Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
kha Sep 2023
it would've been a month of voice messages,
delusions, and silly advances.
but on the 26th day,
i'm still on the way.

every time i pass by any train,
or the skies prevent to pour the rain,
26 days of crippling pain,
now numb, hopeless,
yet still a crackbrain.

no one seems to fill the void you left
but they elude me from that silent altercation
you were probably the best choice
even on the 26th day of separation

have you forgotten that fast,
or probably i didn't linger enough?
i should've pressed my nails deeper onto your arms
i should've kissed you against the alarm

maybe if the train ride lasted longer,
maybe if the sunset wasn't purple,
maybe if we didn't dream the ugly denouements,
maybe there would be a 33rd day.
mb
kha Aug 2023
that was the most turbulent, gut-eating feeling i have had in the last five years; or maybe, my mind made it so. coming from a stagnant relationship, built through years of falling apart—every possible connection is amplified, feeling anew. or maybe, i was just sad. i let impulse run my mind, i let delusions eat me, i let my heart decide—all of it to end abruptly, in a torrid snap.

"it's fine, it's only been five days," i said, with bitterness and gratitude gritting through my teeth. spare teenage hormones and angst filling the chat. my replies were not rational at all. "maybe we're just sad and ****", you said, quoting my pretentious nonchalant words.

"it's fine, but why did you have to lead me on like that?" and i pressed send, only to find out i was already blocked.

you didn't have to take me out, watch the sunset with me, or even hold my ******* hand, or be the most fictional character to ever grace my life. you didn't have to outdo all of the dates i've ever been to. i was vulnerable, too kind to spend a whole monday with you. you said you were obsessed with me—but dropped me like that hot chicken wing.

"i loved the idea of us", you said, but probably not with me.
mb
  Feb 2019 kha
JaxSpade
I fell into the arms of the night
Hugging the shadow of her silhouette
She pulled me in
And swallowed my eyes

Her fingernails
Traced my lips
As she took a bite

And I caressed her darkness
Without the need for light

Over curves and starkness
My hands were sight

Then she stood tall in the sky
Thick and wide

And as she laid over my body
She cloaked our delight

We played in sweat and Fahrenheit

And as she pitched black
She arched her back and began midnight

A few more hours
The sun came bright

       Then she disappeared
       And spit out my eyes
kha Feb 2019
6th of december, 2018.

“Pinagtagpo ngunit hindi itinadhana.” Madalas kong naririnig ‘yan, palagay ko’y ikaw rin. Pero kung iisipin, napakarami nating mga taong natatagpuan na nakatakda ring umalis. Ang ilan ay babalik, ang ilan ay maglalaho na lang. Hindi ko alam kung saan ka riyan nabibilang. Walang pakiramdaman, walang pakialamanan, walang pakundangang naghahanap ng mga bagay para pilit kang makalimutan. Gigising ako nang nakangiti, masaya, at ang nasa isip ay
“kakalimutan na kita,” ngunit kahit kailan ay hindi ‘yan nagkatotoo. Ang pag-asang makaahon sa ‘yo ay palabo nang palabo. Sa bawat gabing nagdaan, napapatanong ako kung saan na naman ako nagkamali. Saan na naman ako nagkulang? Saan na naman ako kinapos? O baka naman sumobra? Paikot-ikot ang mga mata sa lugar kung saan tayo huling nagkita. Saan mo ako iniwan? Pareho tayo ng pinupuntahan, pero hindi ko na alam kung paano pa babalik. Hindi kita mahagilap; ang tanging palatandaan ko para makabalik ay hindi ko na mahagilap. Dahil naglaho ka sa isang iglap. Hindi ko na alam kung paano pa babalik. Dahil hindi pa kita nakikita.

Ilang eskinita lang naman ang pagitan nating dalawa. Nariyan ang mga tricycle para mahatid akong muli sa bahay ko. Nariyan ang mga dyip na pupwede kong masakyan para lang mapalayo sa ‘yo. Tayo’y palaging nasa ilalim ng parehong langit, aalis at uuwi sa iisang lugar ngunit hindi man lang kita makamit. Pareho ng sinasakyan, pareho ng mga dinadaanan. Iisa lang naman ang mga pinupuntahan natin, ngunit ang araw-araw kong biyahe ay naging ikaw na ang destinasyon. Nagbabakasakali lang naman akong baka matupad mo ang aking imahinasyong hindi ko na batid pa ang limitasyon. Sa bawat pag-alis ko ay nananalanging magkita tayo sa lalong madaling panahon.

