Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
Kelly Bitangcol Nov 2016
Noong Nobyembre 8 2016, magandang araw ang aking naranasan. Lahat ng tao ay naging mabait sa akin, masaya ang mga pangyayari at nakangiti ako buong araw. Nang sumapit ang hapon at ako ay pauwi na galing sa eskwelahan, mayroong ibinalita sa akin ang aking ina. At dahil sa balita na iyon, nasira ang aking mabuting araw, at napalitan ng pagiging miserable. Isang pangyayari na tumatak sa isip ng madaming Pilipino,  isang pangyayari na naghimok sa akin upang magsalita at lumaban. Noong Nobyembre 8 2016, pinayagang ilibing ang dating presidente at diktador na si Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani.


          Bayani ba si Marcos? Siya ay naging presidente ng Pilipinas sa loob ng dalawampu’t isang taon. Alam nating lahat ang kanyang mga nagawa, dahil sa kanya mayroong NLEX, at iba pang mga imprastraktura at gusali. One is to one ang peso at dolyar noong kanyang panahon. Madami siyang nagawa para sa ating bansa. At sabi nga ng maraming Pilipino, ginawa niyang mayaman ang Pilipinas. Pero ano nga ba ang katotohanan? Noong ako ay bata, nasa isip ko rin na si Marcos ay naging magaling na Presidente at pinaganda niya ang Pilipinas. Pero nang ako ay tumanda, nalaman ko ang mga katotohanan na ayaw tanggapin ng karamihan. Bago pa maging presidente si Marcos, mayroon ng malaking oportunidad na magkaroon ang Pilipinas ng economic bloom, at yuon ay dahil sa administrasyon ng mga dating Presidenteng si Magsaysay at Macapagal. Kung mayroong dapat ikredito kay Marcos yuon ay ang pagpapayag niya ng paghiram ng malaki at ang ginawa niyang malalaking utang sa mga dayuhan na dapat kanyang gamitin para sa industrialization at pagpapaunlad. Ngunit sinayang ng rehimeng Marcos ang lahat ng perang ito sa pamamagitan cronyism at katiwalian. Ang hindi alam ng nakakaramihan ay isa siyang kurakot na lider, at ang kanyang mga utang ay babayaran natin magpahanggang sa taong 2025. Oo, madami siyang naipatayong mga imprastraktura at may mga nagawa siya sa bansa, pero hindi ba galing sa mga Pilipino ang pera na iyon? Nasa kapangyarihan siya sa loob ng dalawampu’t isang taon, malamang sa malamang ay madami siyang magagawa. At hindi ba responsibilidad iyon ng isang presidente? Na paglingkuran ang bansa? Bakit kailangang isumbat iyon? Ang daming bagay na hindi alam ng mga Pilipino at lubos na nakalulungkot ito, ang mas nakakalungkot pa ay ang mga nakalimot sa Martial Law. Pinili ng mga tao na kalimutan ang mga totoong bayani, na nagbuwis ng buhay nila para sa bansa na ito. Nakalimutan nila ang mga libo libong tao na namatay at nasaktan. Nakalimutan nila ang dami ng dugo, at sakit na dinanas ng Pilipino noong panahon ng Martial Law. Ang demokrasyang binura ng administrasyong Marcos ay pilit na kinalimutan ng mga mamamayan ngayon dahil sa kadahilanan na ginawa naman nitong maganda ang bansa. Ang kalayaan na ipinaglaban ng mga Pilipino noon, ang kalayaan na dahilan upang makapagsulat ako ngayon, ay hinding hindi ko makakalimutan. Mga perang ninakaw,  mga Pilipinong lumaban pero namatay at nasaktan, mga karapatan na nayurakan, gaanon nalang ba kadaling kalimutan? P167.636 bilyon na ninakaw, 3,264 na namatay, 34,000 na tinorture at 70,000 na nakulong. Hindi bayani si Marcos, at kahit kailan hindi siya magiging bayani.


