harsh and painful like trying to reach the surface but the water never ends,

And the feeling of betrayal when she's slipping of your routine right after being told time would stand still.

Isn't she beyond you? And yet you continue to swim.

But truth is truth. And she is beautiful, that you know. She is free.
Ramblings from 2015
May 2019 · 269
Restless
s i r May 2019
The noise of silence comes for the weary,
A lullaby for the restless soul.
Some say sleep is for the wicked,
But wicked is sleep for it often escapes us all.

I dream to sink into darkness that warms me,
Cold is the light of the windows of the earth.
To find comfort in the void that envelopes me,
the lightness of being, rid of the heaviness of the world.

But the day will break before my peace,
And a piece breaks within my mind.
While the pandemonium of life slowly creeps back in,
And alas, sleep has gracefully made its escape again.


Written by s i r and r m b
Written by RMB and SIR
s i r May 2019
Ulap sa lupa ang maputlang buhok
Sing kinang ng pilak, sing pilak ng usok
Isang obra maestrang handog ng Panginoon
Sagisag ng nakalipas na halos isang daang taon

Sa balat malinaw ang mga lumipas na panahon
Tigib sa pinong linya at kulubot
Sa mukha nama’y walang kolorete, alahas o pulbos
Kasing kinis ng balat ng masintahing musmos

Sa mga mata’y nakalubog ang karanasan at karunungan
Naipon ng mga pagkakamaling pinagdaanan
At ang mga tala sa langit, bumababa sa lupa
Napunta ang kinang sa mga matang minsan nang lumuha

Ang gaspang ng buhangin sa palad ay ipinasa
Marka ng walang katapusang pag-aalaga
Sa kanilang buhay ay alumpihit, pagod
Upang tayo ay mabuhay ng malugod.

Lahat ng sugat, pagod, galos, at kulubot
Ito’y pagmamahal ni inay na walang pag-iimbot
Sana’y maunawaan mo ang nakikita ko
Sa puting buhok at gaspang ng palad kagandahan ay totoo
May 2019 · 1.5k
Pakawalan
s i r May 2019
(Filipino)

Ni minsan hindi ko hiniling tumapos ng pag-ibig.

Ngunit sa'yo lang ako nagmakaawang di na matali.

Isang milyong halik ang binigay mo sa'king pisngi.

At isa para sa kanyang labing di mo naalalang pagkakamali.

— The End —