Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
ryn 21h
What’s this glaze
over my eyes…

A heavy mist
with fingers…
that lingers.
A cataract that
dives and claws
into the black
of irises.

A film,
a veil,
a canvas botched
and vandalised
with arguing paints.
And indelible ink
that sings of sadness,
highlights the aches
of dejection
and screams
betrayal.
ryn Sep 5
As if world-gazing through filters,
we’d be enamoured by the beguiling nature
of its ways and the silent poetry it recites.

We’d be captivated by the subtle touches
of scentful breezes.

We’d zealously claim the emotions evoked;
and all its nuances, as our own refined beings.

We’d then forget…
For a fleeting moment -
the scars that mark our hearts…
and the tumour that eats at us.
ryn Aug 9
.
          Lone dew,
          at the tip
          of a blade.
          Orphaned,
          by a cool night’s
          moon.

               Disappeared,
               quickly with
               intentions unread.
               Devoured,
               by the sun
               much too soon.
ryn Aug 6
There’s no respite
from this spectre
from memories dead.

There’ll be more moons
before vigil relinquishes
its stead.
ryn Aug 4
.
“Isn’t this
what you had always
hoped for her?”

she asked.

And he said,
“So much...”
as tears from his eyes
flowed freely
into the limitless forever.
ryn Aug 2
.

Sat there
and stroked her hand
while she slept.

And as I traced each wrinkle,
upon every knuckle,
each told me stories.

Stories of my growing up,
that I knew,
which I’d long forgotten.

They reminded me
of my childhood mischief,
truancy and nonchalance.
They spoke to me of wilfulness.
They struck me
with shame of the audacity
and the occasional disrespect.

But I’m no longer pursuing
childish fantasies.
And I no longer see
through adolescent eyes.

So as she laid there fast asleep,
I hoped hopelessly and silently,
for her to read my thoughts
and feel my love…

While I stroked her hand
and wept.


.
  Jul 30 ryn
solEmn oaSis
Kung ako ang siklab
Tiyak ikaw ang dagitab
Na buhay na buhay sa pinakamadilim na karimlan
Na siyang nag-aangat sa mga anino na kay pino at may likas na talino

Kung ako ang ningas
Nararapat lamang ikaw ang hangin at simoy
Hindi nabago at malaya na naging tanggulan...
Dinuduyan ang kasanggulan.
Para lamang malinang at kalingain
Upang sa gayon ang naturang ningas ay magliyab at maging isang apoy !

Kung ako ang pagpapalitan at pagkakaisa
At halos nga ay kapwa pawiin...
Ikaw dapat ang gabay at kamay
Na may tangan ng tiwala at paniniwala...
Naghihintay ng sandali at tiyempo
Upang maihanay ang iyong sarili sa ritmo at tono
Nang sa gayon magagawa nating...
Maipagpatuloy ang
Pagputok ng sulong sinindihan hanggang sa maging ilaw.
At muli magagawa nating...
Balikan ang sinimulang paglalakbay pasulong kalakip ang tatag at tibay

Mula sa gitna ng kadiliman
Tayo nawa ang maging malinaw
Gaya baga ng dulot ng kinabukasan.
Hawak-kamay tayo, iyan ang kailangang mangibabaw...
Sapagkat sa ating pagsusukob...
At tanging sa ating pagsusukob,

Tayo ay....

maliwanag na maliwanag .

Manigong bagong taon sa lahat!!!


*ryn's incandescent translated to tagalog by: solEmn oaSis
At Maligayang buwan ng mga puso
Ngayong 2020 punan ng pag-ibig ang sulo
Next page