       Ang pangyayaring ito ay isang malaking bahagi sa ating kasaysayan at bansa. Sinasabi nila na tayo ay mag move on at magpatawad, pero paano natin ito mabibigay kung wala namang nanghihingi nito? At wala sa kanila ang desisyon kung kailan tayo magbibigay ng tawad. Habang ang mga Pilipino ay pinatay ay ninakawan, ang pamilya niya ang nagsasaya dahil sa kanilang yaman at dahil sa pagiging bayani ni Marcos. Sa pangyayari na ito, parang nabura ang ating kasaysayan. Para nating kinalimutan lahat ng nangyari. “Buti pa si Marcos may bangkay.”, sabi ng isang pamilya na hindi pa nahahanap ang bangkay ng isang Martial Law victim. Paano tayo magmomove on sa isang pangyayari na hindi pa naman nagkakaroon ng maayos na wakas? Ito ay parang paglagay ng asin sa sugat na hindi pa naghihilom. Ang nangyayari sa ating bansa sa kasalukuyan, sa katunayan, ay sobrang nakakatakot. Nakikita ko na simula ito ng panibagong panahon na walang demokrasya at pagapak sa mga karapatan. Baka masyado tayong takot sa kasaysayan, pero hindi tayo takot na maulit ito. Pero hindi ako titigil, hindi dapat tayo tumigil, upang ipaglaban ang tama. Tayo ay magsalita, at lumaban para sa ating bansa. Huwag tayong susuko para makamit ang tunay na hustisya.  Hahayaan ba natin na maulit ang madilim na nakaraan? Hindi na muli.

