Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ang   hindi   ako   para   iyong   ito   pero   ayaw   gusto   kita   mahal   umaasa   ano   bakit   love   ngunit   iyo   kaibigan   alam   aking   lang   panahon   isang   ngayon   kahit   mga   ating   mang   wala   ewan   kanya   iba   kailangan   galing   pag   masaktan   ibang   niya   hangang   nakita   bawat   lahat   ikaw   bang   tamang   paasa   patungkol   inyong   siya   kong   naman   walang   saan   akin   mediterranean   katotohanan   aming   minsan   tila   mata   kaso   dalawa   kasi   isa   sayo   kayong   parin   pwedeng   bukas   will   takot   laban   ilang   panitikang   tingin   yata   nalang   pwede   reality   tao   upang   paglisan   mong   pinabayaan   babae   support   ibat   hoping   kung   makalayo   pinagmamasdan   pawis   malaman   inaasahan   talaga   dapat   time   kahati   ulit   tumatakbo   patungo   muling   sadyang   sandali   feel   nasakantan   ganito   luha   magbasa   pagasa   namang   selos   mapupungay   magkatuluyan   madami   pagbasa   bless   god   magising   bukang   badarating   upo   ubaya   kabuluhan   napalitan   hinihikayat   dito   papatulan   interesado   kawalan   ibaba   nahahanap   hintayin   sama   mghfjr   mamahalin   nag   industry   mapagusapan   magagawa   fall   magpatuloy   nagkasya   tampuhan   palaging   akokaibigan   lumigaya   tinapay   niyang   nagsabi   magsisimula   pahalagahan   passed   mapako   magkakagusto   maiwan   naghihintay   nangangahulugan   tama   pagingatan   salita   akong   magbabasa   coming   magkahawak   tanga   akala   minamahal   habang   nagmula   bibig   click   paguwi   panitikan   yeahi   kang   yearbaby   sabi   pagsayaw   pang   iniyakan   tinakda   magbabago   nasa   sumapaan   ayoko   namin   seryoso   sikreto   tungkol   pagmamahal   months   kamay   sinasabi   arawbuwan   bastardos   hanggang   tema   yuon   pagsakay   nabuo   mukhang   harapin   mapula   totoo   paghatian   naring   nang   masayang   buhay   malayo   psrehong   dahil   bansa   turning   mas   lady   nagkukwento   pinaghahati   gaano   isipan   pagkagalak   uusad   laruan   nating   nawawalan   mag   bumangon   filipino   nagkaroon   amin   kailan   utak   pinipilit   ngingitian   facebook   isinigaw   tinatawagan   lamang   year   magtago   parang   mismo   clothing   malumbay   literature   oonapakatanga   nito   puso   aralan   realized   darating   kausap   kundi   makilala   kami   apoy   pareho   hirit   nasabing   labing   zzzzzzz   pala   paglipas   ikwento   kayo   pinanghihinaan   karapatan   gilid   ganda   appreciated   katumbas   masabi   tuwing   kayabasahin   pagkanta   narin   anong   gagawin   papunta   proyekto   yung   maramingkatuanungan   palang   makita   pagibig   itong   mukha   ibig   life   ipahiram   binubulong   madali   hihigit   makasama   silid   heart   nararamdaman   nauutal   poem   mararamdaman   pinagtagpo   uri   yun   mayroon   escape   pakiramdam   oras   liliyab   nagkukwentuhan   nasasaktan   agawin   kamaliang   making   sabihin   rin   bumibitaw   taon   bliss   kaya   nahulog   masabina   pilit   masakit   sumuko   utterly   maiiwasan   napunta   kay   tuwa   katagal   dumb   kitang   nagtatawanan   hinihingi   masasabi   plug   makukuha   isipin   mabago   naubo   sumama   gawin   kamalian   business   huling   hope