Submit your work, meet writers and drop the ads. Become a member
 
inggo Oct 2017
Humiga tayo sa damuhan
Tanaw nating ang kalangitan
Di makapaniwala na kasama kita
Puso ko’y tumatalon sa sobrang saya

Parang walang ibang tao sa kapaligiran
Ang oras ay tila binagalan
Hiling ko’y dito lamang manatili
Ngunit darating din ang oras ng pag-uwi
inggo Sep 2017
It's getting late
My mind is still awake
Is there someone to talk to
Let's escape the night and try something new
inggo Sep 2017
Where are you?
I've been searching everywhere
I'm starting to get tired
Should I give up?

I'm losing hope
Depression is eating me alive
I feel so empty
How long can I survive

Then I found you
You were always there
I was just afraid to look at you
But now i'm ready to stare

Can I keep you?
inggo Sep 2017
Pumikit ka
Nadarama mo ba?
Ikaw ay pagod na
Kailangan mo rin ng pahinga

Tumigil ka
Huminga ng malalim
Pagmasdan ang paligid
Damhin and halik ng hangin
  May 2017 inggo
complexify
they told me that
i am a pessimist
that i should wear
my positive hat
and not think of malice.

i am very sure that
every pessimist
were once an optimist.


they went through
things that made them
lose hope
and lose their courage
to bravely trust and believe
again.

from the tiniest bit of betrayal
to the biggest act of treason.

i believe no one is born a pessimist.
they were all once, optimists.

hope may be a superficial belief
but it's not as fake as you think it is.
from my opinion, pessimists are scared to hope too high again. including me.
inggo May 2017
Here i am again feeling alone
I need someone to talk to
But i think they are too busy
So it’s just me and this note app
Suddenly i just feel down
Or maybe i’m still drowning
To the hurtful feelings from the past
Or maybe i just need someone to be with me
I want to share all my plans
I want to share all of my small achievements
I want to travel with someone
I want to take pictures of someone
Someone that will know my worth
Someone that will make me feel happy again
Someone that will always remember me
Someone that will always be there
inggo Apr 2017
Siguro ay hindi mo na ako kailangan
Unti unti mo na natatagpuan ang kasiyahan
Masama bang hilingin na sana magpatuloy ang iyong kalungkutan?
Nang sa gayon ay lagi mo pa rin ako lalapitan.

Ako muli sana ang magiging dahilan
Ng iyong pagngiti at kaunting tawanan
Ngunit akin namang maiintindihan
Kung unti unti mo na akong makakalimutan

Sana ay patuloy **** makamit ang tunay na kasiyahan
Ako ay nandito lang, palagi mo yan tatandaan
Tatawagin mo lng naman ang aking pangalan
Subukan kitang puntahan kahit saan pa yan
Next page