Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
eli 3d
today,
I wore it again
and people complimented me
they say red is my color
and it suits me.

today,
it's too thick and dark
did I overapply
no, it's the right amount
just enough
to make them think
I'm fine.

today,
I look at myself
in the mirror,
and they're right
red shines on me,
so I applied
another layer,
and another
until my lips felt too thick,
but my eyes still see
the scars beneath it.
eli Jan 23
can't hear
no sound enters my ear
every word is automatically blocked
'cause I don't want to hear.

with all the voices out there
all with different versions of truth
different pitches and tones
I don't know who to listen to anymore.

they're clouding my mind
thoughts, feelings and emotions
I wish I can't hear them
I wish I'm deaf
I can't bear to listen to all their lies
it's making me sick.

wish I was deaf.
eli 3d
don't forget
to breathe,
when all is
too much
that it suffocates
you.

don't forget
to breathe,
when life
wrings your neck,
making you lose
your sanity.

don't forget
to breathe,
even if
it's harder
than not breathing
at all.

don't forget
to breathe,
don't wait
for the time
when you can no longer
save yourself
from drowning.
The shallow kisses onto my hair
Damp or dry, you never care
The hugs you randomly give
At night, I would relive
The small talks we make
Once it starts, there never is a break
Your laugh even at the lamest jokes I tell
Your reaction after realizing you fell
For yet another silly game
Amusing, how it always end up the same
The cringe, most of the time, we get
As you start your pick up line, that's outdated 
This list could go on at least a dozen more line
All of what I'd miss aside from you and this bliss combine
Once you finally break away, see through everything well
Escape from as what you call it, sometimes, A spell.
Minsan sumasagi ka parin sa isipan
Habang kaupo sa sasakyan
Nasa tabi ng mga bintana
At nakikinig ng malulungkot na kanta

Minsan sumasagi ka parin sa isipan
Kapag naglalakad sa kung saan
Kapag hatid na ilaw ng buwan kay liwanag
At ang ngalay na mga binti ay di batid

Minsan sumasagi ka parin sa isipan
Tuwing nakatingin sa kalawakan
Nagtatanong kung damdaming isiniwalat
At mga salitang binitawan ay puro nga ba at tapat
Hanggang dito na lang ako
Kung tatawid pa'y malulunod ng todo
Sa pagkalunod, di makakaahon panigurado
Batid namang iba gusto

Hanggang tingin na lamang sa malayo
Kung lalapit pa'y, tiyak di makukuntento
Magiging makasarili hanggang dulo
Ipilit at masasaktan ng husto
you said my sadness
was what drawn you
yet was also the one
what chased you away.
Ngiting pinagkakait
dahil sa pananakit

Pusong 'di nakakaramdam
ngayo'y pagod na't hinahapo

Nakakulong sa lilim ng mapagpanggap
ang natatanging nagagawa ay magsulat

Magsayaw o kaya'y umawit

Hindi dahil nagdiriwang
o kaya'y maligaya

Kundi itanggi, itakwil
lumbay na nadarama
Malaya ka nga ba?
"Nakalimutan ko na ba?"
Yun ang pangamba
Nakalimot na nga ba?

Sino ka?
Saan ka pupunta?

Ilang araw din
Ilang oras sa madilim
Sa malabo
Sa magulo

Tuloy, nakalimot nga yata ako?

Matagal na panahon
Ang nilaan
Sa paghahanap
Nang kung saan
Nang kung sino
San nga ba tayo tutungo?

Pagtapos ng lahat
Ng isang mahabang panaginip
Ang mga mata’y muling nakasilip

Naalala ko na ulit
Nakalimutan ko lang saglit
Pero nagbabalik na muli

..ako
pagkaraan ng mahabang paghihintay, sisilay ay liwanag
raquezha Sep 10
Kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpadangat kan búlan.
Dae niya hinahâbon an banggí,
Pinapaluwas niya an gayón kan diklóm.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpadángat kan urán.
Dae niya binabasa an háwak,
Nililinigan niya lang an atî kan kalág ta.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpadángat kan duros.
Dae siya nawáwarâ,
Pinaparahay niya an satuyang sadkíri sa kada paghángos ta.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpagdángat kan saldáng.
Dae ka susulô sa kaláyo na tinatao niya,
An sulô na hali saiya an mapagayón kan agihan.

Asin kun ika mamoót,
Mamoót arog kan pagpagdángat kan bitóon.
Bako lang kintab an dara,
Pinapagirumduman kita na maski
an kagadánan kayang pagsuwáyonan duwang puso.

Asin kun síring,
ika mamoót
Mamoót bako lang bilang parte,
kundi arog kan bílog na kinâban.

Mamoót ka arog kan bílog na kinâban.
Orignal Title: "And if you are to love" by Jasleen Kalra
Translated in Bicol Language by Jan Celada
Next page