Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Monica Mourad Aug 2019
Four walls …two bodies
Trapped words ...white noise.
A house on fire...
You... me … standing burning
Pretending the fire isn't roaring.
m X c May 2019
gabing hindi mapakali,
gustong humagolgol, ngunit walang luhang pumapatak,
sikip ng dibdib ay hindi maintindihan,
ilang kilometro na ang takbo ng isip,
ngunit ikaw lamang ang iniisip,
Papalayain na ba ang sarili?
o hahayaan nalang na magkusang mawala,
dahil nagmimistulang bangkay na at hindi na maramdaman ang muling umibig.
ang makita kang masaya na, ay akin ding kasiyahan,
mga katanungan ko'y hangang tanong nalang.
sinusubukang ngumiti tumawa ngunit, aking lamang pinaglalaruan ang aking sarili, dahil sa halip tuwa at saya ang aking maramdaman ay parang normal lang.
PAPALAYAIN NA AKING SARILI,
sa nakaraan nating ako lang ang nakakalam, na parang ako lang ang nakakaalala.
ito na nakakaramdam na pala ako ulit.
SAKIT pala ang aking nararamdaman, na ako'y napag iwanan na, na ako nalang ang nabubuhay sating nakaraan. TAKOT, na ako'y tuluyan mo na palang nakalimutan, TUWA na ikaw ay masayang masaya na, ngunit sana ang mga tanong gustong itanong saiyo, matuldukan na, pangamba ko lang ay hindi nanaman ito sagutin. pangamba ko din ay baka hindi mo na ako ituring na kahit parang kapatid lang, yon ay aking tanging hiling.
ngayon ay siguro panahon na para,
Palayain na aking SARILI,
ngayon luha na ngay bumuhos sa umagang gansa ng sikat ng araw,
at ngayon sa huling pagkakataon ipapadama sayo,
K. ikaw lang, mahal kita, minahal kita, at kung baliktarin man ang mundo at kung saan pwede na ang TAYO, K. mamahalain parin kita.
mahirap man sakin ngunit siguro ngay ito rin ang iyong inaantay ang,
Palayain na aking SARILI.
there's always someone who will never be YOURS, iloveyou more than anyone knows.
thanks, and i will always be your MACy.
Diary of Jane Jul 2018
A thousand different scenarios
I build in my head,
laying awake at night,
watching the forlorn sky
and try to conjure up
the reaction you give me
as it finally dawns you.

But the scenarios dissolve
as reality crashes
and it settles in my stomach
like a ton of bricks
that you will always remain oblivious
to what you mean to me.
Ethiiochick Jun 2016
Those hands show the many years of continuous hardship, but with the beautiful struggle and time all is subdued.
This enduring hands tells story's that her mouth couldn't dear to utter, strong, brave was she for silently withstanding the ever tiring battles of life.
These hands are not mine, but they still need the same comforts and care that my own crave for.
Listen to the hands echoes, let them ring loudly into your ears, while her words can be seen through her delicate hands, she still remains quiet as the graves that she finds homely...
-Ethiiochick
Gul e Dawoodi Jun 2015
Sometimes, life is all about regrets
Regrets about the hearts we break
Regrets about the risks we take
Regrets about the friends we make
Regrets about the words we say
Regrets about the path we choose
Regrets about the things we lose
Regrets about the secrets we share
Regrets about the secrets we hear
Regrets about the promises we make
Regrets about the decision we take
Yet,
no  regrets
Is all we say.

— The End —