Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Random Guy Nov 2019
raw
naaamaze pa rin ako sa mga bagay na minsang naging raw

kanta
pelikula
tayong dalawa

mga bagay na walang edit
walang polish
walang kahit ano
purong sining at emosyon

kanta sa gitna ng kalsada
pelikulang may natural na ambiance

walang kahit ano
purong sining at emosyon

— The End —