Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
you killed me
with your

invisible knife

©IGMS
you never meant to hurt me
but I swear you're a murderer of heart.
my mind is too loud
but every time you **** me
it moans quietly
I'm not perfect
there are many flaws in me.
I'm not perfect
nor will I ever be.

I'm not perfect
I have never been the best.
I'm not perfect
But life isn't a contest
 Jul 2015 Jeuden Totanes
ryn
I am but willing prey to the wiles of the full grown moon.
She guards the night sky...
While I patrol these grounds...
Grieving over the seconds that have gone too soon.

I am a vessel... all emptied and barren.
what once was full,
now echoes faint
the glories of yesteryears.
Afloat still, adrift upon the currents... aimless and sullen.

I am a ghost... haunting no one but my own.
Immortalised...
Anchored...
to a body of mist and haze...
Occupying this space where worthy wind had once blown...

I am a beggar offering nothing but my open palms.
Hope etched tight
into my knackered knuckles
and calloused digits.
Please... take them in yours...
soothe them...
grant me your touch, your coveted balm.
Hanggat maari ayaw ko pa sanang
Iligpit ang mga pinggan at ilang kubyertos
Na ginamit natin, ang damit ****

Nakasampay sa ulunan ng higaan natin,
Ang mga basyo ng lotion, shampoo, at
Pabango na naiwan mo, lahat sila itinabi

Ko, kasama ang damdamin kong binuo
Mo sa maikling panahon na naglagi ka,
Dito kung saan iniwan mo ako.

Dumating na naman ang summer, at
Heto ako, inaalala ang plinano nating
Forever. Ang alon sa dalampisagan,

Ang mga piraso ng batong inipon mo't
Sinilid sa sisidlan ng tarheta, hanggang
Ngayon binibilang-bilang ko pa, tila mga

Patak

Ng luha na hindi na titila. Ang dalawang
Pirasong damit mo, ayun, nakasabit pa,
Sa dingding na naging saksi sa mga

Sandaling hiniram natin sa tag-araw.
Dumating na naman ang summer, at
Heto, ang dalampasigan, pinagmamasdan

Ko, nagsasabing may forever...
Pasacao, Camarines Sur, Philippines
August 28, 2014
Nasumpungan kitang nakabilad
Sa liwanag ng araw, isang imaheng
Nakalantad, huwad na anyo ng
Ritwal ng pagpupugay. Sa iyong

Anino'y nakasilong ang mga lantay
Na tayutay ng hungkag na lipunan.
Nariyan ang puta, pulubi, butas na lata,
Gago't ganid na pulitiko, librong limot,

Bendor ng droga, banal na aso...
Lahat sila ay mga ”sila" na minsan ****
Pinagtangkaang silaba't silain sa sulo ng
Mapagpalayang kamalayan.

Kamatayan.

Nasumpungan kitang nakabilad sa
Nakakabagabag na liwanag. Isang buhay
Na moog ng kalayaa't kasarinlan,
Kanlungan ng mga supremo ng rebolusyon

Ng paglikha't pagsilang sa kakanyahang
Iginapos sa lumang mundong lalang ng
Iyong panahon. Kami na mga gamo-gamo
Ng lumang simoy ay patuloy na isisiwalat

Yaong hindi masumpungan sa lambong
Ng liwanag na pinaningas ng iyong dugo.

Nawa'y matagpuan ka nila.
Next page