Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
twenty-six Apr 6
i want to sleep
so i can rest my tired body
shut down my mind
and free my soul

i want to sleep
so i can see nothing
the noise won't be heard
and what i say won't be spoken

i want to sleep
so i can be free
free from every anxiety i feel
free from the pain i cause to others

i want to sleep forever
and live like how the wind goes
never seen
but always felt.
twenty-six Mar 9
i hate him
but not as much

i hate her
but not as much

i hate them
but not as much

i hate you
but not as much

i hate everyone
but not as much as

I hate my demons.
twenty-six Feb 9
hear me
hear my silent screams
that rests in my heart
hear me
in this deafing silence
hear me
before i say good bye
twenty-six Jan 26
slowly
surely
i'm losing my mind

slowly
surely
i'm living helplessly

slowly
growing unsurely
anxieties living in me

slowly
but surely
i'm giving up
twenty-six Dec 2018
sometimes i wonder
if i let go
will it really be over
or will you just pull me even closer

if i look away
would you even bother
to chase after
what we thought once was forever
twenty-six Dec 2018
i dream to be a butterfly
soaring high through the sky
i may not be by your side
but darling, there will never be goodbye
twenty-six Nov 2018
ang mga larawan **** aking paboritong pagmasdan
ang mga ngiti **** umaabot sa buwan
ang sakit isipin na hindi pala ako ang dahilan
ng mga ngiti sa labi **** kay sarap halikan

puso't isip ko'y nagtatalo
ako ba'y kakapit pa sa mga binitawan **** pangako
hindi ko alam saan ako nagkulang, mahal ko
ipinagpalit mo ako nang panandalian para sa ibang tao

ngunit hindi ko alam paano ko nagagawa
ang patawarin ka kahit ako'y lumuluha
bawat umaga'y unti unting nanghihina
bawat gabi'y unti unting hindi makahinga

gustuhin ko man kumapit para sa ating dalawa
ngunit oras na para ako'y magpaalam na
huwag ka na mag-alala
malalampasan ko rin ito at kakayanin ko rin mag-isa


hinihiling ko'y maging malaya ka at masaya
sa huling linya na ito
paalam na,
aking sinta.
oras na siguro.
Next page