Ngunit hindi ko pa rin alam kung paano babalik. Alam ko ang ruta, alam ko ang sasakyan. Ngunit ako mismo ang nagpupumigil. Dahil hindi mo ako tinutulak palayo. Hindi pa man tayo nagkikita, mas gugustuhin ko nang hilain mo ako paalis sa kung saan mo ako iniwan. O baka ang presensya mo lang ang hiling kong masilayan, para tuluyan na akong makalakad paalis sa piling mo. Hindi ko naman mapapantayan ang babaeng nagdala sa ‘yo sa tahanan mo— ni hindi ko nga alam kung paano umuwi sa dapat kong uwian. At sa bawat biyaheng sinusulong ko, hindi ko man lang naisip na baka mali ang daan na tinatahak ko. Iba pala ang langit na pinagmamasdan mo sa umaga, kahit ang mga bituing nais **** titigan sa gabi. Iba pala ang sinasakyan **** dyip sa bawat pag-uwi. Iba pala ang eskinitang napapadparan mo. Iba pala ang langit na sinisigawan mo ng pangalan niyang kaakibat na ng apilyedo mo. Iba pala ang inuuwian mo.

Pasensya na, tanga ang kasama mo. Mali, hindi mo pala ako “kasama” dahil kahit kailan ay hindi ka naman sumama. Hinayaan ko ang sariling maligaw sa mga mata mo. Hinayaan kong mawala ang isip sa mga salita **** nadadala ako sa ibang dimensyon ng mundo. Hinayaan kong magwala ang pusong binuhay mo— na bibitawan mo lang din pala, dahil masyado itong magulo. Ngayon lang ako nakalabas at hindi na muli pang magtatago, ngunit niligaw mo ako. Pasensya na, gagapangin ko pa ang sarili ko palayo sa ‘yo.

Hindi ko maintindihan kung paanong ako’y napadpad sa ‘yo kung hindi ko pa nasisilayan ang mga mata **** mapanlinlang, na kung saan ay nagpahatak pa rin ako— delikado, at muntik pa akong mabaldado. Huwag na sanang pahintulutan ng mundo na pagtagpuin pa tayo, dahil kung sakali ay baka hindi na ako umalis. At baka samahan pa kita kahit saan ka man papunta, kahit sa piling niya pa. At lalong hindi tayo isang halimbawa ng “Pinagtagpo ngunit hindi itinadhana”. Inaantay ko pa lang ang matagpuan kita, upang makaalis na ako.
m.r.
kha Nov 2018
once I've been told,
'til these roses turn old
and my earrings tarnish their gold
my hands are what you will hold

since then, gazes went fiery
my palms weren't as sweaty
heart beating like crazy
my eyes were never teary

my poems have seen happiness
oh, dear God, I know I've been blessed
playlists were still sad, but less
calmed my waves with your caress

and in every relationship I've had
I've always anticipated for the bad
but you never made me go mad
and luckily, I was never sad

happiness with you in sight
you made me shine so bright
you embodied every winning fight
still smitten, never something so right

my words cherished you deeply
you might looked perfect, seemingly
my thoughts have suffered politely
made me look dumb intimately

have you realized
that I make zero sense?
because all of these
are written in past tense.
kha Nov 2018
kasalanan bang umibig,
nang walang hangganan?
hindi nagpipigil,
laging handang lumaban?

kasalanan bang umibig,
kahit batid na masasaktan?
paulit-ulit mang matalo,
lalaban hanggang sukdulan?

kasalanan bang umibig
at bigyan ka ng mga tula,
tingin mo'y nakakakilig -
kahit ang mga mata mo'y 'di ko pa nakikita?

kasalanan bang umibig,
kapag ikaw ang nagpapangiti sa bibig,
nakulayan ang bawat pintig
ng pusong naghahanap ng hilig?

kasalanan bang ang hilig
ay ikaw na tamang-tama?
boses mo'y nakakanginig,
kahit hindi ko pa naririnig.

kasalanan bang ang hilig
ay ikaw na perpekto.
tila ginawa ka ng Diyos
na hindi maaabot.

kasalanan bang ang hilig
ay makita ka nang harapan?
upang hindi lang sa panaginip
na ako'y nasasaktan.

kasalanan bang ang hilig
ang isipin na ikaw ay tama?
hanap-hanap ang iyong titig
na pananakit lang naman ang tema?
kha Nov 2018
na ikaw ang inuna kahit ako ang iyong huli.
sinta, maaari bang masimulan nating muli?
parang tangang ikaw ang pinili
hinayaang makulong sa iyong tali

lahat ng aking alinlangan ay isinantabi
pinagkatiwala ang buong sarili
akala ko'y hindi ako nagkamali
ngunit nagsabi ka ng "sandali,"

"sandali, hindi ako lilisan
ngunit sandali, ako pala'y nalilito minsan
sandali. makinig ka muna. sandali lang.
hindi yata kita napupusuan."

hindi mo naman kasalanan
na ang sakit ay hindi man lang maibsan
hindi mo naman kasalanan
na madali akong palitan

hindi mo naman kasalanan
na hindi ako ang nakatuluyan
hinding-hindi mo rin kasalanan
na hindi ako kawalan

hindi mo kasalanan, mahal
na ang boses ko'y garalgal
at kapag ako'y hinihingal
kapag sinisigaw ang aking pagmamahal

at paghihintayin pa kita ng matagal
pahihintulutan kang maging pagal
ang usad sa akin ay laging mabagal
kaya hinding-hindi ka susugal

hindi mo kasalanan
ang aking mga kasalanan.
kaya't ako'y iyo nang iwan
sa sarili **** tahanan.
Next page