Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Ngiting pinagkakait
dahil sa pananakit

Pusong 'di nakakaramdam
ngayo'y pagod na't hinahapo

Nakakulong sa lilim ng mapagpanggap
ang natatanging nagagawa ay magsulat

Magsayaw o kaya'y umawit

Hindi dahil nagdiriwang
o kaya'y maligaya

Kundi itanggi, itakwil
lumbay na nadarama
Malaya ka nga ba?
Pam Dayao Dec 2016
I am deaf.

I am deaf when people bring up a traumatizing or embarrassing moment and tease me about it; when people think it's okay because it's just a "joke."

I am deaf when people point out my insecurities; my crooked teeth, my unruly hair, my body and the scar on my forehead: the things I can't control about myself.

I am deaf when people use my gender against me, ostracize me on things because I am a girl; when they think I am only living to cook, clean and make myself pretty, when they use the line: "Kababae **** tao..."

I am deaf when people mock my faith and shame me for my principles, the things I believe in and what I fight for; when they say "eh di wow" "dami **** alam" or such.

I am deaf when people tell me they will leave or I should leave, saying I am "too much" or "I don't give enough;" when people make me feel inadequate and dismiss me over petty reasons.

I am deaf when people pick on me, use my past and mistakes against me; when people fail to see who I am, and what I am today.

**I am deaf, but my heart hears it all.
jacky Jan 2015
Ito pala ang pakiramdam ng ligaw na damo,
may pangangailangang kinukuha sa hamog ng umaga,
sa lupang kakarampot, at sa katas ng ibang ugat ng ibang halaman.
Ito pala ang pakiramdam ng ligaw na damo,
nananahimik na namumuhay sa anino ng tunay na sibol
ng kalikasan. Ano ang aking silbi kung ang langit na nais kong marating ay hanggang talampakan lamang ng tao?
Ano ang aking silbi?

Ito pala ang pakiramdam ng ligaw na damo,
mabubuhay ng walang halaga,
mawawala ng walang sinasambit.
Trying my best to write in my native language // I'll post a translation

— The End —