Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
  Jul 2023 JMC
Andrew L Manson
Jouw naam is nooit ver weg.
Zij dwaalt door mijn gedachten
waar zij alles verlicht,
alles in de war schopt
en mij van slaap onthoudt.

Jouw naam is nooit ver weg.
Zij verstopt zich achter mijn lippen,
waar ze geduldig wacht om,
bij iedere zucht die mij ontsnapt,
geluidloos tevoorschijn te komen.

Jouw naam is nooit ver weg.
Ze vloeit rijkelijk uit mijn pen
waar zij, mijn hand sturend,
er zorg voor draagt dat
ik enkel woorden schrijven kan,
die haar prijzen en aanbidden.
Mijn muze wiens essentie
terug te vinden is tussen de zinnen
van alle liederen en poëzie,
welke geschreven zijn over
de liefde en de schoonheid.

Jouw naam is nooit ver weg.
Zij ontwaakt tezamen met mij
en laat mij nimmer vergeten
dat zij het leven mooier maakt,
de wereld mooier maakt.
Dat zij, gewoon door te zijn,
alles mooier maakt.

Jouw naam is nooit ver weg.
JMC Jul 2023
Ik twijfel niet
aan de uniekheid van het universum
*** mijn hoofd tuimelt
als ik me erin verlies

Ik twijfel niet
aan de oneindigheid van de sterren
*** ik me verwonder
als ik dat ene lichtpuntje zie

Ik twijfel niet
aan de onvindbaarheid van die ene planeet
*** ik ernaar zoek
alsof ik het ooit nog terugvind

Ik twijfel niet
aan de pracht van de hemel
*** ik het mis
alsof het destijds anders voelde

Ik twijfel niet
aan het einde van de aarde
*** het hoort te zijn
als ik realistisch zou wezen

Wat als de liefde het universum is
jij de ster
onze relatie de planeet en
het verleden de hemel

Twijfel jij?
Op zoek naar closure
  Jul 2023 JMC
Donall Dempsey
I LIKE TO SAY YOUR NAME

I like to say
your name

when you're
not here

turn you
into sound

conjure you out of
thin air

so that you appear
before me

dressed in sound
only

memory sketching in
the rest of you

as if sound
was just an outline

and love
colours you in

adding the voice last
so I can hear you say.

"Hello you..!"
and there you are

as present
as present

can be.

I like to say
your name

when you're
not there.
  Jul 2023 JMC
fray narte
She was an art,
but she wasn't the type
you'd find in museums
or the type that would
make you feel profound things
in your chest.

She was an art
tucked in hidden pockets
of a faded yellow dress.
She was an art,

slowly sketching herself
out of existence.
  Jul 2023 JMC
haysia
They said,
"The most beautiful art is
looking into someone's eyes
when they talk about the
things they love.
"
And I said,
"Or looking at someone you love.
Or maybe, just maybe,
by looking at the mirror
is the most beautiful art
anyone should appreciate."
Appreciation post for myself; for you and for everyone as well. You deserve more than the world has to offer.
  Jul 2023 JMC
misha
your name is
forbidden in
my mouth
or in my heart
because when
i think about
you;

i'll cry a little more,
hurt a little stronger
love a little softer
because you no longer
make me feel sober

i'm drunk on the
memory of you
if only i could chase you with pizza but shots don't work like that
  Jan 2018 JMC
marta effe
I know no home
no more.
Clouds on window panes
are forgotten
at night
through the shutters.

Moutains rest on the calm water
bringing flavours of snow.

Flies,  
unwanted company, dozed and silent
walk on the door frames
and die.
Next page