Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
rom Mar 2021
our eyes closed at the same moment
where we were greeted by azure skies humming to the ocean's hymn
soft streaks of sunlight kissing our skin gently
and the warmth of sand seeping into our bodies

i open my eyes
but instead of the ocean's melody,
or the tender touch of sunlight on a beach long forgotten,
we sit in a drab, grey room
hands held tightly in seance

your eyes remained closed
the hint of a smile touching your lips
and when i closed my eyes again
i was greeted by a black screen
and the whispers of a soul long forgotten
my heart goes out to all those still suffering in this pandemic. we got this.
rom Dec 2019
susunugin ko ito sa aking ala-ala —
hindi ang tangkang pag-abot ng mga kuwitis sa mga tala
o ang pagpinta nito sa langit ng bughaw, lungti, at mabaya
ngunit ang ating kinatatayuan kung saan walang mga braso o daliring nagdidikit
walang mga sulyap na nagtatago't nag-aasaran
ngunit ito kung saan tayo'y parehas na nakatingin sa langit
hinahangaan ang pulburang makukulay
sa kanilang dahan-dahan na paghulog
sapagkat sumabay na rito ang aking damdamin
at sa'yo lamang ito nais ipagkaloob.
rom Mar 2019
isa
sa loob ng isang bilyong magkakaibang sansinukob
kung saan nasa kalagitnaan pa rin natin ang poot ng langit
hahanapin ko ang kaisa-isang sansinukob
na tayo'y magkalapit
kahit na sa nalalabing mga mundo
ang aking pagsinta'y mananatili sa dilim

at kapag sa dinatnang sansinukob
ay tila hindi pa rin pinagtagpo
kakapit na lamang sa paniniwala na
may pinagbigyan ang langit na isang mundo
(kung saan ang puso mo ay kaya kong abutin)
at ipauubaya na lamang
ang aking mataimtim na panalangin
sa bulalakaw na darating
rom Jan 2019
death awaits last of the embers
and the hearth is numbed by sleet
barren by midwinter's breath
leaving only the stubs underneath
the smoke that is reaching out to the clouds
in hopes of Sol's fiery wreath

yet He remains hidden
and the smoke begins to fade
the hearth completely freezes over
while the stubs continue to withstand
cruel Winter's escapade
rom Jan 2019
perhaps it is similar to the kinship of the moon to the wolf
a coincidental narrative that most would rather acknowledge as a frolic of fate
where they add tenor to what does not exist at all –
continuing to thrive on speculation and fatal assumption
that hastens rather than quells the fall
rom Dec 2018
in this sunlit afternoon
i sit still as i watch everything pass by
as i watch the smoke cloud the road that – if taken – will bring me home
as i stay here, anchored, even though my heart is already far ahead
far down the road you always take where it is the only thing that can follow you
wondering if you are okay
(please be okay)
wondering if you have eaten
(please don't starve yourself)
wondering... wondering... always wondering...
– only wondering.

the sun has already set
and i remain here, anchored, as i let my heart continue down that road
while you remain blissfully unaware
that you're guiding it home.
rom Nov 2018
patawad sa mahal kong akala ko'y lumisan na
sa paggunaw ng kaisipan sa mga bagay na pinipilit nitong takbuhan
ngunit bumubulong ang puso gamit ang lirikong tayo lang ang nakaiintindi –
mababalikan pa ba ang ritmong ito
o mananatili na lamang sa kasalukuyang pintig?
Next page