*(k.b)
King Tutankhamun  May 2017
"ism"
King Tutankhamun May 2017
abolitionism
absenteeism
absolutism
abstractionism
absurdism
acad­emicism
academism
achromatism
acrotism
actinism
activism
adoptian­ism
adoptionism
adventurism
aeroembolism
aestheticism
ageism
agis­m
agnosticism
agrarianism
alarmism
albinism
alcoholism
aldosteron­ism
algorism
alienism
allelism
allelomorphism
allomorphism
alpini­sm
altruism
amateurism
amoralism
anabaptism
anabolism
anachronism­
analphabetism
anarchism
anecdotalism
aneurism
anglicism
animalis­m
animism
anisotropism
antagonism
anthropocentrism
anthropomorphi­sm
anthropopathism
antialcoholism
antiauthoritarianism
antiblacki­sm
anticapitalism
anticlericalism
anticolonialism
anticommerciali­sm
anticommunism
antielitism
antievolutionism
antifascism
antifem­inism
antiferromagnetism
antihumanism
antiliberalism
antimaterial­ism
antimilitarism
antinepotism
antinomianism
antiquarianism
anti­racism
antiradicalism
antirationalism
antirealism
antireductionis­m
antiritualism
antiromanticism
antiterrorism
aphorism
apocalypti­cism
apocalyptism
archaism
asceticism
assimilationism
association­ism
asterism
astigmatism
asynchronism
atavism
atheism
athleticism­
atomism
atonalism
atropism
atticism
autecism
authoritarianism
au­tism
autoecism
autoeroticism
autoerotism
automatism
automorphism
­baalism
baptism
barbarianism
barbarism
behaviorism
biblicism
bibl­iophilism
bicameralism
biculturalism
bidialectalism
bilateralism
­bilingualism
bimetallism
biologism
bioregionalism
bipartisanism
b­ipedalism
biracialism
blackguardism
bogyism
bohemianism
bolshevis­m
boosterism
bossism
botulism
bourbonism
boyarism
bromism
brutism­
bruxism
bureaucratism
cabalism
caciquism
cambism
cannibalism
cap­italism
careerism
casteism
catabolism
catastrophism
catechism
cav­alierism
centralism
centrism
ceremonialism
charism
charlatanism
c­hauvinism
chemism
chemotropism
chimaerism
chimerism
chrism
chroma­ticism
cicisbeism
cinchonism
civicism
civism
classicism
classism
­clericalism
clonism
cockneyism
collaborationism
collectivism
coll­oquialism
colonialism
colorism
commensalism
commercialism
communa­lism
communism
communitarianism
conceptualism
concretism
confessi­onalism
conformism
congregationalism
connubialism
conservatism
co­nstitutionalism
constructivism
consumerism
controversialism
conve­ntionalism
corporatism
corporativism
cosmism
cosmopolitanism
cosm­opolitism
countercriticism
counterculturalism
counterterrorism
cr­eationism
credentialism
cretinism
criticism
cronyism
cryptorchidi­sm
cryptorchism
cubism
cultism
cynicism
czarism
dadaism
dandyism
­defeatism
deism
demonism
denominationalism
despotism
determinism
­deviationism
diabolism
diamagnetism
Isms are every where
i'm sick to death of this stinking routine
perpetual day time TV,
petty bickering
afternoon pub binges
hopeless job hunting morons everywhere,
i return to my hometown
to the place i was made, molded
created
and it suffocates me like never before
i think of the many reasons i left
they circle my thoughts for a long while
and then i'm left with one
one that overrides the lot
it takes a while to spit it out
because it's corny, it's stupid, it's not how we work
but
it's love
and the lack of it
the love here is in the mundane
the easy,
the norm.
it's not in the heart
the love around here lies in
television sets
and pirate DVDs
reduced chicken and new coffee machines
gambles on abused horses
saturday afternoons in the local
cheap holidays to Benidorm
a day trip to lidl
a weekday evening watching the soaps
a phonecall to a family member you don't care about
hours playing candy crush
the love has lost on us humans
the love here, it was lost on me too
it missed me out
they missed me out
it has instead transferred in this
reality tv, selfie indulgent zeitgeist
it has left our silly bodies
and i'm still clinging on
trying to dissapear from that
new century bubble
trying to pick up pieces
of that porcelain mosaic
that old style bric a brac
so long ago forgotten
pressure is everywhere
notifications beep
this tiny block of perspex
waiting to be touched
waiting to be in communication
with someone at the other side of the city
the other side of the world
oh what a sad existence
when all we love is through the inanimate
and not ourselves
but hey thats the way of the world
and we have to accept it
or hate it
because we can't do both
we have to accept our fast paced tumultuous society
always moving through space and time
at times, difficult
painful
hard
sore
but consumerism, capitalism and cronyism
it all exists in this big society
this 'we're all in it together' society
and it cant be ignored.
Feeling a little sad about the way the world work sometimes. I felt it needed documented.
Rob Sandman  Mar 2016
Leaving.
Rob Sandman Mar 2016
That's it,I've had enough of it it's time to go,
all the work I've put in,with nothing to show,
the cronyism,phonyism,plagiarism,thievery,
like the Ireland I love is a fading memory,
reeling in the years,yeah great  nostalgia,
but staying any longer is a form of mania-
the banks and the builders and political ****,
it's all work no play,no mon no fun,
so **** it,now my bags are packed jack,I'm hitting the road
broad shoulders slowly dipping from the constant load,
of backstabbers,moneygrabbers,tribunals,and deaths,
make a break while I can,they haven't beat me yet,
yeah I gotta get goin' while the goin's good,
I hope you understand my reason's,both friends and blood,
now it's time to make a move before I go insane,
don't be grieving when I'm leaving on the next **** plane
(Sample john denver here)

"I'm leavin on a jetplane,don't know when I'll be back again"

Looking at those before me you can trace the tracks,
from the Wild Geese to the political flak,
the Children of Eire,like the Children of Lir*
fly from lake to lake,driven by need and fear,
and optimism-everybody wants a better life,
to escape the butcher's apron,and the subtler knife,
of poverty,loss of identity,clan's torn asunder,
a lightning storm rages,listen to the thunder,
austerity cuts,don't make me laugh,
fat greedy politicians cut your wages in half,
so they can stuff their faces,wallets,and banks,
said it 12 years ago,you think they give a ****?,
about your family's health,they say tighten your belt,
well mine's met in the middle,time to hand out welts,
a proud Celtic tradition flushed down the drain,
so slan leat for now time to catch that plane.

