Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Seline Mui May 11
I stick my self in the microwave trapped in a sealed bag and set the time for twenty-four hours, seven days a week.
I count the seconds and wait to explode
But I don’t, instead I shrink with the bag and we shrivel up melting into one. The bag and me,
Cursing the desperation to get out becomes too real. I can’t deal with life on life’s terms. “**** God!”, I say to myself. I am the stick and he is the drum. All about me, I’m in control.
Obsessed with resentment, I hug my body and wait to die. The burning fumes fill my eyes, my ears and my nose. There is blood all over my body. Fourth degree burn seeps into my brain through my skull. I am sinking but
Was me who tightened the noose around my neck ; was me to throw the anchor to the bottom of lava’s abyss. For one split second a spark surges into my soul causing me feel alive and free. Small holes form through the bag growing at light speed. The toxic lava shooting out worry fear, and every loss until the bag is parched.
Still sealed in I claw at the holes with what’s left of my hand. Vanishing around me, they all seal up. In two seconds dark will suffocate me. No longer can I fight to stay alive.
I close my eyes and prepare to die
But when I open them I’m not inside anymore
Instead I’m outside the microwave back into my own body, flaws and all. I felt a powerful spirit pull me back to life just for today.
I will never forget the beat of the drum sound my name. I am the drum, God is the stick.
We beat as one. Together we walk the path, no longer just me,
Because God and I are meant to be.
Today in recovery .
aL Jan 20
Nakaw lang ang tingin
Ngunit ang nakita ay higit
Kahit oras ay bitin
Paghangang nakuha sa saglit

Sa kanyang labing kanais nais
Ang kanyang namumutlang pisngi
Kanyang tangkad na hindi labis
Ang kanyang bihirang ngiti

Sa sandaling ikaw ay nasilayan
Mata ko ay ayaw kang pagbitiwan
Siguro nga ay hindi ka pangkaraniwan
Sa ngayo'y tanging magagawa, ika'y titigan
Enzo Jan 18
Buong umaga nakapikit,
Maghapong walang dilat,
Magdamag na natutulog,
Araw-araw 'di nagigising,
Ganyan ako,
Patay na...

Patay na patay sa'yo~<3
Kapag kinilig ka, akin ka
Aaliyah Houvener Jul 2018
I know it's wrong
but I can't get rid of you
I know I should move on
But you taste to good
the rush
the high
you fill this void that i struggle to even mention
you fill this void that i try to hide from everyone
and i can never get enough
I can never leave you behind
because you were there for me when nobody was
you helped me sleep at night
you helped me make friends
you helped me when nobody could
thank you Xanax
but this is a good bye
you almost took my life
you stabbed me in the back and left
when I tried to break away you reminded me of my faults
you dragged me into my casket and wanted nothing good for me
you got me *****
you got me almost killed
you got me hospitalized
you tore my family away from me
I can't even have a relationship without you ruining my chances
Xanax, I loved you
but all things come to an ended
I have out grown you
passed you
I need a break from your temptations
I am sorry
but I chose my life
Bluepetal Feb 2018
Sa isang hardin ako ay may namataan
Isang dahong nakatungo at tila may dinaramdam
Matagal kong pinagmasdan subalit di ko maunawaan
Kaya naman nilapitan at nagsimula ng isang usapan….

Munting dahon, aking bungad, ikaw ata’y matamlay
Sukli nya’y ngiting may  kahalong lumbay
At napansin ko ang pighati sa kanyang mata
Hanggang tuluyan nang umagos ang saganang mga luha…

At sinambit nya…

“Oh ang rosas na puno ng ganda
Lahat sa kanya ay nahahalina
Subaling akong palagi nyang kasama
Ni minsan di nabigyan ng importansya"

Dagdag nya...

"Ako’y nanliliit sa aking sarili
Lahat ng suporta, sa iba ay ibinahagi
Kay rosas, kay tangkay, sila ay aking tinulungan
Sa abot ng makakaya, sila ay aking dinamayan

Subalit sa malakas na ihip ng hangin
Dulot ng bagyong kayhirap pahupain
Tila yata akoy’ nag-iisa at nalulugmok
Ako ba’y pagkain lang ng uod na gutom?”

Oh kaibigan, akin na lang nasambit
Huwag kang bibitaw at higpitan ang yong kapit
Ang mundo ay di perpekto, ang laban ay di patas
Panalangin sa Taas, gawin **** sandata at lakas.

Kung ikaw ay susuko, tagumpay ba'y makakamtan?
Ang iyo bang paglisan ay kaligayahang inaasam?
Tumayo ka nang matatag at sa buhay ay lumaban
Ano ba't ang lumbay ay sadya ren paparam...
Be kind to everyone. Everyone has his own battle.
Joseph Floreta Nov 2017
Ang sabi mo'y di na mauulit,
Ang nakaraan na nag marka ng takot
Sa puso't isip,
Pilit isasambit na aalagaan na kita,
Basta't ipangako mo lang na dito ka lang sa aking tabi.
Pero teka bakit sa tuwing may tampuhan
Ang laging sigaw ay bigyan ka ng oras
at panahon para mag isip.
Sa simpleng pag ihip ng hangin
Na tangay ang iyong mga pangako,
Ang sabi mo di na mauulit,
Pero heto't sobrang sakit,
Ang mga nadaramay unti unting binabalot sa nakaraan.
Next page