Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
pk tunuri Nov 2018
Life is colourful all the time
It is up to us to pick the right colours at the right time
JuliaLazareto Aug 2017
I focused
on waiting
for the right time.
Not knowing
the right person
had already left me.
Pax Jan 2016
don't have to say anything,
there is no right time
for
it.

You'll know
when
it
feels
right.
supman Dec 2015
Naghihintay bawat sandali
dahil alam kong hindi madali
makilala ka at makasama ka
kahit nawawalan na ng pagasa

Ilang ulit narin nasakantan
ilang ulit naring bumangon
siya’y hindi parin nahahanap
hangang ngayon

Kailan ba ang tamang panahon
malayo pa ba ang kailangan hintayin
gaano katagal araw,buwan o taon
darating pa ba,darating pa ba

— The End —