Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Shain Brown Nov 2020
I cross the ocean for you
only for my ship to sink
not by fire or cannon
but by the simple toll of waiting

decay

I feel the water squeezing my chest
replacing my air with your water
pushing into my system
that was never mine
Shain Brown Nov 2020
You and i were there
Watching as our worlds crash down
We repaired them
No, We repaired yours
And let mine burn down in the ashes
But that was enough for you

You let me freeze
Time stopped
Nothing moved

Until you pressed play
On my life
Then I lifted your world
And you left me in the cold, again

I tried to call out
I needed help
I needed you

But you didn't care as much you said you do
And went on with your new life
One of many

Next time your world will crash down
I'm not helping you lift it
You'll be alone
Frozen
Like me
Nidhi Jaiswal Oct 2020
KISI KO PANE KI TAMMANA
BHI EK JANNAT
SE KAM NAHI HAI
USSE PANA
BHI ISWAR KI EK MANNAT HI HAI

My shayari....
Thanks for reading.
Manatlebol Aug 2020
जानेमन हुस्न बहार तब होगा
जब आपकी महफ़िल मैं हम होंगे
फ़रमायींशे तो आएगी ज़रूर लोगों से
पर वो सारे अल्फ़ाज़ मेरे लिए होंगे
Manatlebol Aug 2020
क्षणभर विश्रांती चा विचार केला की आठवणींची चाहुल मात्र लुडबुड करायाला लागते
जनू खुप काळ निघुन गेला पण आठवण मात्र तशीच राहते, दडलेल एक पखरू मनातलं तसच मनात वावरत आहे
आठवणींचे क्षण मात्र उमलू लागले आहेत आणी भेटण्यासाठी अततुरतेने वाट पाहत आहेत
कळत नाही कसे सांगावे मनाला त्या क्षणभर विश्रांतीला आराम तरी कासा द्यावा
क्षण असा यावा की नुक्ताच भेटुन खुप आनंद वाटावा, त्याचा हसरा चेहरा बघूनी मन आनंदाने फुलावे
नजरेचा प्रत्येक तो अनमोल क्षण सरळ चेहरावर हस्य बनुन यावे
यावे हे क्षण लवकरच ज्याने तुला पाहुनी मनाची आसना उमलावी क्षणातच
Manatlebol Aug 2020
मन माझे अतूर झाले बोल तुझे ऐकण्यासाठी,
का शरीर थकुनही मन मात्र थके ना ...

रुंणगुणनारे गीत तुझे एकूनी  रोज मी उठते,
स्पर्श तुझा घेता मनी ते माझ्या रुजुनी जाते ...

ये ना सख्या लवकर बघ मी आले,
तोच किनारा तोच समुद्र जणू आपलीच वाट पाहत आहे ...

दाटून आले क्षण असे फक्त तुझे नी माझे,
सांगते मला हरवुनी जावे तुझ्यात कोवळे हे मन माझे ...
Manatlebol Aug 2020
सूर तूझे जुळले असे  
मनी माझ्या रमले असे
ताल तू घेता स्वर हि आले धावून
आवाजाने तुझ्या मीच गेल गुंगून
Mayank Garg Jun 2020
Hum usse mohabbat karte the
Ye shayad use pata na tha

Hum usse mohabbat karte the
Ye shayad use pata na tha
Voh bhi mohabbat usse kar baithi
Jise usse jyada uska **** pyaara tha
Mayank Garg Jun 2020
-Kuchh log khone ko pyaar kahete hain
-Toh kuchh log paane ko pyaar kahete hain

-Kuchh log khone ko pyaar kahete hain
-Toh kuchh log paane ko pyaar kahete hain
-Shayad Ek hum hi the
-Jo nibhaane ko pyaar kahete hain
Next page