Took a long time,to make this decision,
every tear,every smile is another incision,
in the heart of me the start of me,born again,
looking at my boarding pass brings a pang of pain,
but everyone knows for me-it's time to move on,
and I'll keep the torch lit,Yeah-EC strong
turned from Hermit to Hermes,with a message to pass,
I've took enough names,time to kick ***,
so wish me luck wish me well,watch me give em hell,
I got a way with words and what a story to tell,
hurdles to pass and a long way to go,
so much to say but I still flow slow,
memories are pulling me in two directions,
spun my tires so long,time to gain some traction,
it's time for action,my reason's are plain,
so hold it down for me here,I gotta catch that plane"
(Sample john denver here)

"I'm leavin on a jetplane,don't know when I'll be back again"
Another true story from the S-Files.
I wrote this song while waiting for a Plane in Dublin Airport many years ago.
Cronyism rules the day
It guides the games
That you all play.
You think you’re having
Lots of fun,
But while you play
No work gets done.

The best jobs all
Go to your friends -
It forms a chain
That never ends.
But since you are
The weakest link,
The ship of state
Is bound to sink
ljm
Don't think any of thse will win me a Pulitzer !
Colin E Havard Mar 2014
To the Lonely Lunaticks -->
Have no worries - I'm ONE with you,
Although myn diagnosis was Miss-Directed,
Supposedly for myn own sake;
But I have my doubts about Others motives.

I'm against Ostracism -->
         I'll play Devil's Advocate to save a Soul.
I'm against Nepotism -->
         Jobs should go to boys and girls of equal capacity (not always Blood).
I'm against Cronyism -->
         Fk your mates at the expense of competent workers.
I'm against Elitism -->
         Who the F
k do you think you ARE?
         Just because You have an Expertise,
         Doesn't mean You're the Arbiter of Truth.
I'm against First Impressions -->
         Primarily because they are normally Wrong!
         [Besides, it's 1st impressions that the CON-DAMNS!]
I'm against Repression of Free Will -->
         Dissent is a Natural response to Wrong!
         However, not all Free Speech is Healthy;
         Neither for Individuals, nor Society at large.
I'm against the Non-Humourists ==> Killers of Fun & Happiness & Curiosity.

{Personally, while not always in good taste, I don't think Humour should be held to any Taboos}.
23/2/2014
Devil's Advocate, Day 8, Concord Mental Health Centre
Fred Trump taught his sole son Donald to how to steel the leading way into more ***, though no hint given, nor prediction forecast in his growing up years, that would foretell, thru base anaphylactic cronyism, egotistical gall insidious kleptomania call, malodorous Machiavellian offal obnoxious quintessential skullduggery, unfair wicked yikyak zeal to wield selfishness, a mean mogul with brass, who would unstintingly live up to his sir name, and trump every law in the books of jurisprudence
and crass bend avast set of constitutional laws to feed his ferocious fealty to the all might dollar flaunting, fleecing, and flipping  the welfare of those (he deemed must serve him his insatiable hunger) to connive, dictate. and expedite his hell bent assiduity for an empire fit for a King, who felt no aversion to mollycoddle, peddle, and wheedle any zealous contractual obligation (immediately abrogated), and concoct fabrications
vis a vis, a visa versa MasterCard his American Express shun re: the art of the raw FitBit (if necessary browbeating, depriving, forfeiting meting out legally obligated pay (whenever an inconvenient truth awoke in his noggin reneging fiduciary promises (to the risk-taking, moon shining, toiling citizens ala Indian giving per many an unfair deal exuding crass with especial treatment to withhold wages for his (held in check) Polish laborers, who built his city on rock and rolling
stock – so a Starship emblazoned with the outsize ego of an exploiter with no pay to his backbreaking Polish construction motley crue nor even moo cho grassy us for erecting his empire now ranked in the billions of dollars unfairly pointing a finger to berate, dictate and finagle foreigners (illegal immigrants, he would now boot out of this country) to carry out drudgery
with hungry stomachs growling at slave wages, lamentably plodding since any other employer might question their vlsa status, hence anger boils within this generic human enraged that his wealth squeezed from every last drop of said craftsman, now if still alive old and broken men crushed by the mighty self proclaimed dictator of the proletariat, whose hollow being blind sides those he stares down, yet beware all that glitters is not gold!

— The End —