Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
No matter how I said to everyone that 'I'm okay' and 'I'm fine'. But everytime I'm alone in my room.
The emptiness would reflect my feelings and the darkness envelop my whole being.
The tears that I hide for a thousand smiles was shed one by one until it's countless.

I really want to share it with somebody but they don't understand.
All I could see in their eyes is sympathy which is I don't need it.
Losing someone you loved the most is something that you lose half of your life.

Indeed, I am miserable right now.
I am in between of staying or letting go the sorrow.
But despite of it, I'm still hopeful that someday the pain will gone.
© Unatnat03
Wipe those ***** on your mouth.
Bitter people will always be entitled.
Envy, that's what you feel right now.
The worst is you keep eating it all.
How fool are you?

And to you my friend,
You always idolise your best of friends.
Aren't you worried about something you don't know?
The rope you keep pulling on is the one who cut you slowly.
Do you think you deserve it?
Well, Indeed!
You deserve what you tolerated my friend.

Ohh! Look at those best of friends.
The one is pulling her up while the other one is cutting her down.
How shameful are they?
Ahhh! I really enjoyed their fake laughs.
It makes me shivered!
How fool are they?

© Unatnat03
If I should have known that you'll gone so soon my love.
Then, I will show you what true love is.
I know it's too late but I hope fate could wait.
There are a lots of what if?
There are a lot of regrets.
And there are thousands of plans that I already build.
If only fate could wait.
But I guess it ends with depress.

© Unatnat03
Ronna M Tacud Jul 2022
Samo't saring emosyon
Tila bulkan na gustong sumabog.
Pakiwari niya'y lahat nalang ay kanyang kapintasan.

Maririnig ang hibik sa may dapit sulok.
Animo'y nagdadalamhati sa sariling sawi.
Siya'y pinagsapantaha sa kasalanang di ginawa.

Kanyang ipinagbatid nguni't tila sila'y bingi.
Umagos muli ang luha sapagka't pakiramdam niya'y hindi sapat.
Humiling sa itaas dahil ito'y nararapat.

At siya'y hindi binigo at binigyan ng abiso,
Isang salawikain na may naglalamang 'Sa mata ng Diyos'.
Nagbigay man ng kaginhawaan sa kanyang kaibutoran.
Datapuwa't hustisya ang siyang nararapat.

Hindi madaling magpatawad nguni't hindi rin madaling makalimot.
Darating man ang panahon na siya'y maghilom nguni't hiling niya'y kahit ngayon lang ay siya'y pagbigyan.
Sapagka't ang sakit ay nanatiling nakaukit.

Kirot na siyang nagbigay nang traumatiko.
At upang maibsan ang pakiramdam
nilinlang ang sarili at nagbabakasakaling halinhan ang nagbabagang deliberasyon.

Maaring marami ang nakakaalam nguni't tila sila'y bingi sa katarungan.
Sapagka't sila'y naaaliw sa kasinungalingan.
Na siyang nagbibigay sa kanila nang kaluguran.

Tanging hiling lamang,
na kung sinuman ang tumalima ay hindi danasin ang kanyang pinagdadaanan.
Dahil hindi madaling paratangan ng isang kasalanan na hindi naman ginawa.
Bagkus, pakinggan at umunawa para sa ikabubuti ng bawat panig.
Ronna M Tacud May 2022
Sitting on the ***** ground,
while staring to the playground.
I've been waiting for you too long,
yet you never came along.
I lower my pride,
just to be by your side.
Even if trials will come,
I'll still choose to walk with you in the aisle.

But then, my hopes has been shatter.
and turned into anger.
Is this the love that I want?
Is this the love that I need?
To be pitied?
Maybe, yes!
Maybe, not!

I've been careless,
and now I'm no longer his princess.
I deserve what I tolerate.
Cause I know, he always makes me feel discriminate.
And I let those painful words hit me.

I waited too long,
to realize that this is wrong.
The love that I dream
isn't a moonbeam.
Instead, it is a shadow of grief.
Whom I belief.
Ronna M Tacud May 2022
Ngiti mo ay kay akit-akit,
Mga mata mo'y puno nang pighati.

Tila ito'y hibik ngunit walang kalatis.
Kaibigan, mayroon bang bumabagabag sa iyong paglingap?

Ipamarali mo at nang ika'y aking kalingain.
Datapwa't ako'y walang sinuman gayunman  ako'y may kahabagan.

Kahit pilit **** inaakupado ang kanyang pag-iisip subalit pakatandaan na ang puso'y di marunong lumimot sa nakaraan.

Ano ba ang dapat **** gawin upang ika'y mapansin? Hanggang kailan matatapos ang iyong kalumbayan? Hanggang kailan mo siya alpasan? Mauuwi na naman ba sa  balitaktakan?
Ronna M Tacud Jun 2021
Sa may dulo, ako'y nakatingin sa malawak na tanawin.
Tinatamasa ang malamig na hangin,
na animo'y dinadala ka sa ibang parte ng mundo.
Na kung saan ika'y nakakabit sa malaningning na mga bituin.
Hndi alam kung ano at sino ka,
pero darating ang panahon na ika'y dadalhin nang tadhana sa aking mga bisig.
Hindi man ngayon,
pero handa akong hintayin ang tamang oras.
Tamang oras na kung saan bawat puso'y sasaya
at walang hanggang pagmamahal.
Naniniwala akong darating din sa atin ang tadhana.
At sana, sa pagkikita natin ay handa nang lumaban,magtiwala,
at magmahal nang tunay.
Hihintayin kita!
Next page