Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
May 5
(Filipino)

Ni minsan hindi ko hiniling tumapos ng pag-ibig.

Ngunit sa'yo lang ako nagmakaawang di na matali.

Isang milyong halik ang binigay mo sa'king pisngi.

At isa para sa kanyang labing di mo naalalang pagkakamali.
Written by
s i r  25/F/Manila
(25/F/Manila)   
486
 
Please log in to view and add comments on poems